2018-2019 Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

Değerli akademik, idari ve teknik personelimiz, 

2018-2019 akademik yılı için Erasmus+ Personel Hareketliliği(Erasmus+ Staff Mobility) başvuru süreci başlamıştır.

İlgili başvuru sürecinin ait olduğu proje numarası: 2018-1-TR01-KA103-050341


FAALİYET TÜRLERİ 

Ders Verme Hareketliliği / Staff Mobility for Teaching Assignments(STA): Kurumumuzun anlaşmalı olduğu üniversite ya da öğretim üyesinin kendi istediği bir üniversitede (anlaşma sağlanması şartıyla) en az 8 saat ders verme faaliyetidir. Ders Verme Hareketliliği için KTÜ ile öğretim üyesinin ders vereceği üniversite arasında ikili anlaşma olması veya faaliyet başlamadan önce imzalalanması zorunludur. Başvurabilecek kadrolar Prof.Dr. / Doç.Dr / Dr.Öğr.Üyesi olarak tanımlanmıştır. 

Eğitim Alma Hareketliliği / Staff Mobility for Staff Training(STT): Kurumumuzun anlaşmalı olduğu üniversite ya da akademik ve idari-teknik personelin kendi istediği bir üniversitede veya işletmede eğitim alma faaliyetidir. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler(işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında KTÜ ile eğitim alınacak kurum arasında ikili anlaşma olması şartı yoktur. Konferans katılımları faaliyet kapsamında değildir. Başvurabilecek kadrolar Dr.Öğr.Üyesi / Öğretim Görevlisi / İdari Personel / Teknik Personel / Tıp Doktoru olarak tanımlanmıştır. Hizmet alımı yolu ile kurumumuzda istihdam edilen personel faaliyetten faydalanamaz.


FAALİYET SÜRESİ 

Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği için bu akademik yılda faaliyet süresi 3 gün olarak belirlenmiştir. Hibe azlığından dolayı daha çok personelin programdan faydalanması adına minimum süre baz alınmıştır. Her bir personel asil aday olarak seçildikten sonra dilediği zaman faaliyeti gerçekleştirebilir ancak en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar faaliyetten faydalanmış ve dönmüş olmak zorundadır. 


MADDİ KATKI 

- Hem Ders Verme hem de Eğitim Alma Hareketliliği için 3 gün faaliyet ve 1 gün yol olmak üzere toplamda 4 gün üzerinden harcırah(hibe) verilir. Ülkelere göre günlük harcırah(hibe) miktarlarını ve hangi ülkelerin programa dahil olduğunu görmek için tıklayınız. 

- Seyahat giderleri Erasmus+ program kuralları gereği doğrudan karşılanmayacaktır. Onun yerine Avrupa Komisyonu tarafından tasarlanan mesafe hesaplayıcı(distance calculator) kullanılarak km hesabına göre yol masrafı ödenecektir. Seyahat gideri hesaplama yöntemi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

- Günlük harcırah ile seyahat giderinin toplamından oluşan hibenin %80 oranı yurtdışına çıkmadan önce geriye kalan miktar ise yurtdışından döndükten sonra dönüş belgelerini tamamlama şartıyla ödenir. 

- Personel Hareketliliğinden faydalanan personel verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. 

- Online Başvuru yaparken tercih edilen ülkedeki bir kurumdan kabul mektubu alınamaması durumunda, aynı hibe grubundaki veya alt hibe grubundaki bir ülkeden kabul alınması mümkündür. Ancak üst hibe grubundaki bir ülkedeki kurumdan kabul mektubu alınması mümkün değildir.


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1) Daha önce programdan hiç faydalanmamış personele öncelik tanınır.
2) Başvuruların tamamının daha önce programdan faydalanmış personele ait olması durumunda programdan önceki yıllarda daha az sayıda faydalanmış personele öncelik tanınır.
3) Değerlendirme aşamasında, toplam bütçe dikkate alınarak her bölüme veya fakülteye veya birime belli bir kontenjan ayrılarak dil puanına göre sıralama yapılır. Hibenin yetersiz olması durumunda bölüm bazlı değil fakülte bazlı değerlendirme yapılır. 
4) Dil puanını gösteren sertifikası olmayan veya ibraz etmeyen personel programdan faydalanamaz.
5) Ulusal Ajansın belirlediği zorunlu seçim kriterlerine bağlı olarak dil notunu gösteren sertifikası olması şartıyla idari personel önceliklendirilir.
6) Daha önce programdan faydalanmamış personelden kontenjan artması durumunda daha önce programdan faydalanmış olan personel değerlendirmeye alınabilir ancak personelin daha önce programdan kaç kez faydalanmış olduğu dikkate alınır. Bu durumda programdan daha az sayıda faydalanmış olan personele öncelik tanınır.
7) Katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi durumunda, bu personele düşük öncelik verilir.
8) Engelli personel, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla önceliklendirilir. Bu durumdaki personelin online başvuru süreci sona ermeden önce durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.
9) Gazi personel ile şehit / gazi eşi ya da çocuğu olan personel, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla önceliklendirilir. Bu durumdaki personelin online başvuru süreci sona ermeden önce durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.


TAHMİNİ KONTENJAN 

Ders Verme Hareketliliği: 4 ila 7 personel 
Eğitim Alma Hareketliliği: 6 ila 9 personel
 

ENGELLİ PERSONEL İÇİN İLAVE HİBE

- Erasmus+ programına katılan engelli personele aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

- İlave hibe talebinde bulunmak isteyen personelimizin, web sayfamızdaki başvuru formuyla birlikte engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri içeren doktor raporu(3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisiyle ofisimize başvuru yapmaları gerekmektedir.

- Talep edilen hibe, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

- Engelli katılımcılar için nihai ek hibe talebi Ulusal Ajans tarafından değerlendirilip, gerekli görüldüğü takdirde ilgili personele faaliyet sonunda ödenecektir.

- Detaylı bilgi ve başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.


ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER

Anlaşmalı üniversitelerimize ulaşmak için tıklayınız. 


SON BAŞVURU TARİHİ

28 Aralık 2018 Cuma günü saat 17:00

 

ONLINE BAŞVURU FORMU 

Ders Verme veya Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetine başvurmak için tıklayınız.

*  Üniversitelerin ayrılmasından dolayı görevlerine Trabzon Üniversitesi bünyesinde devam eden personelin başvuruları KTÜ Dış İlişkiler Ofisi tarafından alınamayacaktır. İlgili personelin Trabzon Üniversitesi tarafından yapılacak olan Erasmus+ Personel Hareketliliği başvuru ilanlarını takip etmeleri gerekmektedir.


BAŞVURU KONTROL SİSTEMİ 


*Yapmış olduğunuz başvurunun sistemde yer alıp almadığını aşağıdaki linkler üzerinden lütfen kontrol ediniz:


Ders Verme Hareketliliği:

http://ea-basvuru.com/Personel_Ders_Verme/basvurular.aspx


Eğitim Alma Hareketliliği:

http://ea-basvuru.com/Personel_Egitim_Alma/basvurular.aspx  

 

İRTİBAT TELEFONU

Öğr. Gör. Onur AYDIN


0462 377 2626

 

KTÜ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ