1. Teknoloji Zirvesi ( 3-4 Nisan 2017 Enerji Günleri )

Enerji Günleri 2 gün sürüp toplamda 5 oturumda gerçekleşti.

3 Nisan da Güneş Enerjisi Oturumu , Alternatif Yakıtlar ve Rüzgar Enerjisi Oturumu olmak üzere üç oturum gerçekleşti.

GÜNEŞ ENERJİSİ OTURUMU

 • Güneş enerjisi Topluluğu (GÜNDER)’den Faruk TELEMCİOĞLU
 • İller Bankası Yenilenebilir Enerji uzmanı Aslı OLGUN BMD
 • SOLAR Genel Müdürü Mehmet ULUSOY

Katıldı ve Güneş enerjisinin Türkiye de ki potansiyelinden, güneş santrali kurulumundan, yenilenebilir enerji politikalarından yerel yönetimlerden, iklim değişikliğinden bahsedildi ve merak edilen sorular konuşmacılar tarafından cevaplandı.

 

ALTERNATİF YAKITLAR OTURUMU

 • Jeotermal enerji derneğinden(JESDER) Ufuk ŞENTÜRK

 • İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ den (İSTAÇ)  İbrahim Halil TÜRKERİ

 • Akkuyu Nükleer Santral’ den Eyyup Lutfi SARICI ve Burcu DÜZTAŞ katıldı.

 

Alternatif yakıtlar oturumunda ilk olarak Ufuk Bey jeotermal enerjinin ne olduğunu, jeotermal santral sayılarını Türkiye de ki ve dünyadaki durumunu, elektrik tüketim verilerini anlattı.

 

İSTAÇ‘ tan katılan İbrahim Bey İstanbul’da 1994 yılı öncesi Vahşi Depolama ve Atık Yönetiminden, İstanbul’da 1994 yılı sonrası Düzenli Depolama ve Atık Yönetiminden, Avrupa’da Atık Üretimi ve Atık Yoğunluğundan, Türkiye’de Depolama Sahaları ve Enerji Üretim Tesislerinden, Çöp Gazından Enerji Üretimi Süreçlerinden, Çöp Gazının Bertaraf Edilmesinin Öneminden bahsetti.

 

Akkuyu Nükleer Santralinden katılan Lutfi Bey ve Burcu Hanım,

Akkuyu Projesi’nin Özelliklerinden, Akkuyu Nükleer’in Tasarım Özelliklerinden, Proje’nin Mevcut Durumundan, Proje Yönetim Sürecinden, İşletme Stratejisindeki Gelişmelerden, İşletme Personelinin Hazırlanmasından bahsettiler ve merak edilen soruları yanıtladılar.

RÜZGAR ENERJİSİ OTURUMU

SİEMENS’ ten katılan Mehmet Göksel GÜNGÖR Rüzgar enerjisini, rüzgar türbinlerini hakkında ki detaylı bilgileri paylaştı.

 

4 Nisan da Fosil Yakıtlar Oturumu , Enerji Verimliliği Oturumu olmak üzere iki oturum gerçekleşti.

FOSİL YAKITLAR OTURUMU

 • Türkiye Petrolleri Genel Müdür ve Yönetim kurulu başkanı Besim ŞİŞMAN.

Dünya’da ve Türkiye’de petrol- doğalgazın seyrinden bahsetti ve merak edilen soruları yanıtladı.

 

 • Gama Holding Genel Müdür Yardımcısı Taner KAYNAR katıldı.

Gama Holding’in Projelerinden, Fosil Yakıtlı Santraller (Dünü- Bugünü ve Geleceği) ‘den,

Dünya Enerji Tüketiminde Fosil Yakıtların Payından, Dünya Elektrik Üretimindeki Payından,

Dünya EPC Pazarındaki ve Enerji Yatırımlarındaki Payından, Fosil Yakıtlı Santrallerdeki Teknolojik Gelişmelerden, Fosil Yakıtlı Santraller ve EPC açısından Enerji Mühendisliğine Bakış açılarından bahsetti ve merak edilen soruları yanıtladı.

 • EPDK Enerji Piyasası düzenleme kurulu Enerji Uzmanı Okan YARDIMCI katıldı. Düzenleme ekonomisi, EPDK’nın yapısı ve işleyişinden bahsetti ve merak edilen soruları yanıtladı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ OTURUMU

 • Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nden (ÇEDBİK) Engin IŞILTAN katıldı.

Hayat kaynağımız suyun öneminden, Sera gazı salımından, Dayananıklı şehirler için bütüncül dönüşümlerden, sürdürülebilirlikten, Çevre dostu yeşil binalardan, Sertifika sistemlerinden, yeşil konutlarda yaşamdan, işletme ve bakımlarından bahsetti.

 

 • Tolga ŞALLI (Çevreci Enerji Derneği)

Rüzgar Enerjisi Yatırımlarında, Mevzuatsal Risk Analizinden bahsetti.


 

 • Arsin DEMİR (Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü)

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsünden bahsetti.

 

 • Bülent ÇEBİN (AFA Enerji) katıldı

Elektrik piyasasının nasıl çalıştığından, EPDK’dan, Serbest tüketici haklarından, Elektrik Tarifelerinden, Afa Enerjinin Hizmetlerinden bahsetti.

 

Farklı sektörlerden insanları bir araya getirdiğimiz bu etkinlikte Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencileri olarak enerjiyi tarafsız bir şekilde ele almaya çalıştık. Enerji sektöründe bilinmeyenler ve yanlış bilinen bilgiler ortaya konuldu. Etkinliğimize Sayın KTÜ Rektörü Süleyman BAYKAL, Sayın Of Kaymakamı Eyüp FIRAT, Sayın Of Belediye Başkanı Salim Salih SARIALİOĞLU, Of ilçe milli eğitim müdürü,
Of Tarım ve Ziraat Odası yetkilileri katılım gösterdi.