2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Başvuruları

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yatay geçişle Üniversitemize alınacak öğrencilerle ilgili kontenjan ve başvuru bilgileri aşağıdadır. Yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler aşağıda linki verilen  Başvuru formunu dolduracak ve bu forma başvuru belgelerini de ekleyerek aşağıda yer alan adrese bizzat teslim edecekler ya da posta yoluyla göndereceklerdir.

Başvuru Belgeleri:

1) Başvuru Formu  

2) Transkript ve Ders içerikleri

3) Disiplin belgesi

4) ÖSYS sonuç belgesi (ÖSYS puanını belirten belge)

5) Yabancı Dil Hazırlık sınıfını geçtiğine dair belge (zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan  programlara başvuru yapanlar için)

6) Sınıfın % 10 ‘na girdiğine ilişkin belge (ikinci öğretimden normal örgün öğretime başvuralar için)

Not : Üniversitemize Yurt dışındaki Üniversitelerden yatay geçişle öğrenci alınmayacağından  başvurular kabul edilmeyecektir.

         Bahar Yarıyılında lisans programlarına başvuru alınmayacaktır.

  

Başvuru Yeri : Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 61080/TRABZON

Başvuru Tarihi :  22 - 26  Ocak 2018

Başvuru Takvimi                                              

Yatay Geçiş Senato Esasları Yönergesi

Yatay Geçiş Başvuru Formu      

Yatay Geçiş Kontenjan Bilgileri

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Üniversitelerin  Yatay Geçiş Kontenjanları İle Başvuru ve Değerlendirme Takvimi Yükseköğretim Kurulunun https://yoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ogrenci/index.zul internet adresinde ilan edilmiştir.