2018-19 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Mülakat(2 Mart 2018) Sonuçları

Değerli öğrencilerimiz,

2 Mart 2018 tarihli Erasmus+ mülakat sınavı sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız. Mülakat sınavı için taban puan uygulanmamıştır. Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler elenmiştir. Henüz yerleştirme sonuçları belli olmamıştır. Aşağıda yer alan süreç takip edildikten sonra yerleştirme sonuçları,haftanın sonuna doğru bu sayfadan ilan edilecektir. 


SÜREÇ

1) İlk aşama olarak KTÜ Dış İlişkiler Ofisi tarafından KTÜ Bilgi Yönetim Sistemi(Öğrenci İşleri Sistemi) kullanılarak öğrencilerin başvuru yaparken sisteme girmiş oldukları genel akademik ortalamaların doğruluğu kontrol edilecektir.

2) Genel akademik ortalamaları "0" görünen yüksek lisans veya doktora hazırlık öğrencilerinin bir önceki öğrenim düzeyine ait imzalı ve mühürlü mezuniyet transkriptlerinin bir kopyasını en geç 7 Mart 2018 Çarşamba günü saat 16:00'ya kadar ofisimize teslim etmelidir.

3) Tüm öğrencilerin KTÜ Bilgi Yönetim Sistemine(Öğrenci İşleri Sistemi) kendi kullanıcı adları ve şifreleriyle giriş yaparak sistemde görünen genel akademik ortalamanın kendilerine ait doğru ortalama olduğunu kontrol etmeleri zorunludur. Sisteme ulaşmak için tıklayınız. Sistemdeki ortalamaları doğru olmayan öğrencilerin en geç 7 Mart 2018 Çarşamba günü saat 16:00'ya kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile görüşüp ortalamalarını düzelttirmeleri veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından doğru akademik ortalamalarını gösteren onaylı transkript alarak ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.  

4) Akademik ortalamaları asgari şartları sağlamayan öğrenciler elenecektir.

5) Erasmus+ Otomasyon Sistemi kullanılarak öğrencilerin başvuru esnasında yapmış oldukları tercih sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.Yerleştirme yapılırken %50 oranında akademik ortalama ve %50 oranında dil notu dikkate alınarak nihai Erasmus+ notu hesaplanacaktır. Dil notu hesaplanırken yazılı sınav %75 ve mülakat sınavı %25 oranında hesaba katılacaktır. Akademik ortalamalar 25 ile çarpılarak yüzlük sisteme dönüştürülecektir.

6) Otomasyon sistemi tarafından yerleştirme yapıldıktan sonra gerekli kontrol ve testlerin ardından yerleştirme sonuçları ilan edilecektir. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi cuma gününe kadar sürebilir. 

7) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin, Ulusal Ajansın yayınladığı uygulama el kitabına göre, nihai Erasmus puanlarına +10 puan eklenecektir. Bu durumda olan öğrencilerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ'ndan haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı en geç 7 Mart 2018 Çarşamba günü saat 16:00'ya kadar ofisimize ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 

KTÜ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ
ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ