Akademik Kadro

Doç. Dr. Hamdi Tolga KAHRAMAN 

Yrd. Doç. Dr. Özcan ÖZYURT 

Yrd. Doç. Dr. Eyüp GEDİKLİ

Yrd. Doç. Dr. Hacer ÖZYURT

Yrd. Doç. Dr. Emel AŞICI

Öğr. Gör. Zeynep ŞAHİN TİMAR

Öğr. Gör. Celal ATALAR

Öğr. Gör. Selda ATALAR

Öğr. Gör. Esra KARADENİZ

Arş. Gör. M. Hanefi CALP

Arş. Gör. Mustafa Hakan BOZKURT

Arş. Gör. Kevser ONUR

Arş. Gör. Işılay BOZKURT

Arş. Gör. Sefa ARAS

Arş. Gör. Hakan AYDIN