Uluslararasılaşma

Fakültemiz Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi World Federation for Medical Education (WFME) ve Central European Netwrok of Quality Agencies (CEENQA) uluslararası akreditasyonu olan TEPDAD tarafından akredite edilmiştir. Böylece Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan diplomaya sahip olabileceklerdir. Fakültemiz Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitiminde Dekanlığımız tarafından oluşturulan Tıp Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü aracılığı ile  ERASMUS programı kapsamında uluslararası bazı ülkeler ile öğrenci değişimi uygulanmaktadır.

Akredite olan mezuniyet öncesi tıp eğitimimiz TEPDAD tarafından belirli aralıklarla denetlenmektedir.

Tıp Fakültesi Dış İlişkiler Ofisi