Ar-Ge, Tasarim ve Yenilik Projeleri Değerlendirme Komisyonu

2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesinin (k) fıkrası ile Döner Sermaye Yönetmeliğinin Çerçevesinde Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Yapılacak Olan Ar-Ge, Tasarım ve Yenilik Projeleri/Faaliyetleri'ni Fakültemiz bünyesinde değerlendirecek alt komisyon Fakülte Yönetim Kurulu'nun 14.06.2017 tarih ve 541 Sayılı toplantısında karar alınarak kurulmuştur.

Komisyon öğretim elemanlarının başvurularını 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin özellikle Madde 5 ve Madde 6'sını dikkate alarak değerlendirecek ve Üniversitemizin üst komisyonu olan Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonuna bilgi olarak sunacaktır.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Yapılacak Olan Ar-Ge, Tasarım ve Yenilik Projeleri/Faaliyetleri ile ilgili üst komisyona bilgi ve belge desteği sağlamak amacıyla kurulan alt komisyon şu şekildedir:

Alt Komisyon:

Prof.Dr. Ayhan KESİMAL (Başkan)

Prof.Dr. Mustafa ULUTAŞ (Üye)

Prof.Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK (Üye)

Doç.Dr. Yücel ÖZMEN (Üye)

Doç.Dr. Hasan GEDİKLİ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Önder AYDEMİR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Temel VAROL (Üye)

 

Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde gerçekleştirecekleri proje ve faaliyetleri 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesinin (k) fıkrasına göre değerlendirilmesini isteyen öğretim elemanlarının hazırlayacakları dosya için gerekli belgeler:

Dosya için:

1. Öğretim Elemanı başvuru dilekçe örneği

2. Başvuru Formu

3. Değerlendirme Formu

 

Bilgi için:

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü üst yazısı

Yönetmeliğin 5. ve 6. Maddeleri

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü önceki yazısı