2019-2020 Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuruları

   Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş. Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yayımlanan Ek Madde 1 ile ilgili uygulama esasları çerçevesinde, yatay geçiş başvuruları 01-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında web üzerinden yapılacaktır. Tıp Fakültesi tarihleri için tıklayınız.

 

Web'e Yüklenecek Belgeler:

 1- Transkript ve Ders içerikleri

 2- Disiplin belgesi

 3- ÖSYS sonuç belgesi (Alanında veya alan dışında başvuru için ÖSYS puanı ve puan türünü gösteren sonuç belgesi)

 4- Yabancı Dil Hazırlık sınıfını geçtiğine dair belge (zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan  programlara başvuru yapanlar için)

 5- Öğrenci Belgesi

KTÜ Yatay Geçiş Senato Esasları Yönergesi

NOT: Deniz Ulaştırma Mühendisliğine Merkezi yatay geçişle başvuru yapacak öğrencilerin ÖSYM tercih kılavuzunun 15,16,17,32,86,141 numaralı maddelerine bakması gerekmektedir. Ayrıca Bu programa başvurabilmek için kurumun aradığı bütün koşullara ek olarak ;kayıt yılı 1 Temmuz tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden 'Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi' ile belgelemeleri gerekmektedir. Sağlık raporu formları ve sağlık raporu ile ilgili ilgilere bölüm internet sayfasından ( http://www.ktu.edu.tr/denizulastirma ) ulaşabilirler.

 Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

Başvuru Linki:  Başvuru İçin Tıklayınız. 

Başvuru Tarihi :  01-15 Ağustos 2019       

 

İletişim