Tarihçe

Karadeniz Teknik Üniversitesi' nin çekirdeğini oluşturan fakültelerden biri olan Mühendislik Fakültesi' nin bünyesinde bulunan bölümlerle ilgili ilk fakülteler 9 Eylül 1963 tarihinde, İnşaat-Mimarlık Fakültesi, Makina-Elektrik Fakültesi ve Yer Bilimleri Fakültesi adlarıyla kurulmuştur.

Karadeniz Teknik Üniversitesi merkez kampüsü içerisinde bulunan yukarıdaki üç fakülte, 4.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu ve 20.07.1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak birleştirilmiştir. Kuruluşunda İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik, Jeoloji, Jeodezi ve Jeofizik olmak üzere 7 bölümü olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, daha sonraları açılan Maden, Bilgisayar, İç Mimarlık, Endüstri, Metalurji ve Malzeme, Şehir ve Bölge Planlama ile birlikte 13 bölümden oluşmaktaydı.

Bakanlar Kurulu'nun 04.07.2005 tarih ve 9127 Sayılı kararı ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılarak, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Günümüz itibariyle Mühendislik Fakültesi aşağıdaki 10 bölümden oluşmaktadır. İnşaat, Makina, Jeoloji, Harita, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Maden, Metalurji-Malzeme ve Jeofizik Mühendisliği Bölümlerinde ikili öğretim yapılmakta iken, 2017 yılı itibariyle ikinci öğretim programları tüm bölümler için kapatılmıştır.

Ayrıca Endüstri Mühendisliği Bölümü hariç tüm bölümlerimiz MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Endüstri Mühendisliği Bölümü ise 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci almaya başlamış olup, mezunlarını vermeye başladığı için akreditasyona başvuru çalışmalarına devam etmektedir.

Fakültemiz bünyesinde İnşaat Mühendisliği Bölümü %100 İngilizce Lisans Eğitim Programı da 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak aktif hale gelmiştir.

 

BÖLÜMLER Kuruluş Tarihi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

1963

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1965

Harita Mühendisliği Bölümü*

1968

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

1969

Makina Mühendisliği Bölümü

1969

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

1981

Maden Mühendisliği Bölümü

1991

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

1993

Endüstri Mühendisliği Bölümü

1995

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

2003


      * Yükseköğretim Kurulu'nun 22/04/2009 tarihli kararı ile 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca bölümün adı Harita Mühendisliği olarak değiştirilmiştir.

 

AKADEMİK PERSONEL

SAYI

Profesör

75

Doçent

47

Dr. Öğretim Üyesi

60

Öğretim Görevlisi

11

Araştırma Görevlisi

131

Toplam

324

 

İDARİ PERSONEL

SAYI

Genel İdari Hizmetler

25

Teknik Hizmetler

31

Yardımcı Hizmetler

2

Toplam

58


2017-2018 Yılı Öğrenci Sayıları

BÖLÜM

Hazırlık

1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf

İnşaat Müh. 
İnşaat Müh. (%100 İngilizce)

--
52
146
43

164
--

371
--

206
--

Makina Müh.
Makina Müh. (İ.Ö.)

146
--

120
145

112
143

123
143

123
153

Elektrik-Elektronik Müh.
Elektrik-Elektronik Müh. (İ.Ö.)

119
--

106
120

115
120

130
121

120
134

Jeoloji Müh.
Jeoloji Müh. (İ.Ö.)

--

8
--

27
--

89
--

59
--

Harita Müh.
Harita Müh. (İ.Ö.)

--

105
101

109
103

220
108

103
121

Jeofizik Müh.
Jeofizik Müh. (İ.Ö.)

--

5
--

2
--

15
--

9
--

Maden. Müh.
Maden Müh. (İ.Ö.)

45

14
---

26
--

40
--

31
--

Bilgisayar Müh.
Bilgisayar Müh. (İ.Ö.)

84

103
90

83
93

99
91

78
99

Metalurji ve Malzeme Müh.
Metalurji ve Malzeme Müh. (İ.Ö.)

--

68
--

62
--

--  
Endüstri Müh.

--

68

74

102

37

Mühendislik Fakültesi
Genel Toplamı

8399    (Beklemeli öğrenciler dahil)

 

Son Güncelleme Tarihi: 20.03.2018