Tarihçe

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi ilk olarak 2004 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Of Teknik Eğitim Fakültesi adı ile kurulmuştur. Kuruluş sürecinde, idari, akademik ve fiziki yapılanma çalışmaları devam ederken Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye'deki tüm Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılması ve yerlerine endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirecek Teknoloji Fakültelerinin kurulması kararını almıştır. Bu bağlamda, Bakanlar Kurulu’nun 02/11/2009 tarih ve 15546 sayılı kararı ile Of Teknoloji Fakültesi kurulmuştur.

 

Fakültemiz bünyesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22.02.2011 tarih ve 008075 sayılı kararı ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Yazılım Mühendisliği Bölümü olmak üzere dört bölüm kurulmuştur. Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümlerimize 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerimize 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edilerek eğitim öğretime başlanmıştır. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nün açılması ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 31.12.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.01.2015 tarih ve 75850160-101.0301/2291 sayılı yazısıyla açılma kararı bildirilmiştir. Bu bölümümüze de ilk kez 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır.

 

Fakültemizin hem akademik hem de fiziki yapılanma çalışmaları devam etmektedir. Bu amaçla; fakültemiz bünyesinde yeni bölümlerin açılması, akademik ve idari personel sayılarının arttırılması, bölümlerdeki sınıf ve laboratuvar donanımlarının geliştirilmesi ve yeni bölüm binalarının kazandırılması çalışmaları devam etmektedir. Bunlarla birlikte, kalite geliştirme ve akreditasyon çalışmaları fakültemizde devam etmektedir.

Tablo: Bölümlerimizin kuruluş bilgileri

Bölümlerimiz

Kuruluş Yılları

Öğrenci Aldığı İlk Dönem

İnşaat Mühendisliği Bölümü

2011

2011-2012

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü*

2011

2011-2012

Yazılım Mühendisliği Bölümü

2011

2013-2014

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

2011

2013-2014

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

2014

2018-2019

* Öğrenci alımı yapılmamaktadır.

 

Tablo: Fakültemizin akademik personel sayıları

Akademik Personel

Sayı

Profesör

2

Doçent

5

Dr. Öğretim Üyesi

16

Öğretim Görevlisi

4

Araştırma Görevlisi

13

Toplam

40

 

 

Tablo: Fakültemizdeki idari personel sayıları

İdari Personel

Sayı

Genel idari hizmetler

21

Yardımcı Hizmetler (Temizlik)

4

Toplam

25

 

Tablo: Bölümlerimizde öğrenim gören öğrenci sayıları

2018-2019 dönemi öğrenci sayılarımız

Bilimsel Hazırlık

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

5. – 8. Sınıflar

Toplam

İnşaat Mühendisliği Bölümü

23

89

82

91

84

87

456

Yazılım Mühendisliği Bölümü

16

84

84

70

67

46

367

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

8

55

47

48

48

21

227

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

7

33

 

 

 

 

40

Toplam

 

 

 

 

 

 

1090