2017-2018 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 2. Başvuru Dönemi Başlamıştır

Değerli öğrencilerimiz, 

 UYARI: Bu başvuru sadece Staj Hareketliliğini kapsamaktadır.


2017-2018 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 2.Başvuru Dönemi başlamıştır. Başvurular online olarak alınacaktır.

Erasmus+ Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya uygun olan başka bir kurumda staj yapmasıdır. 'Staj', bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında ikili anlaşma yoktur. Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrencilere kendilerine staj yeri bulmaları için belli bir süre tanınacaktır. Başvuru ve sınav süreci sona erdiğinde staj yeri bulunması için yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgilendirme ofisimiz tarafından yapılacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

- KTÜ’de kayıtlı tam zamanlı öğrenci olanlar başvuru yapabilirler.
- Henüz akademik ortalaması olmayan lisans düzeyi 1. sınıf öğrencileri başvuru yapamazlar.
- Lisans için en az 2,20, Yüksek Lisans ve Doktora için en az 2,50 ortalamaya sahip olan öğrenciler başvuru yapabilirler.
- Lisansüstü öğrencisi olup henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler lisans akademik ortalamaları 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. 
- Daha önce Öğrenci Öğrenim ya da Staj Hareketliliği programından faydalanmış öğrenciler geriye kalan sürelerinin yeterli olması şartıyla başvuru yapabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin geriye kalan süreleri en az 2 ay olmak zorundadır. 

 

STAJ YAPILABİLECEK / YAPILAMAYACAK KURUMLAR

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler , eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, üniversiteler ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olmalıdır. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurt dışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilemez. Akademik çalışma veya tez çalışması amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB Ajansları

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar

 

MADDİ DESTEK(BURS) ve STAJ YAPILABİLECEK ÜLKELER

Erasmus+ Stajı yapılabilecek ülkeler ve ilgili ülkelere göre verilecek aylık burs miktarları için tıklayınız.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • - Yazılı sınav %75, dinleme sınavı %25 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.
 • - Yazılı sınav için taban puan uygulanacaktır ve taban puanın altında kalan öğrenciler elenecektir. Belirlenecek taban puanlar sınavın ardından ve bütçe hesabı yapıldıktan sonra ofisimiz tarafından ilan edilecektir.
 • - Gerekmesi durumunda İngiliz Dili ve Edebiyatı - Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi) bölümleri için daha yüksek taban puan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesindeki bölümler - Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki bölümler - Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü için daha düşük taban puan uygulanacaktır. Diğer tüm bölümler için standart taban puan uygulanacaktır.
 • - Dinleme(Listening) sınavı için program kuralları gereği taban puan uygulanmayacaktır.
 • - Nihai Erasmus+ notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.(Akademik ortalama 100'lük sisteme 25 ile çarpılarak dönüştürülür.)
 • - Öğrenciler nihai Erasmus+ notuna göre bölüm ya da fakültelere belli bir kontenjan ayrılarak ve ülke tercihleri dikkate alınarak seçilir. Kontenjan sayıları bütçe hesabı yapıldıktan sonra ofisimiz tarafından ilan edilecektir.
 • - Daha önce programlardan faydalanmış olan veya faydalanmak üzere ilan edilen listelerde asil olarak yer alan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda 10 puan kesinti uygulanır.
 • - Daha önce programlardan birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin nihai Erasmus+ puanlarına  -10 puan uygulanır.
 • - Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır.
 • - Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır.
 • - Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına  -10 puan uygulanır.

 

STAJ SÜRESİ VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • - Erasmus+ kapsamında staj süresi en az 2 ay, en fazla 12 aydır. 2 aydan kısa staj yapılması mümkün değildir.
 • - Ofisimiz yetersiz bütçe olması durumunda staj sürelerini asgari süre olan 2 ay ile sınırlandırma hakkına sahiptir.
 • - Daha önce programdan faydalanmış olan öğrenciler(Öğrenim+Staj) her bir eğitim düzeyi için lisans-yüksek lisans-doktora ayrı ayrı olmak üzere 12 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler. 
 • - Daha önce programdan faydalanmış olan Tıp Fakültesi öğrencileri lisans+yüksek lisans olarak değerlendirildikleri için 24 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler.
 • - Erasmus+ döneminde KTÜ’de kayıtlı öğrenci olduğu dönemde başvuru yaparak hak kazanmış olmak şartıyla mezun olan öğrenciler de mezuniyet tarihinden sonra 1 yıl içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilirler. 
 • - Staja başvuran öğrencilerimizin en geç 31 Mayıs 2019 tarihine kadar staj faaliyetini gerçekleştirip dönmüş olmaları gerekmektedir.
 • - Lisans düzeyindeki öğrenciler dönem içerisinde derslere girmekle yükümlü oldukları için yaz döneminde staj yapmaları beklenir. 
 • - Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hak kazanmaları durumunda eğer tez aşamasında öğrenim görüyorlarsa yaz dönemini beklemeden programdan faydalanabilirler.

 

BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLER İÇİN ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ TANITIM TOPLANTISI

Tarih: 23 Mart 2018 Cuma
Saat: 14:00
Yer: Fen Fakültesi Giriş Katı - Nazım Terzioğlu Amfisi

 

SÜREÇ

Son Başvuru Tarihi: 

26 Mart 2018 Pazartesi saat 17:00

*Online başvuru süreci sona erdikten sonra Yabancı Diller Yüksekokulu'nda hangi dersliklerde sınava girileceği liste halinde bu internet sayfası üzerinden duyurulacaktır.
 

Yazılı Dil Sınavı: 

Tarih: 28 Mart 2018 Çarşamba 

Saat: 13:30 

Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu
 

Dinleme(Listening) Sınavı: 

Tarih: 28 Mart 2018 Çarşamba  

Saat: 15:00  

Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu 


*Yazılı ve Dinleme Sınavı sonuçları, yerleştirme sonuçları ve diğer tüm duyurular bu internet sayfasında yayınlanacaktır.

 


ONLINE BAŞVURU FORMU


2017-2018 Erasmus+ Staj Hareketliliği Programına başvuru yapmak için tıklayınız.


BAŞVURU KONTROL SİSTEMİ

Online başvuru formunu doldurduktan sonra başvurunuzun sistemde kayıtlı olup olmadığını kontrol etmek için tıklayınız. Görüntülenen listede Ctrl + F tuşlarına basarak arama yapabilirsiniz.


İRTİBAT TELEFONU

Uzm. Şener KARAOSMANOĞLU

Tel: 0462 377 3337
 

 

KTÜ DIŞ İLİŞKİLER - ERASMUS+ OFİSİ