Öğrencinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi altmış (60) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden en az on beş (15) iş günü ve en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler.

 

Stajlar Hakkında Güncel Duyurular

Staj Değerlendirme Formu (İlan edilen forma göre öğrencilerin staj defterleri değerlendirilmektedir. Öğrenciler değerlendirme formunu dikkate alarak staj yapmaları ve bu forma göre defterlerini düzenlemeleri kendi yararlarına olacaktır.)

 

2018 yaz dönemi staj sonuçları bölümde bulunan staj panosunda ilan edilmiştir.


 

Staj Bilgilendirmeleri

 

Staj Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 
 
Not 0:
         Bazı işyerleri tarafından SGK iş bildirgesi istenmektedir. Bu belge staj başlangıç tarihine 1 hafta kala önce hazır olmaktadır. Staj yükümlülük belgesi bu belgenin yerine kullanılabilir ancak yine de SGK iş bildirgesi istenmesi durumunda:

  1. Staj tarihine 1 hafta kala Trabzon' da olan öğrencilerimiz KTÜ Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığı'ndan elden alabilir.

  2. Staj tarihine 1 hafta kala Trabzon' da olmayan öğrencilerimiz, bu belgeyi fax yolu ile firmaya iletebilir. Bu durumda öğrenci ya da firma ilgili belgenin firmaya fax yoluyla gönderilmesi için 0462 377 3800 (Staj Birimi) numaralı telefon ile geçebilir.
 
Not 1:

Bazı iş yerleri, öğrencinin staj yapma yükümlülüğü olduğuna dair belge istemektedirler. Bu belgeye ihtiyaç duyan öğrencilerimiz staj yükümlülük belgesini indirerek, doldurmalı ve staj komisyonuna onaylatmalıdırlar.

Not 2:

Bazı iş yerleri Staj Başvuru Formunun fazladan bir kopyasını daha istemektedir. İlgili iş yerleriyle iletişime geçerek eğer gerekli ise fazladan bir kopya daha hazırlayınız. İlaveten, ilgili iş yerleri Üniversiteden Sigortalı olduğunuza dair bir belge daha istemektedir. Bu belge de Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından temin edilmektedir. Daha sonradan Bölüm Sekreterliğinden bu konuyla ilgili herhangi bir istekte bulunmayınız!

Tel: +90 (462) 377 38 00 (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı( (Mediko)/Öğrenci Staj Başvurusu)

 
Not 3:        

Öğrencinin kendi olanaklarıyla yurtdışı staj başvurularında, Staj Başvuru Formu İngilizce olarak stajyer öğrenci tarafından hazırlanır. Bu durumda, Üniversite öğrenciye sigorta yapmadığından, öğrenciler, staj yaptıkları iş yerleri tarafından sigortalanabilir.

 
Not 4:

Erasmus aracılığıyla yurtdışı staj başvuruları için Dış İlişkiler Ofisiyle görüşülmesi gerekmektedir.

 
Not 5:

Yukarıda belirtilen güncel belgelerin, eksiksiz hazırlanarak Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Güncel olmayan belgeler Bölüm Sekreterliği tarafından kabul edilmeyecektir. Ayrıca, staj işlemlerinde, belgelerin teslimi dışında Bölüm Sekreterliğini meşgul etmeyiniz! 

 

Staj Başvurusu Onaylandıktan Sonra Gerekli Belgeler

·                  Öğrenci Staj Sicil Fişi ve Staj Dosyası İç Kapağı (Bölümden temin edilecektir)

 
Not:

Bu işlemler için 2 adet vesikalık fotoğraf gereklidir ve ayrıca Staj Sicil Fişi ve Staj Dosyası İç Kapağı Fakülte Yazı İşlerinde mühürletilecektir.

 
 

Staj Dosyasını Hazırlama ve Teslimde Gerekli olan Belgeler

 
MEZUNİYET AŞAMASINA GELMİŞ OLUP SADECE STAJI KALMIŞ ÖĞRENCİLERİMİZİN, STAJ TESLİMİNDE BU DURUMU BİLDİRMELERİ HALİNDE STAJ DOSYALARI ERKENDEN DEĞERLENDİRİLEREK ÇIKIŞ İŞLEMLERİ (MEZUNİYET) HIZLANDIRILABİLECEKTİR. MEZUNİYET AŞAMASINDA SADECE STAJ SONUCU BEKLEYEN ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR!
 
Not:

Yurtdışında staj yapan öğrenciler Staj Dosyalarını İngilizce olarak hazırlayabilir.

 

Staj Belgelerinin Teslimi ve Staj Savunma Tarihleri

 
Staj dosyanızı hazırlarken Staj Yönetmeliğine ve Staj Sırasında gerekli olan belgelere bakınız. Dosya tesliminde bu kurallar kesinlikle dikkate alınacaktır.
 
 Staj dosyalarının teslimi esnasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
  • Mühürlenmiş kapalı zarfta 2 adet belge bulunmalıdır. (Öğrenci Staj Sicil Fişi, Kurum/Kuruluşun Stajyeri Değerlendirme Anketi).
  • Staj dosyası kapağı eksiksiz doldurulmalıdır.
  • Haftalık çizelgelerde öğrenci imzası ve kontrol edenin imzası kısımları doldurulmuş olmalıdır.
  • Her sayfadaki kontrol sonucu kısmı mühendis tarafından imzalı ya da paraflı olmalıdır.
  • Öğrenci tarafından doldurulacak iki adet anket dosya ile birlikte teslim edilmelidir.
  • Mühendis ünvanını gösteren diploma fotokopisi veya mühendisin ilgili şirkette çalıştığına dair yazılı belge getirilmelidir (Örnek şablonu buradan indirebilirsiniz).
  • Staj dosyası bilgisayarda yazılıp; mutlaka ciltli veya spiralli olarak teslim edilmelidir. (Staj dosyası hazırlanırken sırasıyla dış kapak, iç kapak, haftalık çizelge ve staj sayfaları bir araya getirilerek ciltleme yapılmalıdır.)
 
 
 

Staj Değerlendirme Sonuçları 

 

Sonuçlar

 

Not:

Sonuçlara itiraz yapılması halinde, yeniden değerlendirilmeye alınma işlemi Staj Komisyonunun kararına bağlıdır. Bu bağlamda, sunum/savunma tarihleri, stajyer öğrencilerin ve komisyonun uygun olduğu zamana göre ayarlanır.

 
 

Staj ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular(SSS)

 
Staj başvurusu için gerekli olan belgeler en az kaç gün önceden Bölüm Sekreterliğine teslim edilmelidir?
 
En az 1 ay önceden teslim edilmek zorundadır. Geç teslim edilen belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 
 
Bir iş yerinde kaç gün staj yapılabilir?
 
Bir iş yerinde en az 15 ve en fazla 40 iş günü staj yapılabilir. Resmi kurum ve kuruluşlarda, resmi tatiller hariç, iş günleri P.tesi-Cuma günleri arasıdır, bazı özel şirketlerde bu günlere C.tesi de dahil edilebilir. Bölümümüzce, 2. sınıf öğrencilerine en fazla 25 iş günlük staj tavsiye edilmektedir.
 
 

İş yerindeki staj, sadece Staj Başvurusu Formunda bildirilen tarihler arasında mı yapılmalıdır

 

Staj, bildirilen tarihler arasında veya 15 iş gününden az olmamak koşuluyla daha kısa bir süre zarfında yapılabilir.

 
 
Staj dosyası Bölüme ne zaman teslim edilmelidir?
 
Staj dosyası, ilgili Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı içerisinde Staj Komisyonunun belirlemiş olduğu tarihler arasında teslim edilir. Mazeret belirtmeksizin geç teslim edilen staj dosyaları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 
 
Yurtdışında staj yapma olanağı var mıdır?
 
Stajyer öğrenci kendi olanaklarıyla yurtdışında staj yapabilir. Bu durumda Üniversite tarafından stajyer öğrenciye sigorta yapılmamaktadır.
 
 
Bölümümüzde staj yapma olanağı var mıdır?
 
Evet, stajyer öğrenciler Bölümümüzde staj yapabilir. Bölümümüzde staj yapan öğrencilerin Bölüm Sekreterliğindeki imza çizelgesine her iş günü için sabah 8.00-8.45 ve akşam 16.30-17.00 saatleri arası imza atma zorunluluğu vardır. İmza atılmayan her iş günü staj süresinden çıkartılacaktır.
 
 
Staj Dosyası hazırlanırken hangi hususlar gözönüne alınmalıdır?
 
Staj Dosyası, her iş günü için en az bir sayfa olmak şartıyla bilgisayarda herhangi bir editörde hazırlanabilir. Aynı iş yerinde ortak bir proje üzerinde çalışan stajyer öğrenciler farklı Staj Dosyaları hazırlamak zorundadır.
 
İçerikleri birebir aynı olan Staj Dosyalarına kopya muamelesi yapılacaktır. Her sayfanın altında iş yerindeki sorumlu mühendisin imzası veya parafı olmalıdır (Bölümümüzce, Yazılım Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisi veya Elektronik Mühendisi sorumlu mühendis olarak kabul edilmektedir).
 
Staj Defterinde yer alan Haftalık Çizelgede "Kontrol Edenin İmzası" ve "Öğrencinin İmzası" kısmı imzalanmalıdır.
 
Öğrencinin doldurması gereken 2 adet staj anketi Bölüme teslim edilmelidir.
 
Staj dosyasıyla birlikte verilen Öğrenci Staj Sicil Fişi ve Staj Dosyası İç Kapağı gibi işyeri sorumlu amirinin imzalayacağı belgelerde mühürler ve imzalar eksiksiz olmalıdır. 
 
Sorumluluğu altında staj yapılan mühendisin Diploma Fotokopisi veya çalıştığı iş yerinden alınacak olan mühendisin ünvanını belirten bir belge (Örnek bir belge şablonu buradan indirilebilir) Staj Dosyası ile birlikte Bölüme teslim edilmelidir.
 
 

Staj Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Özcan ÖZYURT          
Öğr. Gör. Zeynep Şahin TİMAR        

Arş. Gör. Işılay BOZKURT               

Arş. Gör. Hakan AYDIN                   

 

İletişim

 

E-posta: ofteknoyazilim@gmail.com