Tarihçe

Karadeniz Teknik Üniversitesi' nin çekirdeğini oluşturan fakültelerden biri olan Mühendislik Fakültesi' nin bünyesinde bulunan bölümlerle ilgili ilk fakülteler 9 Eylül 1963 tarihinde, İnşaat-Mimarlık Fakültesi, Makina-Elektrik Fakültesi ve Yer Bilimleri Fakültesi adlarıyla kurulmuştur.

Karadeniz Teknik Üniversitesi merkez kampüsü içerisinde bulunan yukarıdaki üç fakülte, 4.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu ve 20.07.1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak birleştirilmiştir. Kuruluşunda İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik, Jeoloji, Jeodezi ve Jeofizik olmak üzere 7 bölümü olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, daha sonraları açılan Maden, Bilgisayar, İç Mimarlık, Endüstri, Metalurji ve Malzeme, Şehir ve Bölge Planlama ile birlikte 13 bölümden oluşmaktaydı.

Bakanlar Kurulu'nun 04.07.2005 tarih ve 9127 Sayılı kararı ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılarak, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Günümüz itibariyle Mühendislik Fakültesi aşağıdaki 10 bölümden oluşmaktadır. İnşaat, Makina ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinde ikili öğretim yapılmakta olup, henüz eğitim-öğretime başlamayan Endüstri Mühendisliği bölümünde akademik yapılanma çalışmaları devam etmektedir.

 

BÖLÜMLER Kuruluş Tarihi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

1963

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1965

Harita Mühendisliği Bölümü*

1968

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

1969

Makina Mühendisliği Bölümü

1969

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

1981

Maden Mühendisliği Bölümü

1991

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

1993

Endüstri Mühendisliği Bölümü

1995

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

2003


      * Yükseköğretim Kurulu'nun 22/04/2009 tarihli kararı ile 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca bölümün adı Harita Mühendisliği olarak değiştirilmiştir.

 

AKADEMİK PERSONEL

SAYI

Profesör

65

Doçent

51

Yardımcı Doçent

64

Öğretim Görevlisi

6

Araştırma Görevlisi

37

Uzman

7

Toplam

230

 

İDARİ PERSONEL

SAYI

Genel İdari Hizmetler

22

Teknik Hizmetler

34

Yardımcı Hizmetler

4

Toplam

60


2013-2014 Yılı Öğrenci Sayıları

BÖLÜM

Hazırlık

1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf

İnşaat Müh. 
İnşaat Müh. (İ.Ö.)

222 

234
---

188
212

197
222

301
358

Makina Müh.
Makina Müh. (İ.Ö.)

170

156
154

128
160

137
143

301
341

Elektrik-Elektronik Müh.
Elektrik-Elektronik Müh. (İ.Ö.)

126

134
120

100
124

114
116

95
201

Jeoloji Müh.
Jeoloji Müh. (İ.Ö.)

124

87
---

39
32

77
104

170
217

Harita Müh.
Harita Müh. (İ.Ö.)

106

96
99

80
105

91
102

136
131

Jeofizik Müh.
Jeofizik Müh. (İ.Ö.)

30

22
---

29
6

38
27

93
115

Maden. Müh.
Maden Müh. (İ.Ö.)

102

22
---

25
32

47
55

59
92

Bilgisayar Müh.
Bilgisayar Müh. (İ.Ö.)

97

97
91

77
85

80
82

135
152

Metalurji ve Malzeme Müh.
Metalurji ve Malzeme Müh. (İ.Ö.)

66

56
---

46
56

50
43

43
74

Endüstri Müh.

42

56

43

7

--

Mühendislik Fakültesi
Genel Toplamı

8989