Tarihçe

Tıp Fakültesi Karadeniz Üniversitesinin 6. Fakültesi olarak 04.01.1973 tarihinde 1650 sayılı kanunla Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kurulmuş ve akademik kadrosu tahsis edilmiştir. Bu arada, Hacettepe Üniversitesi de, Trabzon Tıp Fakültesi adı ile bir fakülte kurulmuş ve bu fakülteye ait idari kadroların tahsisi yapılmıştır. Hacettepe Üniversitesi, Trabzon Tıp Fakültesine 1976-1977 öğretim yılında öğrenci alınmış ve bu öğrenciler, öğrenimlerine Hacettepe Üniversitesinde devam etmişlerdir. 
 
20.07.1982 tarihinde 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile, KTÜ Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi, Trabzon Tıp Fakültesi birleştirilerek Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. 
 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile KTÜ Rektörlüğü arasında 1980 yılında imzalanan protokol ile Soğuksu - Çamlık mevkiinde bulunan 225 yataklı bina 10 yıl süre ile KTÜ Tıp Fakültesine tahsil edilmiştir. Tıp Fakültesi, KTÜ kampüsünde inşaatı tamamlanan yeni ve modern binalarına 1986 yılında taşınmıştır. Bu tarihten sonra Tıp Fakültesi akademik kadro, idari kadro ve fiziksel imkanlar bakımından hızlı bir gelişme göstermiştir. 
 
Fakültede Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümleri vardır. Fakülte, üç bölüm, 42 anabilim dalı ve 24 bilim dalı ile şu ana kadar 3512 hekim ve 866 uzman mezun etmiş; Sağlık Bilimleri Enstitüsü programları çerçevesinde 68 Doktora ve 181 Yüksek Lisans diploması vermiş; halen, 2011 - 2012 eğitim öğretim yılında 200 öğretim üyesi, 1138 lisans öğrencisi, 157 Yüksek Lisans öğrencisi, 46 Doktora öğrencisi, 351 uzmanlık öğrencisi ve 20 Yandal Uzmanlık öğrencisi ile tıp eğitimine devam etmektedir. Fakültemizde internet bağlantılı araştırma görevlisi ve öğrenci bilişim laboratuarları, CD kitaplığı, öğrenci okuma salonları, tıbbi beceri ve multi-disipliner öğrenci laboratuarı ile sosyal ve bilimsel çalışmalar yapan öğrenci dernekleri ( Bilimsel Araştırma Topluluğu BAT, TurkMSIC ) bulunmaktadır. 
 
Eğitim dönemi içinde her Çarşamba günü diğer tıp fakültelerinden öğretim üyelerinin de katılımıyla mezuniyet sonrası eğitim toplantıları gerçekleştirilmektedir. Verdiği çağdaş tıp eğitimi yanında Farabi Eğitim ve Uygulama Hastanesi ile bölgenin önemli bir tıp merkezi konumundadır. Araştırma laboratuarları, teşhis ve tedavi üniteleri çağdaş alet ve ekipmanlarla donatılmıştır. 
 
Sağlık Bakanlığı ile yapılan bir protokol gereğince, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik programındaki öğrenciler, Farabi Hastanesinde hemşirelik hizmeti vererek uygulama yapmaktadırlar. Fakültemizin Eğitim ve Uygulama Hastanesi olan Farabi Hastanesi, 800 yatak kapasitesi ile bir referans merkezi olarak görev yapmaktadır. 
 
Hastanemizde, Anabilim Dallarımıza ait servisler, bilgisayarlı tomografi, yenidoğan yoğuna bakım, radyoterapi, kemik iliği nakli merkezi, manyetik rezonans, anjiyografi, taş kırma, koroner yoğun bakım, ve diyaliz üniteleri yanında, multi-disiplinler hizmet veren acil servis, cerrahi yoğun bakım ve reanimasyon üniteleri de bulunmaktadır.