Hakkımızda

 Yazılım Mühendisliği Bölümü, bir mühendislik dalı olarak yazılımın tasarımı, projelendirilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi, işletilmesi ve bakımıyla ilgili tüm çalışmaları kapsayan bir disiplindir. Ayrıca üretime yönelik planlama, yönetim, destek ve eğitim çalışmaları da yazılım mühendisliği kapsamında önemli bir konuma sahiptir. Yazılım mühendisliği endüstri, bilgisayar bilimleri ve matematik gibi disiplinlerle iç içe geçmiş olup kendisine has özel konularıyla birlikte yepyeni bir mühendislik dalıdır. Yazılım mühendisleri, sürekli gelişen ve büyüyen bilişim sektörüne mühendislik disiplinleri uyarınca tasarlanıp geliştirilmiş yazılım sistemleri üretir, test eder, kurar ve yönetirler.

Günümüzde bilgisayar sistemleri hayatın her alanında kullanılmaktadır. Bu nedenle Yazılım Mühendisliği geniş bir alana yayılmış ve her geçen gün daha da önem kazanan bir meslek haline gelmiştir. Bu noktadan yola çıkarak açılan bölümümüzün amacı, yazılım  sektörünün gereksinim duyduğu, değişen dünya ve teknoloji koşullarında liderlik yapabilecek, teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak, akademik alanda ve yazılım endüstrisinin tüm sektörlerinde alanı ile ilgili çağın gerektirdiği bilgilere sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, takım çalışması yapabilen, bu endüstrideki güncel problemleri tanımlayabilen niteliklere sahip uzman personeli yetiştirmektir. Böylece, yazılım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, bilimsel ve teknolojik alanlarda ön sıralarda yer alan, araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunan; üniversite-sanayi işbirliğine önem veren, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen yönetim anlayışının benimsendiği uluslararası akredite olmuş bir bölüm haline gelmeyi hedeflemekteyiz.

Bölümümüz hedeflerine ulaşmak amacıyla oluşturduğumuz programımız, uluslararası standartlar kuruluşu ISO ve IEEE tarafından ele alınan ve belirlenen konuları kapsamaktadır. Bu belirlemelere göre Yazılım Mühendisliği alanları hem teknik hem sanatsal ve hem de yönetsel konuları kapsar ve Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerin;

 

i.  Kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek, uygun çözümler üretebilmek,

ii. Mühendislik yaklaşımlarını kullanırken etik, sosyal, yasal ve ekonomik ilgileri bütünleştirecek uygun çözümleri tasarlayabilmek,

iii. Yazılım tasarımı, geliştirilmesi, gerçekleştirimi ve doğrulanması için temel sağlayan mevcut teorileri, modelleri ve teknikleri anlamak ve uygulayabilmek,

iv.  Yazılım geliştirme ortamında etkin olarak çalışmak, gerekli olduğunda liderlik yapabilmek ve kullanıcılarla iyi iletişim kurabilmek yani proje yönetimi becerisine sahip olmak,

v.   İlgili alanlardaki gelişmeleri takip edip, uygulayabilmek

 

gibi yetenekler kazanması beklenmektedir.

 

Buradan yola çıkarak programımız kapsamında öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.

 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere YAZILIM MÜHENDİSİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.