Girişimcilik

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GİRİŞİMCİLİK VE İNOVATİF FİKİRLER YARIŞMASI

 

“İşleyen beyin ışıldar!”

 

 

                                       Yarışmaya son başvuru tarihi 02 Mart 2018 tarihine uzatılmıştır.

 

Yarışma hakkında genel bilgi:

Bu yarışmanın amacı, KTÜ Mühendislik Fakültesinde girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan lisans öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır. Bu etkinlik KTÜ Mühendislik Fakültesinde eğitim gören lisans öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmektedir.

 

 

Yarışma kapsamı:

Yarışma kapsamındaki temel hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a)     Ülkemize, etkin çalışabilen, stratejik düşünebilen, küresel entegrasyon sürecini başarıyla yönetebilecek yeni fikirlere sahip genç mühendisler kazandırmak

b)    Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bilginin ticari değere dönüşmesine katkı sağlayacak fikirleri ortaya çıkarmak

c)     Gençlerin kariyer hedefleri oluşturmalarında farkındalık yaratmak

d)    Kariyerlerinde girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen öğrencilere, bu hedeflerine katkı sağlayacak bir “öğrenme ve uygulama” deneyimi sunmak

 

 

Başvuru süreci:

§  Öğrenciler, belirlenen son başvuru tarihine kadar aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak Bölüm Başkanlıklarına teslim edeceklerdir.          

§  Öğrenci bu başvuru formunda 100 ile 300 kelimeye kadar ön iş fikri ile ilgili özet bilgi sunacaktır.

 

Ön iş fikri başvuru formu’nu indirmek için tıklayınız.

 

§  Öğrenci bu yarışma kapsamında düzenlenecek eğitimlere katılarak ön iş fikrini olgunlaştırarak geliştirecektir. Geliştirilmiş iş fikrini içeren dosya 16 Mart 2018 tarihine kadar ilgili bölümlere teslim edilecektir.

§  Geliştirilmiş fikrini anlatan dosya 3 ila 6 sayfa arasında olmalıdır.

§  İlk değerlendirme sonucunu geçen ve finale katılmaya hak kazanan öğrenciler, girişimci ve inovatif fikirlerini A0 boyutunda poster şeklinde hazırlayacak ve finalde sunacaklardır.

 

 

Önemli tarihler:

Son Başvuru tarihi: 26 Ocak 2018   ---  02 Mart 2018

Girişimcilik eğitimleri: Daha sonra duyurulacak

Geliştirilmiş iş fikri dosyası teslim tarihi: 16 Mart 2018

İlk Değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 30 Mart 2018

Final: Daha sonra duyurulacak

 

 

Başvuru koşulları:

1.     Bu programa KTÜ Mühendislik Fakültesinde lisans eğitimi görmekte olan öğrenciler başvuru yapabilir.

2.     Yarışamaya katılım bireysel olarak yapılacaktır.

3.     Yarışma fikir bazında olup prototip istenmemektedir.

4.     Yarışmaya katılacak adaylar düzenlenecek olan seminer/eğitim programlarına %80 oranında katılım sağlamalıdır.

5.     Yarışmaya katılan öğrenci mühendislik alanında teknik ve yenilikçi bir iş fikri geliştirmelidir. Proje aşağıda verilen “yenilik” tanımına uygun olmalıdır.

·       Tamamıyla yeni bir uygulama olabilir.

·       Var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanılması olabilir.

·       Yerel bölge için yeni bir uygulama olabilir.

·       Var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı olabilir.

6.     Adaylar bir şirket bünyesinde geliştirdikleri hali hazırda ticarileşmiş bir ürünle başvuruda bulunamazlar; ancak mevcut şirket dışında geliştirilecek ve ticarileştirilecek iş fikirleri ile başvuruda bulunabilirler.

 

Ödüller:

Değerlendirmeler sonucunda ilk üç dereceyi kazanan öğrencilere aşağıda belirtilen ödüller verilecektir.

 

DERECE

ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ

BİRİNCİLİK

Cep telefonu ve Tablet

İKİNCİLİK

Cep telefonu

ÜÇÜNCÜLÜK

Tablet

KATILIM ÖDÜLÜ

(Tüm katılımcılar arasından çekiliş ile belirlenecektir)

Tablet

 

 

Değerlendirme Jürisi: 

1.     Sanayi/İş adamı temsilci

2.     General Mobile temsilcisi

3.     TIM-TEB Girişim Evi temsilcisi

4.     KTÜ Mühendislik Fakültesi Akademisyen temsilci

5.     TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Başkanı/temsilcisi

 

 

Geliştirilmiş iş fikri başvuru dosyası linkte verilen ölçütleri sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır.

 

 

©KTÜMühendislikFakültesi. V1_06.12.2017