İlmi Hüviyet Tespit Sınavı Duyurusu

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İLMİ HÜVİYET TESPİT SINAVI DUYURUSU

 

KTÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2019 yılı İlmi Hüviyet Tespit Sınavı aşağıda verilen alanlarda 21.02.2019 tarihinde yapılacaktır:

 

Sınav Başvuru Alanı

Sınav Yeri

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Makina Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 

Yayınlanma tarihi: 08.01.2019

 

1.       05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı, Yükseköğretim Kurulu idaresinde, belirlenen üniversiteler tarafından yapılmaktadır.

 

2019 yılı için Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 29.11.2018 tarihli kararı gereğince Mühendislik alanlarında İlmi  Hüviyet  Tespit Sınavı, yukarıda verilen ilgili alanlarda 21.02.2019 tarihinde Fakültemizce yapılacaktır.

 

2.       Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

a)    Yükseköğretim Kuruluna diploma denklik belgesi almak üzere başvurmuş ve hakkında Mühendislik alanında Seviye Tespit Sınavına girmesine karar verilmiş olması

b)    Her aday senede 1 defa sınava girme hakkı olduğundan daha önce diğer üniversitelerce yapılan İlmi Hüviyet Tespit Sınavına girmemiş olması

 

3.       Sınav kontenjanı her alan için otuz beş (35) kişidir. 

4.       Sınav başvuruları 14.01.2019 - 31.01.2019 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

5.       Teorik (test) sınavı 21.02.2019 tarihinde saat 10:00’da; sözlü sınav ise aynı gün saat 13:00’de ilgili bölümlerde yapılacaktır. Teorik sınavın katkı oranı %40, sözlü sınavın katkı oranı %60 olarak uygulanacaktır. Sınavda başarılı olabilmek için alınması gereken asgari puan toplamda 100 üzerinden 50 ve üzeri puandır.

 

6.       Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Adaylar Başvuru Formuna diplomada yazan ad-soyadının yanında Türk Vatandaşlığına geçti ise yeni ad soyadını da belirtmelidir.

 

7.       Sınav başvuru süreci aşağıda açıklanmıştır:

a)      Adaylar sınava girmek için aşağıda verilen linkteki İlmi Hüviyet Tespit Sınavı Başvuru Formunu doldurup imzaladıktan sonra taratarak, nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte muhendislik@ktu.edu.tr  adresine .pdf formatında göndermeleri gerekir.

 

Aday Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

 

b)     Adayların sınava başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadığı incelenecektir. Başvuru sayısının sınav kontenjanından fazla olması durumunda, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından “Noter huzurunda” 04.02.2019 tarihinde saat 10:00‘da Mühendislik Fakültesi Dekanlığında kura çekimi yapılacak ve sonuçlar 35 asil ve 5 yedek aday olmak üzere web sayfasında ilan edilecektir.

c)      Sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda verilen hesap numarasına sınav ücretini yatıracak ve ücreti yatırdıklarını gösteren dekontun bir örneğini muhendislik@ktu.edu.tr adresine 08.02.2019 tarihi mesai bitimine kadar göndereceklerdir.

d)     Dekontunu göndermeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerine yedek adaylar çağrılacaktır. Yedek adaylar ile ilgili duyuru 11.02.2019 tarihinde web sayfasında ilan edilecektir.

e)      Sınava çağrılan yedek adaylar 12.02.2019 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda verilen hesap numarasına sınav ücretini yatıracak ve dekontun bir örneğini muhendislik@ktu.edu.tr adresine göndererek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

f)        Sınav başvuruları kabul edilen aday listesi 13.02.2019 tarihinde www.ktu.edu.tr/muhendislik web sayfasında ilan edilecektir.

8.       Kopya eylemine karışmış olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından sehven sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, gözetmen ve sınav görevlileri tarafından tutulan sınav tutanakları incelenerek geçersiz sayılacaktır.

9.       Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından yapılacak İlmi Hüviyet Tespiti Sınavına ilişkin sınav ücreti bilgileri aşağıda verilmiştir:

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sınav Ücreti: 650 TL ( KDV Dahil)

 

Sınav Ücreti Yatırma Bilgileri:

 

Birim

: KTÜ. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Banka Adı

: TC. Ziraat Bankası

IBAN/Hesap No                            

: TR83 0001 0012 2511 8251 4450 10

 

                          

Açıklama bilgisi için:

 

Adayların adı, soyadı, Türk veya yabancı uyruklu (YU) vatandaşlar için vatandaşlık numaralarını ve  “Mühendislik Fak. İlmi Hüviyet Tespit Sınavı” notunu dekonta açıklama olarak yazdırmaları gerekmektedir.

 

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.    Adayın sınava girerken yanında bulundurması gereken belge ve gereçler:

·       Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe / mavi kartları ibraz etmek zorundadırlar.

·       1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık  fotoğraf.

·       Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş.

·       Adayların başvuru belgelerinin orjinalini sınav esnasında yanında bulundurmaları zorunludur.

·       Sınavın uygulanmasında KTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 21/3 maddesinde belirtilen kurallar geçerlidir.

 

11.      Sınav uygulama talimatları:

·       Sınava girecek adaylar test sınavının yapılacağı dersliğe ilgili giriş belgeleri kontrol edilerek alınır. Ayrıca üzerinde sınav kurallarına aykırı herhangi bir şey olup olmadığı da kontrol edilir (İlmi Hüviyet Tespit Sınavı Kılavuzu Md. 3.2.).

·       Sözlü sınav başlamadan 10 dakika önce tüm adayların test sınavının yapıldığı salonda toplanmaları gerekmektedir. Sınav salonuna alınan adaylar cep telefonlarını ilgili görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir.

 

12.    Sınav sonuçları Karadeniz Teknik Üniversitesi web sayfasında ilan edilecektir. 

 

     YÖK 2019 yılı İlmi Hüviyet Tespit Sınavı Kılavuzu için tıklayınız.

 

 

 

İletişim için:

KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

muhendislik@ktu.edu.tr

0462-3772701

 

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü - 0462 3772606

Harita Mühendisliği Bölümü - 0462 3772707

Makina Mühendisliği Bölümü - 0462 3772905

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü - 0462 3772932