Sıkça Sorulan Sorular Menüsü

 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

SIKÇA SORULAN SORULAR

1-Mevlana Değişim Programı’na Kimler Katılabilir?

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’deki bütün

yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan

yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek

lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.

 

2- Mevlana Değişim Programı’na Başvuru Şartları

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için:

·         Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

·          Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

·         Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört)üzerinden en az 3 (üç) olması.

·         %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması

·         Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

 

3-Öğrenci değerlendirilmesi ve seçiminde izlenecek aşamalar nelerdir?

Yükseköğretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen kaynak

miktarını dikkate alarak, gerçekleştirmiş olduğu ikili protokoller kapsamında yurt dışına

gidecek veya yurt dışından gelecek öğrenci sayısını ve dağılımını belirler. Yükseköğretim

kurumları, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Mevlana Değişim Programına

katılmak üzere öğrenci seçemezler.

Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencilerin not

ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim

kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının %

50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama

yapılarak seçim gerçekleştirilir.

Mevlana Değişim Programına başvuran öğrencilerden değişim protokolünü imzalayan

yükseköğretim kurumları tarafından, öğrencilerin seçiminde esas olacak, ortaklaşa belirlenen

bir dil sınav sonuç belgesi istenir.

Değerlendirme sonuçları imzacı yükseköğretim kurumlarının internet sayfasında

yayımlanır.

Yurt dışından gelecek öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde ve öğrenci

seçiminde de bu madde hükümleri uygulanır. Ancak yurt dışından gelecek öğrencilerin

başvurularının değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi imzacı yurt içi yükseköğretim kurumunun

bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.

 

4- Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan bir kişi

nasıl başvuru yapmalıdır?

 

Öğrenciler, Türkiye’de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim

Programı kurum koordinasyon ofisine https://mevlana.yok.gov.tr/ internet adresinden de

ulaşabilecekleri gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir.

 

5- Programa katılan öğrenci dönem kaybına uğrar mı?

 

Mevlana Değişim Programı’na katılıp, başka bir ülkede bir dönem ya da iki dönem eğitim

gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu derslerin, Öğrenim

Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle

(derslerdeki başarısı esas alınmak üzere) öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem

kaybı yaşamaz.

 

6- Mevlana Değişim Programı’ndan kaç sefer ve ne kadar süre ile yararlanabiliriz?

 

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programı’ndan en az bir, en fazla iki yarıyıl

faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de

toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

Öğrenciler yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan bütün eğitim hayatları boyunca

Mevlana burslu öğrencisi olarak yalnız bir kez faydalanabilirler. Aynı öğrenci farklı

yükseköğretim düzeylerinde ikinci kez programdan ancak burssuz olarak faydalanabilir.

 

7- Programa başvuranların dil seviyesini ölçmek için herhangi bir (YDS, TOEFL, IELTS

gibi) sınav türü/belgesi zorunlu mudur?

 

Programdan faydalanabilmek için başvuran öğrencilerin seçiminde kullanılan temel

kriterlerden biri de dil puanıdır. Ancak ilgili mevzuatça belirlenmiş bir sınav türü ya da belgesi

bulunmamaktadır. Yükseköğretim kurumları adaylardan ulusal ya da uluslararası geçerliliği

olan bir sınav türü/belgesi talep edebilecekleri gibi kendi yapacakları sınavla da öğrencilerin

dil bilgisini ölçebilir/belgeleyebilirler. Yabancı dil bilgisi konusundaki adayların yetkinliği hem

Programın hem de öğrencinin başarısını etkileyecek en önemli unsurlardan biridir.

Yükseköğretim kurumlarımızdan adayların seçiminde bu konuda hassas davranmaları

beklenmektedir.

 

8- Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği

yükseköğretim kurumuna eğitim-öğretim ücreti öder mi?

 

Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında

kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı

paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Program çerçevesinde gideceği

yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.

 

9- Değişim için bir yükseköğretim kurumuyla bölüm bazında mı anlaşılacak yoksa o

yükseköğretim kurumunun tüm bölümleriyle mi anlaşma yapılacak?

 

Yükseköğretim kurumları yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol imzalarken

hangi alanlarda ve bölümlerde, ne kadar öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapacaklarını

belirteceklerdir.

 

10- Program kapsamında protokol yapılacak yükseköğretim kurumlarının YÖK

tarafından tanınıp tanınmadığına ilişkin bir liste var mıdır, varsa eğer bu listeye nasıl

ulaşabiliriz?

 

YÖK tarafından tanınan üniversitelerin listesini içeren bilgilere

http://www.yok.gov.tr/web/denklik/anasayfa web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

11- Protokol imzalamak istediğimiz yükseköğretim kurumunun ismi YÖK tanınma

listesinde yoksa ne yapmalıyız?

 

Tanınma listesinde bulunmayan yükseköğretim kurumlarının tanınma durumunu

öğrenmek için mevlana.yok.gov.tr/belgeler başlığı altında bulunan matbu tanınma talep

dilekçesiyle YÖK Akademik Değişim Programları Birimi’nden tanıma bilgisi edinebilecektir.

 

12- Üniversitemizin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ikili anlaşmaları

bulunmaktadır. Bu kapsamdaki anlaşmaları Mevlana Değişim Programı kapsamına

almamız mümkün müdür? Mevlana Değişim Programı kapsamına almak istersek

protokolleri de değiştirmek gerekir mi?

 

Mevlana Değişim Programı kapsamında değişim yapmak için Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığı tarafından tanınan yükseköğretim kurumu ile Mevlana Değişim Programı

Protokolü’nün imzalanması gerekmektedir. Yurt dışı yükseköğretim kurumuyla imzalamış

olduğunuz diğer ikili anlaşmalar Mevlana Değişim Programı’na otomatik olarak aktarılamaz.

Program kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için Mevlana Değişim Programı

Protokolü’nün imzalanmış olması gerekmektedir.

 

13- Protokol yapacağımız yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının devlet ya da özel

üniversite olmalarıyla ilgili bir sınırlama var mıdır?

 

Protokol yapacağınız yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun devlet ya da özel

olmasına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

 

14- Vakıf Üniversiteleri, Mevlana Değişim Programı kapsamında öğretim elemanı ve

öğrenci değişiminden faydalanabilirler mi?

 

23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mevlana Değişim

Programı Yönetmeliği’nin 28. maddesi 2. fıkrasına göre;

“Vakıf üniversiteleri ve vakıf meslek yüksekokulları da bu program hükümleri

kapsamında yurt dışı yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi

yapabilirler. Ancak YÖK tarafından vakıf üniversiteleri ve meslek yüksekokullarına bu

program kapsamında herhangi bir kaynak aktarımı veya ödeme yapılamaz. Vakıf

üniversiteleri ve meslek yüksekokulları mali hükümler dışında, bu program kapsamında

değişimi gerçekleştirebilmek için bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler ve Yükseköğretim

Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdürler.”

 

15- Mevlana Değişim Programı çerçevesinde yurt dışındaki özel/vakıf yükseköğretim

kurumuna giden/gelen öğrenci/öğretim elemanı için ödeme yapılabilir mi?

 

Protokol yapılan yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun özel/vakıf/devlet üniversitesi

olması kaynak aktarımı yapılması konusunda engel teşkil etmemektedir.

 

16- Mevlana Değişim Programı Protokolü’ne ek olarak bir protokol yapılmasının önemi

nedir?

 

Anlaşma yapılacak yükseköğretim kurumlarıyla öğrenci ve öğretim elemanlarının

barınma, yemek, sağlık sigortası vb. giderlerinin karşılıklı yükseköğretim kurumları tarafından

karşılanması; yükseköğretim kurumları farklı notlandırma ve kredilendirme sistemleri

kullanıyorsa bu konuda uyumun sağlanması gibi konularda ek bir protokol düzenlemeniz

önerilmektedir. Ek protokol için oluşturulan matbu bir form olmayıp içeriği tamamen

anlaşma yapacağınız yükseköğretim kurumlarıyla belirleyeceğiniz esaslardan oluşacak bir

metindir.

 

17- Ek protokol için standart bir format var mı? Ek protokol içeriği konusunda

sınırlama bulunmakta mıdır?

 

Ek protokol için standart bir format ve içeriği konusunda da sınırlama bulunmamaktadır.

Ancak imzalanacak ek protokolün Mevlana Değişim Programı yönetmeliği ve usul ve

esaslarda belirtilen hususlarla çelişmemesi esastır.

 

18- Mevlana Değişim Programı Protokolü’nü Rektörün olmadığı durumlarda kim ya da

kimler imzalama yetkisine sahiptir?

 

Rektörün bulunmadığı durumlarda Protokolü sadece Rektör Vekili imzalayabilir. Yurt

dışındaki yükseköğretim kurumlarındaysa (ülkelere göre yükseköğretim kurumları içinde ilgili

kurumu temsile yetkili en üst otoritenin adı ve konumu değişebilmektedir) ilgili kurumu imza

yetkisiyle temsil eden üst düzey yetkililer imzalayabilir.

 

19- İmzaladığımız Protokollerin bir kopyasını YÖK’e göndermeli miyiz?

 

İmzalanan Protokolün elektronik kopyası, fotokopisi veya ıslak imzalı bir nüshasının

YÖK’e iletilmesi gerekmektedir. Protokolün aslı mutlaka imzacı yurt içi yükseköğretim

kurumunda bulunmalıdır.

 

20- Mevlana Değişim Programı kapsamında değişime katılan öğrenciler için hangi

notlandırma ve kredilendirme sistemi kullanılacaktır?

 

Mevlana Değişim Programı öğrencilerinin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen

kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda

almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin

kredileri dikkate alınır. Yükseköğretim kurumları imzaladıkları protokolde karşılıklı olarak

mutabık kaldıklarını beyan etme şartıyla, ortak bir kredilendirme sisteminde anlaşabilecekleri

gibi, AKTS kredilendirme sistemini de değişimde esas alabilirler.

İmzacı yükseköğretim kurumları, öğrencilerin kendi kurumlarında aldıkları veya

alacakları dersler nedeniyle ortaya çıkabilecek ders tekrarlarının önlenmesi, değişim

döneminde kendi kurumlarında alacakları derslerle gidecekleri yükseköğretim kurumunda

alacakları derslerin eşleştirilmesi konuları ile öğrencilerin değişim süresince kredi, ders,

dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla kredilerin

tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun

alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir.

Öğrenim Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı

eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce açık olarak belirlenir.

Öğrencilerin başarılı oldukları derslerin notlarının denkleştirilmesinde Mevlana Değişim

Programı öğrencisi olarak öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunda uygulanan ders

geçme notu esas alınır. Ders geçme notu farklı olan kurumlara gitmek isteyen öğrenciler,

konu hakkında değişim dönemi başlamadan önce bilgilendirilir. Öğrenim protokolünü

imzalayan öğrencilerin konuyla ilgili bilgilendirildikleri varsayılır.

Denklikler ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Mevlana Değişim

Programından yararlanan öğrencilerin başarılı oldukları dersler ve kredileri, kayıtlı oldukları

yükseköğretim kurumlarının ders ve not çizelgelerinde yazılı olarak belirtilir.

 

21- Araştırma görevlileri programdan faydalanabilirler mi?

 

Araştırma görevlileri öğrenci olarak (eğer lisansüstü bir programa kayıtlıysa) programdan

Faydalanabilir.

 

22- Her yıl YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına belli bir kontenjan mı

verilmektedir?

 

Her yıl her yükseköğretim kurumuna ayrı ayrı bir kontenjan tahsisi söz konusu değildir.

Mevlana Değişim Programı Protokolü’nün 2. sayfasında imzacı kurumlar hangi

alan/bölümlerde ne kadar öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapacaklarını sayı ve süre

olarak belirtirler. İmzalanan bu Protokollerin bir nüshası YÖK’e gönderilir. YÖK Yürütme

Kurulu, kaynakların adil kullanımı, Programın etkin ve verimli şekilde işleyebilmesi adına

yükseköğretim kurumlarımızdan gelen talepleri inceler ve gerekli durumlarda, iletilen

taleplerin yeniden düzenlenmesine karar verebilir.

 

23- Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tez aşamasında Mevlana Değişim

Programı’ndan yararlanabilir mi? Yararlanmaları durumunda gittikleri yükseköğretim

kurumunda herhangi bir çalışma programı uygulamaları gerekir mi ya da nasıl bir program

uygulanması gerekir?

 

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri yönetmelikte belirtilen hususları taşıması kaydıyla

tez döneminde de Mevlana Değişim Programı’ndan faydalanabilir. Öğrencinin gideceği

yükseköğretim kurumunda ders alıp almaması, doktora tez araştırmasında bulunup

bulunmaması gibi faktörler bölüm/ana bilim dalı başkanları ve koordinatörlerinin karar

vereceği bir durumdur. YÖK’ün bu konuda bağlayıcı bir karar alması söz konusu değildir.

Ancak öğrencinin ölçülebilir bir başarıya temel teşkil edecek bir faaliyette bulunması gerekir.

Bu hem öğrencinin programdan faydalanıp faydalanmadığının (yani okula, derse, çalışmalara

katılıp katılmadığının) tespit edilmesi hem de bursun ödenmesi ve dönem kaybı

yaşanmaması için gerekli bir noktadır.

 

24- Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri programdan faydalanabilirler mi?

 

Tıp Fakültesi 6. sınıf (intörn) öğrencilerinin, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Mevlana

Değişim Programı’ndan faydalandırılmasının ikinci bir karara kadar durdurulması hakkında

alınan karar gereğince intörn öğrencileri Mevlana Değişim Programı’ndan

yararlanamamaktadırlar.

 

25- İçinde bulunduğumuz  akademik yılı ikinci dönemi için Programa başvurabilir miyim?

 

Mevlana Değişim Programı başvuruları yılda 1 kez açılmaktadır. İçinde bulunduğunuz akademik yılda,

bir sonraki yılın güz ve bahar dönemleri için başvuru alındığı için, ikinci dönem için başvuru imkânı

bulunmamaktadır.

 

26- Programla İlgili Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?

 

·         Öğrencisi olduğunuz ya da görev yaptığınız yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofislerinden

·         https://mevlana.yok.gov.tr/ internet adresinden

·         Ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğünden programla ilgili bilgi, belge ya da gerekli dokümanlara ulaşabilirsiniz.