Öğrencinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi altmış (60) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden en az on beş (15) iş günü ve en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler.

 

Stajlar Hakkında Güncel Duyurular

2017-2018 Staj Mülakat Tarihleri. (Not: Listede adı olmayan öğrencilerimiz en kısa sürede Arş. Gör. Işılay Bozkurt'a ulaşsın)

Not 2: İşyerinde olmayan fakat aktif olarak öğrenci olan(sadece sınavlara gelecek öğrencilerimiz) staj mülakatlarını sınav haftasında yapabileceklerdir (Bizlerle irtibata geçmeleri önemle rica olunur).

 


 

Staj Bilgilendirmeleri

 

Staj Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 
 
Not 0:
         Bazı işyerleri tarafından SGK iş bildirgesi istenmektedir. Bu belge staj başlangıç tarihine 1 hafta kala önce hazır olmaktadır. Staj yükümlülük belgesi bu belgenin yerine kullanılabilir ancak yine de SGK iş bildirgesi istenmesi durumunda:

  1. Staj tarihine 1 hafta kala Trabzon' da olan öğrencilerimiz KTÜ Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığı'ndan elden alabilir.

  2. Staj tarihine 1 hafta kala Trabzon' da olmayan öğrencilerimiz, bu belgeyi fax yolu ile firmaya iletebilir. Bu durumda öğrenci ya da firma ilgili belgenin firmaya fax yoluyla gönderilmesi için 0462 377 3800 (Staj Birimi) numaralı telefon ile geçebilir.
 
Not 1:

Bazı iş yerleri, öğrencinin staj yapma yükümlülüğü olduğuna dair belge istemektedirler. Bu belgeye ihtiyaç duyan öğrencilerimiz staj yükümlülük belgesini indirerek, doldurmalı ve staj komisyonuna onaylatmalıdırlar.

Not 2:

Bazı iş yerleri Staj Başvuru Formunun fazladan bir kopyasını daha istemektedir. İlgili iş yerleriyle iletişime geçerek eğer gerekli ise fazladan bir kopya daha hazırlayınız. İlaveten, ilgili iş yerleri Üniversiteden Sigortalı olduğunuza dair bir belge daha istemektedir. Bu belge de Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından temin edilmektedir. Daha sonradan Bölüm Sekreterliğinden bu konuyla ilgili herhangi bir istekte bulunmayınız!

Tel: +90 (462) 377 38 00 (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı( (Mediko)/Öğrenci Staj Başvurusu)

 
Not 3:        

Öğrencinin kendi olanaklarıyla yurtdışı staj başvurularında, Staj Başvuru Formu İngilizce olarak stajyer öğrenci tarafından hazırlanır. Bu durumda, Üniversite öğrenciye sigorta yapmadığından, öğrenciler, staj yaptıkları iş yerleri tarafından sigortalanabilir.

 
Not 4:

Erasmus aracılığıyla yurtdışı staj başvuruları için Dış İlişkiler Ofisiyle görüşülmesi gerekmektedir.

 
Not 5:

Yukarıda belirtilen güncel belgelerin, eksiksiz hazırlanarak Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Güncel olmayan belgeler Bölüm Sekreterliği tarafından kabul edilmeyecektir. Ayrıca, staj işlemlerinde, belgelerin teslimi dışında Bölüm Sekreterliğini meşgul etmeyiniz! 

 

Staj Başvurusu Onaylandıktan Sonra Gerekli Belgeler

·         ·         Öğrenci Staj Sicil Fişi ve Staj Dosyası İç Kapağı (Bölümden temin edilecektir)

 
Not:

Bu işlemler için 2 adet vesikalık fotoğraf gereklidir ve ayrıca Staj Sicil Fişi ve Staj Dosyası İç Kapağı Fakülte Yazı İşlerinde mühürletilecektir.

 
 

Staj Dosyasını Hazırlama ve Teslimde Gerekli olan Belgeler

 
MEZUNİYET AŞAMASINA GELMİŞ OLUP SADECE STAJI KALMIŞ ÖĞRENCİLERİMİZİN, STAJ TESLİMİNDE BU DURUMU BİLDİRMELERİ HALİNDE STAJ DOSYALARI ERKENDEN DEĞERLENDİRİLEREK ÇIKIŞ İŞLEMLERİ (MEZUNİYET) HIZLANDIRILABİLECEKTİR. MEZUNİYET AŞAMASINDA SADECE STAJ SONUCU BEKLEYEN ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR!
 
Not:

Yurtdışında staj yapan öğrenciler Staj Dosyalarını İngilizce olarak hazırlayabilir.

 

Staj Belgelerinin Teslimi ve Staj Savunma Tarihleri

 
Staj dosyanızı hazırlarken Staj Yönetmeliğine ve Staj Sırasında gerekli olan belgelere bakınız. Dosya tesliminde bu kurallar kesinlikle dikkate alınacaktır.
 
 Staj dosyalarının teslimi esnasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
  • Mühürlenmiş kapalı zarfta 2 adet belge bulunmalıdır. (Öğrenci Staj Sicil Fişi, Kurum/Kuruluşun Stajyeri Değerlendirme Anketi).
  • Staj dosyası kapağı eksiksiz doldurulmalıdır.
  • Haftalık çizelgelerde öğrenci imzası ve kontrol edenin imzası kısımları doldurulmuş olmalıdır.
  • Her sayfadaki kontrol sonucu kısmı mühendis tarafından imzalı ya da paraflı olmalıdır.
  • Öğrenci tarafından doldurulacak iki adet anket dosya ile birlikte teslim edilmelidir.
  • Mühendis ünvanını gösteren diploma fotokopisi veya mühendisin ilgili şirkette çalıştığına dair yazılı belge getirilmelidir (Örnek şablonu buradan indirebilirsiniz).
  • Staj dosyası bilgisayarda yazılıp; mutlaka ciltli veya spiralli olarak teslim edilmelidir. (Staj dosyası hazırlanırken sırasıyla dış kapak, iç kapak, haftalık çizelge ve staj sayfaları bir araya getirilerek ciltleme yapılmalıdır.)
 
 
 

Staj Değerlendirme Sonuçları 

 

Sonuçlar

 

Not:

Sonuçlara itiraz yapılması halinde, yeniden değerlendirilmeye alınma işlemi Staj Komisyonunun kararına bağlıdır. Bu bağlamda, sunum/savunma tarihleri, stajyer öğrencilerin ve komisyonun uygun olduğu zamana göre ayarlanır.

 
 

Staj ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular(SSS)

 
Staj başvurusu için gerekli olan belgeler en az kaç gün önceden Bölüm Sekreterliğine teslim edilmelidir?
 
En az 1 ay önceden teslim edilmek zorundadır. Geç teslim edilen belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 
 
Bir iş yerinde kaç gün staj yapılabilir?
 
Bir iş yerinde en az 15 ve en fazla 40 iş günü staj yapılabilir. Resmi kurum ve kuruluşlarda, resmi tatiller hariç, iş günleri P.tesi-Cuma günleri arasıdır, bazı özel şirketlerde bu günlere C.tesi de dahil edilebilir. Bölümümüzce, 2. sınıf öğrencilerine en fazla 25 iş günlük staj tavsiye edilmektedir.
 
 

İş yerindeki staj, sadece Staj Başvurusu Formunda bildirilen tarihler arasında mı yapılmalıdır

 

Staj, bildirilen tarihler arasında veya 15 iş gününden az olmamak koşuluyla daha kısa bir süre zarfında yapılabilir.

 
 
Staj dosyası Bölüme ne zaman teslim edilmelidir?
 
Staj dosyası, ilgili Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı içerisinde Staj Komisyonunun belirlemiş olduğu tarihler arasında teslim edilir. Mazeret belirtmeksizin geç teslim edilen staj dosyaları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 
 
Yurtdışında staj yapma olanağı var mıdır?
 
Stajyer öğrenci kendi olanaklarıyla yurtdışında staj yapabilir. Bu durumda Üniversite tarafından stajyer öğrenciye sigorta yapılmamaktadır.
 
 
Bölümümüzde staj yapma olanağı var mıdır?
 
Evet, stajyer öğrenciler Bölümümüzde staj yapabilir. Bölümümüzde staj yapan öğrencilerin Bölüm Sekreterliğindeki imza çizelgesine her iş günü için sabah 8.00-8.45 ve akşam 16.30-17.00 saatleri arası imza atma zorunluluğu vardır. İmza atılmayan her iş günü staj süresinden çıkartılacaktır.
 
 
Staj Dosyası hazırlanırken hangi hususlar gözönüne alınmalıdır?
 
Staj Dosyası, her iş günü için en az bir sayfa olmak şartıyla bilgisayarda herhangi bir editörde hazırlanabilir. Aynı iş yerinde ortak bir proje üzerinde çalışan stajyer öğrenciler farklı Staj Dosyaları hazırlamak zorundadır.
 
İçerikleri birebir aynı olan Staj Dosyalarına kopya muamelesi yapılacaktır. Her sayfanın altında iş yerindeki sorumlu mühendisin imzası veya parafı olmalıdır (Bölümümüzce, Yazılım Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisi veya Elektronik Mühendisi sorumlu mühendis olarak kabul edilmektedir).
 
Staj Defterinde yer alan Haftalık Çizelgede "Kontrol Edenin İmzası" ve "Öğrencinin İmzası" kısmı imzalanmalıdır.
 
Öğrencinin doldurması gereken 2 adet staj anketi Bölüme teslim edilmelidir.
 
Staj dosyasıyla birlikte verilen Öğrenci Staj Sicil Fişi ve Staj Dosyası İç Kapağı gibi işyeri sorumlu amirinin imzalayacağı belgelerde mühürler ve imzalar eksiksiz olmalıdır. 
 
Sorumluluğu altında staj yapılan mühendisin Diploma Fotokopisi veya çalıştığı iş yerinden alınacak olan mühendisin ünvanını belirten bir belge (Örnek bir belge şablonu buradan indirilebilir) Staj Dosyası ile birlikte Bölüme teslim edilmelidir.
 
 

Staj Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Özcan ÖZYURT          
Öğr. Gör. Zeynep Şahin TİMAR        

Arş. Gör. Işılay BOZKURT               

Arş. Gör. Hakan AYDIN                   

 

İletişim

 

E-posta: ofteknoyazilim@gmail.com

 
 

 

Son Güncelleme : 23-10-2017
Kuruluş  
Yazılım Mühendisliği Bölümü, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?nın 22.02.2011 tarih ve 008075 sayılı yazısı ile Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılmıştır.
Kazanılan Derece  
Yazılım Mühendisi
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
(1) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı birimlerde yürütülen lisans programlarına öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir: a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek, b) 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine göre belirlenen öğrenim ücretini yatırmış olmak, (2) Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında öncel eğitimin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve İngilizce gibi dersler için, her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.0 olmalı, Yaz döneminde 72 iş günü stajını Of Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesine göre tamamlamalı.
Program Profili  
4 (dört) öğretim Üyesi, (4) dört öğretim görevlisi ve 2 (iki) araştırma görevlisi olmak üzere toplam 10 (on) öğretim elemanına sahip olan Yazılım Mühendisliği Bölümünde, alanında uzman genç ve dinamik bir akademik kadroyla güncel ve uygulamalı eğitim- öğretim programları uygulanmaktadır. Yazılım mühendisliği konularının nelerden oluştuğu, uluslararası standartlar kuruluşu ISO ve IEEE tarafından ele alınmış ve belirlenmiştir. Bu belirlemelere göre Yazılım Mühendisliği alanları hem teknik hem sanatsal ve hem de yönetsel konuları kapsar. Yazılım Mühendisliği Bölümü, Türkiye?nin ihtiyacı olan geniş kapsamlı yazılımların ülke içinde en güvenilir biçimde yapılabilmesi, giderek kritik hâle gelen metro, havaalanı, nükleer reaktör yönetimleri, savunma ve benzeri alanlarda kullanılacak yazılımların sıfır hataya yakın tekniklerle ülkemizde geliştirilebilmesi amacı doğrultusunda çalışacak yazılımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu konularda, çağdaş teorik ve pratik bilgilerle donatılmış yazılım mühendislerini yetiştirmek, ekonominin gereksinim duyduğu teknolojiyi yönlendirebilmek bakımından çok önemlidir. Bu görevi, üniversitelerin yazılım mühendisliği bölümleri üstlenmiştir. Ayrıca farklı disiplinlerin bilgisayar yazılımına dayalı problemlerin çözümünde gerekli veri modelleri ve veri yapılarının ortaya çıkarılması ?Yazılım Mühendisliği?nin temel amaçları arasındadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuar, uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla ara sınav yerine geçebilir. Yarıyıl/yılsonu bitirme veya bütünleme sınavının ders başarı notuna katkısı %50'dir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az % 70'ine, uygulama ve/veya laboratuarların en az % 80'ine katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir. Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı % 50'dir. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 40 puan alamayan öğrencilerin, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve daha büyük olan öğrenciler (DC) harf notlu derslerinden de başarılı kabul edilirler. Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.0 olmalı, Yaz döneminde 60 iş günü stajını Of Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesine göre tamamlamalı.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Yazılım Mühendisleri, imza yetkisi olan bir mühendis olarak şirket veya kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak yazılım ve iş çözümleri üretme ve yürütme konusunda deneyimli olacaklardır. Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler; sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım mühendisi, web tasarım ve program uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı, uygulama programcısı olarak hemen her kurum ve kuruluşun çeşitli bölümlerinde geniş bir iş yelpazesine sahip olacakları gibi; bilgisayar yazılımı üreten şirketlerin bilgi işlem merkezlerinde yönetim, veri yönetimi, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım ve gerçekleştirilmesinde uygulama mühendisi olarak görev alabileceklerdir. Programdan mezun olacak yazılım mühendisleri, bilgisayarın kullanıldığı herhangi bir endüstri dalında, sistem ve bilgisayar ağları konularında çağdaş bilgilere sahip ve yazılım alanında herhangi bir ölçekte proje tasarımı yapabilecek, bu projeleri uygulamaya geçirebilecek, test ve entegrasyon adımlarını başarıyla gerçekleyebilecek özelliklere sahip olacaklar, bu konularda ülkemizde ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücüne önemli katkılarda bulunabileceklerdir. Bilgisayar ağları üzerine çalışan kuruluşlarda uygulama elemanı veya sistem mühendisleri olarak, savunma sanayi ve elektronik cihaz üretimi yapan kuruluşlarda uygulama mühendisleri olarak istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca, üniversitelerde akademisyen, özel sektördeki firmalarda ve askeri kuruluşlarda yazılım uzmanı, yurtiçinde ya da yurtdışında kendi işyerlerini kurarak yukarıda sayılan mesleklere benzer görevler üstlenebilirler. Eğitim formasyonu alacak mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerde ?Teknik Öğretmen? olarak görev yapabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Of Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Of/Trabzon
Telefonu      : +90 462 3778478
Belge Geçer           : +90 462 7717251
E-Posta      : ym@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://ofteknoloji.ktu.edu.tr/yazilim/
Bölüm Olanakları : 
Bölümümüz bünyesinde 5 adet 96 kişilik derslik, 2 adet 60 kişilik bilgisayar laboratuarı, 1 amfi mevcuttur. Fakültemizin hemen yanında bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında öğrencilerin barınma olanakları mevcuttur. Yurt binasında kantin, kafeterya ve yemekhane bulunmaktadır. Yine Fakülte bünyesinde bulunan 1 futbol, 1 tenis ve 1 basketbol sahaları ile okul saatleri dışında da öğrencilerin spor yapmasına uygun imkânlar sunulmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
YZM1001Yazılım Mühendisliğine Giriş32+0+0ZorunluTürkçe
YZM1003Programlamaya Giriş ve Algoritma53+1+0ZorunluTürkçe
YZM1005Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
YZM1007Bilgisayarın Temelleri53+0+0ZorunluTürkçe
YZM1009Temel Fizik53+0+1ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3022+1+1
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1004İngilizce - II22+0+0ZorunluTürkçe
YZM1000Yazılım Gereksinimi Mühendisliği42+0+0ZorunluTürkçe
YZM1002Liner Cebir53+0+0ZorunluTürkçe
YZM1004Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
YZM1006Web Tasarımı ve Programlama52+2+0ZorunluTürkçe
YZM1010Veri Yapıları52+2+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3019+4+0
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
YDI2001İngilizce Okuma ve Yazma32+0+0Zorunluİngilizce
YZM2005Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
YZM2007Nesne Yönelimli Programlama52+2+0ZorunluTürkçe
YZM2011İşletim Sistemleri43+0+0ZorunluTürkçe
YZM2017Veri Tabanı ve Yönetimi52+2+0ZorunluTürkçe
2.Sınıf-Güz-Sosyal-I-142+0+0SeçmeliTürkçe
2.Sınıf-Güz-Sosyal-II-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
2.Sınıf-Güz-Sosyal-I Grubu Dersleri
YZM2001Tenis42+0+0SeçmeliTürkçe
YZM2003Halk Oyunları42+0+0SeçmeliTürkçe
YZM2021Satranç42+0+0SeçmeliTürkçe
YZM2023Türk Halk Müziği42+0+0SeçmeliTürkçe
2.Sınıf-Güz-Sosyal-II Grubu Dersleri
YZM2015Mühendislik ve Bilişim Etiği42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3017+4+0
Bahar Dönemi
YZM2000Olasılık ve İstatistik53+1+0ZorunluTürkçe
YZM2002Mikroişlemciler52+0+2ZorunluTürkçe
YZM2008Ayrık Matematik42+1+0ZorunluTürkçe
YZM2010Mesleki İngilizce32+0+0ZorunluTürkçe
YZM2016İleri Web Uygulamaları52+2+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3015+4+2
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
YZM3001Biçimsel Diller ve Otomata43+0+0ZorunluTürkçe
YZM3007Sayısal Çözümleme52+2+0ZorunluTürkçe
YZM3009Sistem Programlama42+1+0ZorunluTürkçe
YZM3017Yazılım Tasarımı ve Mimarisi53+1+0ZorunluTürkçe
3.Sınıf-Güz Teknik-1-142+0+0SeçmeliTürkçe
3.Sınıf-Güz Teknik-2-142+0+0SeçmeliTürkçe
3.Sınıf-Güz Teknik-3-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
3.Sınıf-Güz Teknik-1 Grubu Dersleri
YZM30213D Modelleme ve Animasyon42+0+0SeçmeliTürkçe
YZM3027Mobil Uygulama Geliştirme42+0+0SeçmeliTürkçe
3.Sınıf-Güz Teknik-2 Grubu Dersleri
YZM3013Betik Diller42+0+0SeçmeliTürkçe
3.Sınıf-Güz Teknik-3 Grubu Dersleri
YZM3011İnsan-Bilgisayar Etkileşimi42+0+0SeçmeliTürkçe
YZM3019Görsel Programlama42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+4+0
Bahar Dönemi
YZM3002Yazılım Sınama ve Doğrulama42+0+1ZorunluTürkçe
YZM3012Yapay Zekâ53+1+0ZorunluTürkçe
YZM3014Bilgisayar Ağları52+1+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2613+2+1
YIL TOPLAMI :56
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
YZM4001Mesleki Deneyim - II30+2+0ZorunluTürkçe
YZM4003Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
YZM4005İşyeri Uygulaması201+4+0ZorunluTürkçe
YZM4007Tasarım Projesi40+3+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :301+11+0
Bahar Dönemi
YZM4000Bitirme Çalışması60+2+0ZorunluTürkçe
YZM4006Yazılım Kalite Güvencesi03+0+0ZorunluTürkçe
YZM4022Yazılım Geliştirme Standartları ve Proje Yönetimi43+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :106+2+0
YIL TOPLAMI :40