Mezuniyet Sınavına Girecek Öğrencilere Ait Uygulama Esasları

MEZUNİYET SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE AİT UYGULAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin mezuniyet sınavı ile ilgili maddesi aşağıdadır.

Mezuniyet sınavı

MADDE 16 – 1) Mezuniyetlerine bir dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra on beş işgünü içinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız dersi için mezuniyet sınavı yapılır.

(1) 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce Üniversitede kayıtlı olan öğrencilerin mezuniyet sınavları ile ilgili olarak 34 üncü maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

Bu değişiklik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

A - Üç Dersten Mezuniyet Sınavına Girecek Öğrenciler

  1. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılından önce Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler.
  2. ilk Kayıt tarihi 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılından önce olup Af kanunundan yararlanan öğrenciler.
  3. Yatay Geçiş ile Üniversitemize gelen öğrenciler ( ÖSYM sonucunda yerleşmiş olduğu Üniversiteye 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılından önce Kayıt yaptıran öğrenciler.)

Üç dersten mezuniyet sınavına girebileceklerdir.

B - Bir Dersten Mezuniyet Sınavına Girecek Öğrenciler

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı ve daha sonra Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler.

a) ÖSYM
b)Dikey Geçiş.
c) Uyum yapılan öğrenciler.
d)Formasyon alan öğrenciler.
e) Yabancı uyruklu öğrenciler.
f) Lisans tamamlama.
g) Mühendislik tamamlama.
h)Birinci Öğretimden İkinci Öğretime geçen öğrenciler.
i) Merkezi yerleştirme Ek-1 madde uyarınca geçiş yapan öğrenciler.

Bir dersten mezuniyet sınavına girebileceklerdir.