Tarihçe

Karadeniz Teknik Üniversitesi' nin çekirdeğini oluşturan fakültelerden biri olan Mühendislik Fakültesi' nin bünyesinde bulunan bölümlerle ilgili ilk fakülteler 9 Eylül 1963 tarihinde, İnşaat-Mimarlık Fakültesi, Makina-Elektrik Fakültesi ve Yer Bilimleri Fakültesi adlarıyla kurulmuştur.

Karadeniz Teknik Üniversitesi merkez kampüsü içerisinde bulunan yukarıdaki üç fakülte, 4.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu ve 20.07.1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak birleştirilmiştir. Kuruluşunda İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik, Jeoloji, Jeodezi ve Jeofizik olmak üzere 7 bölümü olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, daha sonraları açılan Maden, Bilgisayar, İç Mimarlık, Endüstri, Metalurji ve Malzeme, Şehir ve Bölge Planlama ile birlikte 13 bölümden oluşmaktaydı.

Bakanlar Kurulu'nun 04.07.2005 tarih ve 9127 Sayılı kararı ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılarak, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Günümüz itibariyle Mühendislik Fakültesi aşağıda yer alan 10 bölümden oluşmaktadır. İnşaat, Makina, Jeoloji, Harita, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Maden, Metalurji-Malzeme ve Jeofizik Mühendisliği Bölümlerinde ikili öğretim yapılmakta iken, 2017 yılı itibariyle ikinci öğretim programları tüm bölümler için kapatılmıştır.

Ayrıca Endüstri Mühendisliği Bölümü hariç tüm bölümlerimiz MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Endüstri Mühendisliği Bölümü ise 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez öğrenci almaya başlamış olup, mezunlarını vermeye başladığı için akreditasyona başvuru çalışmalarına devam etmektedir.

Fakültemiz bünyesinde İnşaat Mühendisliği Bölümü %100 İngilizce Lisans Eğitim Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında, Eelektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü %100 İngilizce Lisans Eğitim Programı da 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak aktif hale gelmiştir.

 

BÖLÜMLER Kuruluş Tarihi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

1963

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1965

Harita Mühendisliği Bölümü*

1968

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

1969

Makina Mühendisliği Bölümü

1969

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

1981

Maden Mühendisliği Bölümü

1991

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

1993

Endüstri Mühendisliği Bölümü

1995

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

2003


      * Yükseköğretim Kurulu'nun 22/04/2009 tarihli kararı ile 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca bölümün adı Harita Mühendisliği olarak değiştirilmiştir.

 

AKADEMİK PERSONEL

SAYI

Profesör

80

Doçent

52

Dr. Öğretim Üyesi

52

Öğretim Görevlisi

11

Araştırma Görevlisi

129

Toplam

324

 

İDARİ PERSONEL

SAYI

Genel İdari Hizmetler

84

Yardımcı Hizmetler (Temizlik)

26

Toplam

110


2018-2019 Yılı Öğrenci Sayıları

BÖLÜM

Hazırlık

1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf

Toplam
(Beklemeli öğr. dahil)

İnşaat Müh. 
İnşaat Müh. (%100 İngilizce)

--
60
153
43

157
43

164
--

383
--

1088
146

Makina Müh.
Makina Müh. (İ.Ö.)

131
--

137
1

136
136

110
134

109
120

896
776

Elektrik-Elektronik Müh.
Elektrik-Elektronik Müh. (İ.Ö.)
Elektrik-Elektronik Müh. (%100 İngilizce)

109
--
41

122
--
--

116
119
--

113
119
--

136
121
--

722
517
41

Jeoloji Müh.

--

4 10

28

89

310

Harita Müh.
Harita Müh. (İ.Ö.)

--

111
--

111
104

107
101

217
1105

610
411

Jeofizik Müh.

--

4

4

1

15

 95

Maden. Müh.

35

10

17

25

40

 195
Bilgisayar Müh.
Bilgisayar Müh. (İ.Ö.)

64
--

103
6

108
88

85
91

103
88
 

623
485
 
Metalurji ve Malzeme Müh.

--

79

66

61 113 390
Endüstri Müh.

--

71

69

72

101

 336
Mühendislik Fakültesi
Genel Toplamı

7941   (Beklemeli öğrenciler dahil)

 

Son Güncelleme Tarihi: 14.11.2018