Seç 269 Ukrayna Odessa I.I. Mechnikov National University İİBF İktisat "14.3" 2(L)
Seç 270 Ukrayna Odessa I.I. Mechnikov National University İİBF Uluslararası İlişkiler "14.6" 2(L)
Seç 271 Ukrayna Odessa I.I. Mechnikov National University Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. "06.8" 2(L)
Seç 272 Ukrayna Odessa I.I. Mechnikov National University Hukuk Fakültesi Hukuk "10.0" 2(L)
Seç 273 Ukrayna Odessa I.I. Mechnikov National University Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri "11.2" 2(L)
Seç 274 Ukrayna Odessa I.I. Mechnikov National University Fen Fakültesi Matematik "11.1" 2(L)
Seç 275 Ukrayna Odessa I.I. Mechnikov National University Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı(İngiliz Dili ve Edebiyatı) "09.1" 2(L)
Seç 276 Ukrayna Odessa I.I. Mechnikov National University Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı "09.8" 2(L)
Seç 305 Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler 14.Haz 2(L)
Seç 306 Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 9.Ağu 2(L)
Seç 307 Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı(İngiliz Dili ve Edebiyatı) 9.Oca 2(L)
Seç 310 Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat 8.Şub 2(L)
Seç 311 Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği 4.Mar 2(L)
Seç 262 Azerbaycan Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler "04.4" 2(L) 2(YL) 1(DR)
Seç 263 Azerbaycan Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi İİBF Ekonometri "04.8" 2(L) 2(YL) 1(DR)
Seç 264 Azerbaycan Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi İİBF İktisat "14.3" 2(L) 2(YL) 1(DR)
Seç 265 Azerbaycan Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi İİBF İşletme "04.8" 2(L) 2(YL) 1(DR)
Seç 266 Azerbaycan Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi "04.8" 2(L) 2(YL) 1(DR)
Seç 267 Azerbaycan Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi İİBF Maliye "04.8" 2(L) 2(YL) 1(DR)
Seç 268 Azerbaycan Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler "14.6" 2(L) 2(YL) 1(DR)
Seç 260 Azerbaycan Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık "02.1" 1(L)
Seç 261 Azerbaycan Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim "03.1" 1(L)
Seç 15 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği "12.3" 2(L)
Seç 16 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi İİBF İktisat "14.3" 2(L)
Seç 17 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi İİBF İşletme "04.8" 2(L)
Seç 18 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler "14.6" 2(L)
Seç 19 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri "05.7" 2(L)
Seç 20 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim "05.2" 1(L)
Seç 21 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi "05.9" 2(L)
Seç 22 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. "06.4" 2(L)
Seç 23 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk "10.0" 2(L)
Seç 24 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp "12.1" 2(L)
Seç 25 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji "13.1" 1(L)-1(YL)-1(DR)
Seç 26 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik "13.2" 1(L)-1(YL)-1(DR)
Seç 27 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri "11.2" 1(L)
Seç 28 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya "13.3" 1(L)
Seç 29 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik "11.1" 1(L)
Seç 30 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı(İngiliz Dili ve Edebiyatı) "09.1" 2(L)-1(YL)-1(DR)
Seç 31 Gürcistan Batum S.R. Devlet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı "09.8" 2(L)
Seç 93 Gürcistan I.J. Tiflis Devlet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği "12.3" 1(L)-1(YL)
Seç 94 Gürcistan I.J. Tiflis Devlet Üniversitesi İİBF İktisat "14.3" 1(L)-1(YL)-1(DR)
Seç 95 Gürcistan I.J. Tiflis Devlet Üniversitesi İİBF İşletme "04.8" 1(L)-1(YL)-1(DR)
Seç 96 Gürcistan I.J. Tiflis Devlet Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler "14.6" 1(L)-1(YL)-1(DR)
Seç 97 Gürcistan I.J. Tiflis Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk "10.0" 1(L)-1(YL)
Seç 98 Gürcistan I.J. Tiflis Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp "12.1" 1(L)-1(YL)
Seç 99 Gürcistan I.J. Tiflis Devlet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji "13.1" 1(L)-1(YL)-1(DR)
Seç 100 Gürcistan I.J. Tiflis Devlet Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik "13.2" 1(L)-1(YL)-1(DR)
Seç 101 Gürcistan I.J. Tiflis Devlet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya "13.3" 1(L)-1(YL)-1(DR)
Seç 102 Gürcistan I.J. Tiflis Devlet Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik "11.1" 1(L)-1(YL)-1(DR)
Seç 103 Gürcistan I.J. Tiflis Devlet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı(İngiliz Dili ve Edebiyatı) "09.1" 1(L)-1(YL)-1(DR)
Seç 104 Gürcistan I.J. Tiflis Devlet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih "08.3" 1(L)-1(YL)-1(DR)
Seç 105 Gürcistan I.J. Tiflis Devlet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı "09.8" 1(L)-1(YL)-1(DR)
Seç 57 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik "15.1" 2(L)
Seç 58 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi İİBF İktisat "14.3" 3(L)
Seç 59 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi İİBF İşletme "04.8" 3(L)
Seç 60 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi "04.8" 2(L)
Seç 61 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler "14.6" 2(L)
Seç 62 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğr. Tek. Eğitimi "05.9" 3(L)
Seç 63 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri "05.7" 3(L)
Seç 64 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma "05.8" 3(L)
Seç 65 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi "03.1" 3(L)
Seç 66 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi "03.2" 1(L)
Seç 67 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi "03.1" 2(L)
Seç 68 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim "05.2" 2(L)
Seç 69 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği "05.9" 2(L)
Seç 70 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği "05.9" 3(L)
Seç 71 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği "05.9" 2(L)
Seç 72 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi "05.3" 2(L)
Seç 73 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi "05.3" 2(L)
Seç 74 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi "05.9" 2(L)
Seç 75 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi "05.9" 3(L)
Seç 76 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi "05.9" 1(L)
Seç 77 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi "05.9" 2(L)
Seç 78 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi "05.9" 2(L)
Seç 79 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. "06.8" 3(L)-1(DR)
Seç 80 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. "06.2" 3(L)-1(DR)
Seç 81 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. "06.8" 1(L)-1(DR)
Seç 82 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Müh. "06.1" 2(L)-1(DR)
Seç 83 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. "01.6" 2(L)
Seç 84 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Müh. "01.6" 2(L)
Seç 85 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı "01.6" 2(L)
Seç 86 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji "13.1" 2(L)
Seç 87 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik "13.2" 2(L)
Seç 88 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya "13.3" 1(L)
Seç 89 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik "11.1" 1(L)
Seç 90 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı(İngiliz Dili ve Edebiyatı) "09.1" 5(L)-2(DR)
Seç 91 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih "08.3" 2(L)
Seç 92 Kırgızistan Issik-Kul Devlet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı "09.8" 1(L)
Seç 156 Hindistan KIIT Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık "02.1" 5(L)
Seç 157 Hindistan KIIT Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık "02.2" 2(L)
Seç 158 Hindistan KIIT Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama "02.3" 2(L)
Seç 159 Hindistan KIIT Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği "12.3" 5(L)
Seç 160 Hindistan KIIT Üniversitesi İİBF İktisat "14.3" 5(L)
Seç 161 Hindistan KIIT Üniversitesi İİBF İşletme "04.8" 5(L)
Seç 163 Hindistan KIIT Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğr. Tek. Eğitimi "05.9" 5(L)-2(YL)
Seç 164 Hindistan KIIT Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi "03.1" 5(L)
Seç 165 Hindistan KIIT Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi "05.9" 2(L)
Seç 166 Hindistan KIIT Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi "05.9" 4(L)
Seç 167 Hindistan KIIT Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi "05.9" 5(L)
Seç 168 Hindistan KIIT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. "06.8" 5(L)-2(YL)
Seç 169 Hindistan KIIT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. "06.2" 5(L)-2(YL)
Seç 170 Hindistan KIIT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. "06.4" 5(L)-2(YL)
Seç 171 Hindistan KIIT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Müh. "06.1" 5(L)-2(YL)
Seç 172 Hindistan KIIT Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı "01.6" 1(L)
Seç 173 Hindistan KIIT Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk "10.0" 5(L)
Seç 174 Hindistan KIIT Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp "12.1" 5(L)
Seç 175 Hindistan KIIT Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji "13.1" 2(L)
Seç 176 Hindistan KIIT Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik "13.2" 2(L)
Seç 177 Hindistan KIIT Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri "11.2" 5(L)
Seç 178 Hindistan KIIT Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya "13.3" 2(L)
Seç 179 Hindistan KIIT Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik "11.1" 2(L)
Seç 180 Hindistan KIIT Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı(İngiliz Dili ve Edebiyatı) "09.1" 2(L)
Seç 181 Hindistan KIIT Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih "08.3" 2(L)
Seç 182 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık "02.1" 2(L)
Seç 183 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık "02.2" 2(L)
Seç 184 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama "02.3" 2(L)
Seç 185 Malezya Putra Malezya Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık "15.3" 2(L)
Seç 186 Malezya Putra Malezya Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik "15.1" 2(L)
Seç 187 Malezya Putra Malezya Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler "04.4" 2(L)
Seç 188 Malezya Putra Malezya Üniversitesi İİBF Ekonometri "04.8" 2(L)
Seç 189 Malezya Putra Malezya Üniversitesi İİBF İktisat "14.3" 2(L)
Seç 190 Malezya Putra Malezya Üniversitesi İİBF İşletme "04.8" 2(L)
Seç 191 Malezya Putra Malezya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi "04.8" 2(L)
Seç 192 Malezya Putra Malezya Üniversitesi İİBF Maliye "04.8" 2(L)
Seç 193 Malezya Putra Malezya Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler "14.6" 2(L)
Seç 194 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri "05.7" 2(L)
Seç 195 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma "05.8" 2(L)
Seç 196 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi "03.2" 2(L)
Seç 197 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi "03.1" 2(L)
Seç 198 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim "05.2" 2(L)
Seç 199 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği "05.9" 2(L)
Seç 200 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği "05.9" 2(L)
Seç 201 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği "05.9" 2(L)
Seç 202 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği "05.9" 2(L)
Seç 203 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi "05.3" 2(L)
Seç 204 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi "05.3" 2(L)
Seç 206 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi "05.9" 2(L)
Seç 207 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi "05.9" 2(L)
Seç 208 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi "05.9" 2(L)
Seç 209 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi "05.9" 2(L)
Seç 210 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim "05.6" 2(L)
Seç 211 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. "06.8" 2(L)
Seç 212 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. "06.2" 2(L)
Seç 213 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. "06.4" 2(L)
Seç 214 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği "07.6" 2(L)
Seç 215 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. "06.8" 2(L)
Seç 216 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Müh. "06.8" 2(L)
Seç 217 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Müh. "06.1" 2(L)
Seç 218 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği "06.7" 2(L)
Seç 219 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. "01.6" 2(L)
Seç 220 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Müh. "01.6" 2(L)
Seç 221 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı "01.6" 2(L)
Seç 222 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji "13.1" 2(L)
Seç 223 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik "13.2" 2(L)
Seç 224 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri "11.2" 2(L)
Seç 225 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya "13.3" 2(L)
Seç 226 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik "11.1" 2(L)
Seç 227 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı(İngiliz Dili ve Edebiyatı) "09.1" 2(L)
Seç 228 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih "08.3" 2(L)
Seç 229 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı "09.8" 2(L)
Seç 230 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği "16.1" 2(L)
Seç 231 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Sağlık Bilimeri MYO Ebelik "12.6" 2(L)
Seç 232 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Sağlık Bilimeri MYO Hemşirelik "12.6" 2(L)
Seç 233 Malezya Putra Malezya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp "12.1" 2(L)
Seç 241 Bosna Hersek Saraybosna Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği "16.1" 2(L) 2(YL)
Seç 242 Bosna Hersek Saraybosna Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği "16.1" 2(L) 2(YL)
Seç 234 Japonya TUAT Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. "06.8" Toplamda 3 öğrenci fakat L/YL/D düzeyleri belirli değil.
Seç 235 Japonya TUAT Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. "06.2" Toplamda 3 öğrenci fakat L/YL/D düzeyleri belirli değil.
Seç 236 Japonya TUAT Mühendislik Fakültesi Makine Müh. "06.1" Toplamda 3 öğrenci fakat L/YL/D düzeyleri belirli değil.
Seç 237 Japonya TUAT Fen Fakültesi Biyoloji "13.1" Toplamda 3 öğrenci fakat L/YL/D düzeyleri belirli değil.
Seç 238 Japonya TUAT Fen Fakültesi Fizik "13.2" Toplamda 3 öğrenci fakat L/YL/D düzeyleri belirli değil.
Seç 239 Japonya TUAT Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri "11.2" Toplamda 3 öğrenci fakat L/YL/D düzeyleri belirli değil.
Seç 240 Japonya TUAT Fen Fakültesi Kimya "13.3" Toplamda 3 öğrenci fakat L/YL/D düzeyleri belirli değil.
Seç 114 Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İİBF İktisat "14.3" 1(L/YL)
Seç 115 Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İİBF İşletme "04.8" 1(L/YL)
Seç 116 Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler "14.6" 1(L/YL)
Seç 117 Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı(İngiliz Dili ve Edebiyatı) "09.1" 1(L/YL)
Seç 118 Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. "06.8" 1(L/YL)
Seç 119 Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. "06.2" 1(L/YL)
Seç 120 Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Müh. "06.1" 1(L/YL)
Seç 121 Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık "02.1" 1(L/YL)
Seç 304 Gürcistan V.S. Tiflis Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Müzikoloji 16.0 2(L)
Son Güncelleme : 22-02-2017