2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yurt Dışı Öğrenci Başvuru Sonuçları

Asıl Olarak Kazananlar için Tıklayınız

Yedek Olarak Kazananlar için Tıklayınız 

 

Yerleşme Şekli: Adayların değerlendirilmeleri ve yerleştirme işlemleri Rektörlüğümüz tarafından yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde KTÜYÖS puanı olan adaylara öncelik verilir. Adaylar ilan edilen kontenjanlardan en fazla beş tercih yapabilir. Yerleştirmede adaylar puanına göre KTÜYÖS puanına göre sıralanır ve kontenjan dahilinde yerleştirilir. Kontenjan dolmaması durumunda eşdeğer sınavı yoksa ortaöğretim başarı puanına göre KTÜYÖS e girenler öncelikli olarak yerleşme yapılacaktır. Puanların eşitliği halinde öncelik sırası Lise Mezuniyet ortalaması yüksek olan sonra doğum tarihi küçük olanlara, sonra soyadına verilir.

Bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna bağlı programların kontenjan toplamının yüzde 20’ sini(*) aşmayacak şekilde yerleştirme yapılır. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontenjanların dolmaması halinde, ülke barajı uygulanmaz yedeklerden sırası gelen adayın kaydı yapılır. Ek yerleştirme yapılmaz.

Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adaylar Özel Yetenek sınavına girmek zorundadırlar. 

Aynı Uyruklu Öğrencilerden Yerleştirme Yapılacak En Fazla Öğrenci Sayısı(Kontenjan X %20)

KESİN KAYIT TARİHLERİ, BELGELER ve ÖĞRENİM ÜCRETİ

Üniversiteye yerleşenlerin kesin kayıtları 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Trabzon adresinde yapılacaktır. Yedeklerin kayıt tarihleri: İlk yedek listedekiler  09-10 Eylül 2019, yedeklerden kayıt yaptırmayanların yerine ikinci yedekler 12-13 Eylül 2019 tarihlerinde kayıt yaptırabilirler.

1)Kesin kayıt belgeleri

 

a) Sınav sonuç belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği) veya KTÜYÖS sınav sonuç belgesi.

b) Lise diploması (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),

c) Not belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),

d) Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (denklik işlemi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmış),

e) Pasaport fokokopisi

f) 2 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş)

g)Türkçe düzeyini gösteren belge. 

h) T.C. veya KKTC vatandaşları Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden alınacak)

Not: Katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeleri 9-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine Kayıt Yaptıracak Öğrenciler İçin Önemli Uyarı

YÖK tarafından "04.07.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarında yer alan Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına mahsus olmak üzere; Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, mavi kart sahibi adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) T.C uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adaylar için anılan alanlardaki kontenjanın %10'unun aşılmamasına karar verilmiştir." bu karar çerçevesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci statüsünde Üniversitemize yerleştirilmesi yapılan Tıp ve Diş Hekimliği öğrencilerinin ön kayıtları 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak olup, tekrar değerlendirme sonucunda öğrencilerin kesin kayıtları yapılacaktır.    

 

İletişim

 

Kabul mektubu (vize işlemleri için isteniyorsa) talebinde bulunulacak eposta (email) adresi :  osmanzekisen@ktu.edu.tr