Mısyon Vızyon

Fakülte Misyonu (Öz Görev)

Toplumun orman ürün ve hizmetlerinden en uygun şekilde yararlanmasına yönelik kamu ve özel sektör tarafından uygulanabilecek yenilikçi odaklı özgün Ar-Ge projeleri üretmek

Araştırma sonuçlarını ulusal-uluslar arası platformlarda yayımlayarak saygın bilimsel eser üretme kapasitemizi giderek artırmak

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar yetiştirmek

Ülke ormancılık sorunlarına çağdaş çözümler üretebilecek analitik düşünme kapasitesine sahip,  çevre ve toplum bilinci yüksek, biyolojik kanuniyetleri algılayabilen,  güncel bilgi-iletişim teknolojilerini kullanabilen, öğrendiklerini uygulayabilen,  iyi iletişim kurabilen, girişimci ve ileri görüşe sahip, erdemli mühendis ve peyzaj mimarları yetiştirmek. 

 

 Fakülte Vizyonu (Öz Ülkü),

Yeni teknoloji ve metotlar ile orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine kavramsal yaklaşımlar getirebilen, çevre etkileşimli ve duyarlı çalışmalar yapabilen,  orman ürünlerinin işlenmesine ve sanayisinin gelişmesine yönelik kavram ve yenilikçi teknolojiler geliştirebilen,  kırsal ve kentsel peyzaj değerlerinin özgün yaklaşımla tasarımı, planlanması ve uygulamasını yapabilen öncü bir kurum olmak

Ülke orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde etkin rol oynayan, bilime ve uygulamaya üst düzeyde katkı sağlayan, ulusal ve evrensel düzeyde ormancılık-peyzaj eğitimini gerçekleştiren, sürekli gelişen, örnek gösterilen, eğitim-öğretim ve araştırma kalitesi ile öncelikli tercih edilen, katılımcı ve paylaşımcı seçkin bir Orman Fakültesi olmak.