Temel Değerlerimiz

Şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkesine uygun hareket eden, sürdürülebilir ve güçlü bir mali yapıya sahip, tüm paydaşlarına saygılı olan, gerek çalışanı gerekse öğrencileri arasında liyakata önem veren ve katma değer üreten bir fakülte olmak.

KTÜ Orman Fakültesi;

  • Eğitimde mükemmeliyetçi
  • Şeffaf ve hesap verebilir
  • Araştırmaya değer veren
  • Öğrenci odaklı
  • Çevre ve toplumsal sorumluluk taşıyan
  • Hakkaniyet ve liyakata önem veren
  • Yönetimde ve akademik yaşamda ilkeli ve katılımcı
  • Biyolojik kanunları algılayabilien
  • Ülke ormancılık sorunlarına çağdaş çözümler üretebilen
  • Kurum kültürüne sahip çıkan ve bu kültürü sürdürülebilir kılma anlayışını benimser.