İş Yeri Eğitimi Bilgilendirme Sayfası

 

İşyeri Eğitimi


Öğrencilerimizin bölümümüzden mezun olabilmeleri için toplam 72 iş günü yani 14 hafta işyeri eğitimi dersini almak zorundadırlar. İşyeri eğitimini 4. Sınıftan itibaren, akademik not ortalaması 1.8 in üzerinde olan ve kaldığı derslere devam zorunluluğu olmayan öğrenciler bir yarıyıl boyunca yapabilir.

 

 

İşyeri Eğitimi İçin Güncel Duyurular

 

Yazılım mühendisliği öğrencileri, işyeri eğitimini “yazılım veya bilgisayar mühendisi” olan işyeri yetkilisi yanında alabilir.

İşyeri eğitimi yapılacak dönem için dersler başlamadan en az 30 gün önce işyeri eğitimi başvurusu yapılmış olmak zorundadır. Aksi takdirde işyeri eğitimi yapılamaz.

*  İşyeri eğitimi yapılabilmesi için ilk dönem stajının yapılmış olması gerekmektedir.

*  İşyeri eğitimi yapılabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği sertifikası alınmış olmak zorundadır.

*  Hastalanma ve mazeret izinlerinin raporları düzenlendiği gün, eğer il dışında ise en geç ertesi gün içinde bildirilmesi gerekmektedir. (belgelere bakınız…)

 

 

 

İşyeri Eğitimi Başvurusu için:

 

İşyeri başvuru dilekçesi ve işyeri eğitimi komisyon yazısı ile şirkete başvuru yapılıp kabul edildikten sonra aşağıdaki belgeler ile işyeri eğitimi bölüm komisyonuna başvuru yapılabilir.

 

*  Aile sağlık sorgulama belgesi

*  Sağlık Provizyon Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilmektedir)

*  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*  İsyeri Eğitimi Basvuru Formu (şirket onaylı 3 nüsha olacak)

*  Öğrenci Bilgi Formu

 

*   İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitim Sertifikası (KTÜ UZEM’den alınacak)


*  İş Yeri Staj Sözleşmesi(Öğrencinin işyeri eğitiminde ücret alması ve işyerinin öğrenciye ödediği ücret karşılığında devlet desteğinden faylanabilmesi için bu formun 3 nüsha olarak düzenlenip --öğrenci ve işyeri tarafından imzalı/kaşeli- -başvuru formu ve diğer evraklarla birlikte getirilmesi gerekmektedir.

*  Sigorta işlemlerinin başlatılabilmesi için işyeri başvuru evraklarının işyeri eğitimi başlama tarihinden en az 1 ay (30 gün) önce bölüm işyeri eğitimi komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. İşyeri eğitimi bir ders olup alındığı yarıyıldaki derslerin başlama tarihiyle başlar.


 

 

 

İşyeri eğitimi süresince ve tesliminde yapılacak işlemler

 

*  İşyeri eğitimi süresince şirket yetkili mühendisi tarafından devam çizelgesi doldurulur.

*  Şablona göre hazırlanan işyeri eğitimi raporu haftalık doldurularak işyeri yetkili mühendisine onaylatılır.

*  İşyeri eğitimi bitiminde işyeri yetkili mühendisi tarafından “işyeri yetkilisi değerlendirme formu (sicil fişi)” doldurulup kapalı zarf içinde komisyona posta veya öğrenci ile gönderilir.

*  İşyeri eğitimi yetkilisi anketi yine işyeri eğitimi yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

*  Finallerin ilk haftası “öğrenci anketi, işyeri eğitimi yetkilisi anketi, işyeri yetkilisi değerlendirme formu, devam çizelgesi ve işyeri eğitimi raporu” bölüm işyeri eğitimi komisyonuna teslim edilir. Finallerin 2. Haftasında işyeri eğitimi mülakatları yapılmaktadır.

 

 

İş yeri eğitimi için gerekli bilgi ve belgeler:

 

 

İşyeri Eğitimi Fakülte Yönergesi

 

 

Hastalanma Raporu ve Mazeret İzni Bildirme Zorunluluğu Duyurusu

 
doc

 

İşyeri Eğitimi ve Staj için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi Sertifikası

ISG Duyurusu
 
 
KTÜ İSG UYGULAMA ESASLARI
 

pdf

 

İşyeri, Staj Sözleşmesi ve İşsizlik Fonu katkısı Bilgi Formu

İşyeri Staj Sözleşmesi
 
 
pdf / doc
İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu
 
 
pdf / doc
 
Başvuru Formları
İşyeri Başvuru Dilekçesi
Kurum/Kuruluş işyerine ilk başvuruda verilecek
 
pdf / doc
İşyeri Eğitimi Komisyon Yazısı
Kurum/Kuruluş işyerine verilecek
 
İsyeri Eğitimi Basvuru Formu
İşyerine onaylatılacak ve komisyona verilecek
 
Aile Sağlık Sorgulama Belgesi
Komisyona verilecek
 
pdf / doc
Öğrenci Bilgi Formu
Staj komisyonuna onaylatılıp komisyona verilecek
 
 
İşyeri Eğitimi Süresi ve Sonrası Evraklar
Devam Çizelgesi
İşyeri yetkilisi tarafından doldurulacak
 
İşyeri Yetkilisi Değerlendirme Formu (Sicil fişi)

İşyeri Yetkili Mühendisi tarafından doldurulup kapalı onaylı zarf ile komisyona gönderilecek

 
İşyeri Yetkilisi Anketi

İşyeri Yetkili Mühendisi tarafından doldurulup komisyona gönderilecek

 
Öğrenci Anketi
Öğrenci tarafından doldurulup komisyona teslim edilecek
 
İşyeri Eğitimi Rapor Şablonu
Rapor oluşturulurken kullanılacak şablon
 
 
Diğer
Denetçi Denetim Formu
Denetçi Öğretim Üyesi İçin
 
pdf / doc
Denetçi Değerlendirme Formu
Denetçi Öğretim Üyesi İçin
 
pdf / doc
Not Değerlendirme Kuralları
Denetçi Öğretim Üyesi İçin
pdf / doc

 

 

 

 

 

Bölüm İş Yeri Eğitim Komisyonu:

Dr. Öğr. Üy. Eyüp GEDİKLİ (Başkan)

Arş. Gör. Sefa ARAS

Arş. Gör. M. Hakan BOZKURT