Tip Fakültesı Kalıte ve İç Denetım Kurulu Üyelerı

TIP FAKÜLTESİ KALİTE VE İÇ DENETİM KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Zekeriya ALİOĞLU Başkan Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BEŞİR Üye Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YAMAN Üye Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk ÖZYAŞAR Üye Öğretim Üyesi (Öğrenci Klüpleri)
Öğr. Gör. Ebru TURHAL Üye Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Dr. Hidayet ŞAL Üye Uzmanlık Öğrencisi
Özgür EVCİ Üye Fakülte Sekreteri
Rukiye KARAMAN ARZ Üye Hastane Kalite Koordinatörü
Nizamettin Zeki TEKİN Üye Personel İşleri Yetkilisi
Ahmet ESKİ Üye Dekanlık Kalite Birimi
Kader HACISALİHOĞLU Üye Dekanlık kalite Birimi
Ezgi KURTULDU Üye Öğrenci