Geliştirilmiş İş Fikri Başvuru Dosyası Ölçütleri

GELİŞTİRİLMİŞ İŞ FİKRİ BAŞVURU DOSYASI

 

Geliştirilmiş iş fikri başvuru dosyası aşağıda verilen ölçütleri* sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır:

 

 

Yenilikçilik

 1. Yenilikçi bir fikir mi?
 2. Hangi gereksinimleri karşılayacağı belirtilmiş mi?
 3. Benzer ya da rakip ürün/hizmetlerle karşılaştırma yapılmış mı?

 

Yapılabilirlik/Uygulanabilirlik

 1. İş fikri ürüne ya da hizmete dönüştürülebilir bir fikir mi?
 2. İş fikrinin ürüne ya da hizmete dönüşmesini engelleyecek güncel teknolojik düzey ya da sektörel standartlar ve normlardan kaynaklanan engeller gözetilmiş mi?
 3. İş fikrinde geliştirme ve üretim aşamalarına ilişkin çözülmesi gereken temel problemler ve çözümleri tanımlanmış mı?
 4. Kaynak planlaması yapılmış mı? Kaynakların uygunluğu gözden geçirilmiş mi?
 5. Proje ekibi, projenin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulacak disiplinleri içine alacak şekilde yapılandırılmış mı?
 6. Projeyi hayata geçirmek için gereken iş birlikleri, danışmanlık ve hizmet alımları tanımlanmış mı?
 7. Geliştirme çalışmalarına ilişkin temel gelir ve gider kalemleri belirlenmiş mi?
 8. Tasarlanan iş modelinin işleyişine yönelik gelir-gider projeksiyonu yapılmış mı?
 9. Tasarlanan modelde takım üyeleri kendi aralarında uyumlu mu ve takımda bütünlük (birbirini tamamlayan bir yetkinlik seti) sağlanmış mı?
 10. İş fikrinin talep oluşturma şansı var mı?

 

Ölçeklenebilme/Sürdürülebilirlik

 1. Oluşturulacak ürün ya da hizmet pazarlanabilir nitelikte mi? Başlangıç pazar analizi iyi yapılmış mı?
 2. Rekabet analizi iyi yapılmış mı? Olası rekabet yöntemleri düşünülmüş mü?
 3. Pazarlama stratejisi (segmentasyon, hedef pazar belirleme, konumlandırma, vb.) temel prensipleri tespit edilmiş mi?
 4. Fiyatlandırma (pazara konumlandırma), dağıtım ve tanıtım faaliyetleri için gerekli analizler yapılmış mı?

 

Sosyal Etki

 1. Önerilen projenin toplum için faydası nedir?
 2. Projenin yaratacağı olumlu ve olumsuz etkiler düşünülürken tüm paydaş grupları gözetilmiş mi?
 3. Proje hangi toplumsal soruna çözüm üretmekte veya kaynak yaratmakta?
 4. Proje yerel ve/veya bölgesel gelişime katkı sağlıyor mu?
 5. Proje, sosyal değer önerisi barındırıyor mu?

 

Jüri kanaatine göre aşağıdaki durumlar oluşmuş ise projeler değerlendirme dışında tutulacaktır:

 1. Projenin yenilikçi olmaması
 2. Projenin başvuru sahibi öğrenci tarafından gerçekleştirilmemiş olması
 3. Konunun uzmanlarından gereğinden fazla yardım alınması
 4. Başkalarının çalışmalarından onları kaynak göstermeden yararlanılması
 5. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi
 6. Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verilmesi
 7. Projede kullanılan / toplanan özel nitelikteki bilgilerin paylaşılması
 8. Kurumlarda yapılacak çalışmalarda kurum yetkililerinden izin alınmaması
 9. Proje kapsamında yürütülen çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiğinin / edeceğinin anlaşılması (özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksin ve kanserojen vb.maddeler ihtiva eden projeler)

 

* Bu yarışmada, TÜBİTAK 2238-Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışma Programı değerlendirme ölçütleri esas alınmaktadır.