Akreditasyon

 

 

Bölümümüz "Normal Öğretim" programı MÜDEK tarafından akredite edilmiş olup EUR-ACE etiketi ile sertifikalandırılmıştır.

 

Akreditasyon Belgeleri

Son Güncelleme : 23-02-2017
Kuruluş  
Eğitim öğretime 2007 yılında başlamış olan KTÜ Metalurji ve Mühendisliği Bölümü, 2003 yılında kurulmuştur. Bölüm; Malzeme ve Üretim Metalurjisi olmak üzere, iki anabilim dalından oluşmaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, endüstride ve insanların günlük yaşantısında kullanılan malzemelerin üretimi, tasarımı ve şekillendirilmesi, korunması üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış ve gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmektir. Bölümümüzde; lisans (birinci ve ikinci öğretim), yüksek lisans ve doktora olmak üzere üç ayrı düzeyde eğitim verilmektedir. Bölümün akademik ve eğitim öğretim yükünü 3 profesör, 3 doçent, 5 yardımcı doçent, 9 araştırma görevlisinden oluşan öğretim kadrosu karşılamaktadır. Bölümün lisans programı, öğrencileri yüksek kalitede profesyonel mühendisler olarak donatacak şekilde tasarlanıp geliştirilmiş bir programdır. Bu program, normal olarak 4 yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Öğrenciler, temel mühendislik bilimlerinde oldukça iddialı bir eğitime sahip olmalarının yanında iyi bir laboratuar ve tasarım deneyimi de kazanmaktadır.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü stajını tamamlayan öğrencilere METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1-Lise diploması. 2-YGS sınavından gerekli sayısal puanı almış olmak.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Bölümce tanınan ve ÖSYM sınavını kazanan meslek yüksek okulu mezunları 1. yarıyıla kaydedilir.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için; programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri ayrıca 60 iş günü zorunlu stajını tamamlamalar gerekir.
Program Profili  
Bölümümüz mezunları aşağıdaki endüstri alanlarında çalışabilirler:
a) Metal üretim (demir, demir dışı)
b) Metal şekillendirme (haddehane,dökümhane vb.)
c) Isıl işlem
d) Cam ve seramik üretimi
e) Elektronik, magnetik, akıllı malzemeler
f) Gemi ve uzay sanayii v.b.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Bölümde verilen derslerde bir yarıyıl içi ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Başarı notunu, ara sınav %50 ve yarıyıl sonu sınavı %50 oranında etkiler.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü zorunlu stajını tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bölümümüz mezunları aşağıdaki endüstri alanlarında çalışabilirler:
a) Metal üretim (demir ,demir dışı)
b) Metal şekillendirme (haddehane, dökümhane vb.)
c) Isıl işlem
d) Cam ve seramik üretimi
e) Elektronik, magnetik, akıllı malzemeler
f) Gemi ve uzay sanayii v.b.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler isterlerse kendi alanlarında veya onları kabul eden diğer alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora yapabilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Müh. Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 61080 Trabzon
Telefonu      : +90 462 3772932
Belge Geçer           : +90 462 3257405
E-Posta      : metsekreterlik@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.muhfak.ktu.edu.tr/metalurji/
Bölüm Olanakları : 
Bölümümüzde aşağıdaki laboratuarlar bulunmaktadır:
a) Metalografi ve görüntü analiz laboratuarı
b) Numune hazırlama laboratuarı
c) Mekanik deneyler (Sertlik ve mikro sertlik, çekme, çentik darbe v.b.)
d) Triboloji laboratuarı
e)Tarama Elektron Mikroskobu (SEM)
f) Toz metalurjisi laboratuarı
g) Tahribatsız malzeme muayenesi laboratuarı
h) Plastik şekil verme laboratuarı
ı) Alaşım geliştirme laboratuarı
i) XRD laboratuarı
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1001Fizik - I53+0+1ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
MET1001Mühendislik Çizimi62+1+0ZorunluTürkçe
MET1005Metalurji ve Malzeme Müh.Giriş22+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3021+1+2
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1002Fizik - II53+0+1ZorunluTürkçe
KIM1008Fizikokimya53+0+0ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
MET1000Bilgisayar Programlama32+1+0ZorunluTürkçe
MET1002Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi52+1+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1002İngilizce - II33+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3021+2+1
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MAT2011Diferansiyel Denklemler64+0+0ZorunluTürkçe
MET2003Statik Ve Mukavemet63+0+0ZorunluTürkçe
MET2005Meslek Etiği32+0+0ZorunluTürkçe
MET2009Malzeme Bilimi - I53+0+0ZorunluTürkçe
MET2015Metalurji Termodinamiği53+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-153+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
MET2011Analitik Kimya53+0+0SeçmeliTürkçe
MET2017Anorganik Kimya53+0+0SeçmeliTürkçe
MET2019Moderin Fizik53+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3018+0+0
Bahar Dönemi
MET2002Faz Diyagramları53+0+0ZorunluTürkçe
MET2004Olasılık Ve İstatistik53+0+0ZorunluTürkçe
MET2008Taşınım Olayları53+0+0ZorunluTürkçe
MET2012Malzeme Bilimi - II53+0+0ZorunluTürkçe
MET2014Çözeltiler Termodinamiği53+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-153+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
MET2000Elektrokimya53+0+0SeçmeliTürkçe
MET2018Organik Kimya53+0+0SeçmeliTürkçe
MET2020Mühendislik Matematiği53+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+0+0
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MET3003Kimyasal Metalurji53+0+0ZorunluTürkçe
MET3005Malzeme Karakterizasyonu53+0+0ZorunluTürkçe
MET3009Döküm Prensipleri ve Teknolojisi53+0+0ZorunluTürkçe
MET3011Fiziksel Metalurji53+0+0ZorunluTürkçe
MET3027Mesleki İngilizce22+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Sosyal (kültürel) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
MET3017Tahribatsız Malzeme Muayenesi43+0+0SeçmeliTürkçe
MET3023Kristalografi Ve X - Işınları43+0+0SeçmeliTürkçe
MET3025Biyomalzemelere Giriş43+0+0SeçmeliTürkçe
Sosyal (kültürel) Seçmeli Grubu Dersleri
MET3015İş Hukuku42+0+0SeçmeliTürkçe
MET3019Girişimcilik42+0+0SeçmeliTürkçe
MET3021Kariyer Planlama42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3019+0+0
Bahar Dönemi
MET3000Seramik Malzemeler53+0+0ZorunluTürkçe
MET3010Metalurji ve Malzeme Lab - I31+0+2ZorunluTürkçe
MET3024Polimerler43+0+0ZorunluTürkçe
MET3026Malzemelerin Mekanik Davranışları53+0+0ZorunluTürkçe
MET3028Tasarım Ve Malzeme Seçimi53+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Sosyal (kültürel) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
MET3020Yüzey İşlemleri43+0+0SeçmeliTürkçe
MET3032Hidrometalurji43+0+0SeçmeliTürkçe
MET3034Demir Çelik Üretimi43+0+0SeçmeliTürkçe
Sosyal (kültürel) Seçmeli Grubu Dersleri
MET3002Bilimsel Proje Yazma Usul ve Esasları42+0+0SeçmeliTürkçe
MET3030İş Sağlığı Ve Güvenliği42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+0+2
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MET4007Metalurji ve Malzeme Lab.- II31+0+2ZorunluTürkçe
MET4011Mühendislik Tasarımı52+2+0ZorunluTürkçe
MET4021Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
MET4037Plastik Şekil Verme43+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-153+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-253+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-353+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
MET4005Atık Malzemelerin Değerlendirilmesi53+0+0SeçmeliTürkçe
MET4013Nano Malzemeler Ve Nano Teknoloji53+0+0SeçmeliTürkçe
MET4017Pirometalurji53+0+0SeçmeliTürkçe
MET4023Dökme Demirler53+0+0SeçmeliTürkçe
MET4025Takım Tezgahları Ve Talaşlı İmalat53+0+0SeçmeliTürkçe
MET4027Korozyon53+0+0SeçmeliTürkçe
MET4029Kaynak Metalurjisi Ve Teknolojisi53+0+0SeçmeliTürkçe
MET4031Demir Dışı Metallerin Üretimi53+0+0SeçmeliTürkçe
MET4033Teknik Seramikler53+0+0SeçmeliTürkçe
MET4035Isı Depolayan Malzemeler53+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3015+4+2
Bahar Dönemi
MET4000Bitirme Çalışması70+6+0ZorunluTürkçe
MET4004Mesleki Deneyim - II30+2+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-153+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-253+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-353+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-453+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
MET4002Malzeme Biliminde Standardizasyon53+0+0SeçmeliTürkçe
MET4006Ölçme Tekniği53+0+0SeçmeliTürkçe
MET4008Tahribatsız Malzeme Muayenesi53+0+0SeçmeliTürkçe
MET4010Korozyon ve Korunma53+0+0SeçmeliTürkçe
MET4012Hasar Analizi53+0+0SeçmeliTürkçe
MME4002Powder Metallurgy53+0+0Seçmeliİngilizce
MME4004Semiconductor Materials53+0+0Seçmeliİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3012+8+0
YIL TOPLAMI :60