2017-2018 Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuruları

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş. Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yayımlanan Ek Madde 1 ile ilgili uygulama esasları çerçevesinde, yatay geçiş başvuruları 01-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

 Başvuru için istenen belgeler,                

1)   Başvuru formu     Tıp Fakültesi Başvuru Takvimi  ve Başvuru Formu

2)  ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi (ÖSYS puanını belirten belge)

3) Not Belgesi (Transkript) 

4) Öğrenci Belgesi (Kayıt nedeni belirtilmiş olmalıdır.)

5) Disiplin Cezası olup olmadığına dair belge

6) Ders içerikleri

 

Bütün başvurular bir dilekçe (başvuru formu) ve  ekinde  istenilen belgeler ile birlikte  01-15 Ağustos 2017 tarihleri 

arasında KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 61080/TRABZON

adresine bizzat ya da posta yolu ile yapılacaktır.