Tanıtım

Genel Tıp Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü'nde yer almaktadır. Bölümde lisans ve lisanüstü ( tıpta uzmanlık, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans) eğitimi verilmektedir.

Bölümde eğitime başlayacak olan öğrenciler İngilizce yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavı başaranlar 1. sınıf derslerini almaya başlarlar. İngilizce yeterlilik sınavını başaramayanlar bir yıl İngilizce sınıfına katılmak ve başarılı olmak zorundadırlar. 

Lisans programı 1. sınıfına her yıl ortalama 200 civarında öğrenci kayıt yaptırır. Lisans programındaki toplam öğrenci sayısı yaklaşık 1350 dir. Tıpta uzmanlık eğitimine yılda 2 defa yapılan TUS sınavı sonucu yaklaşık 50 uzmanlık öğrencisi alınmaktadır. Bu öğrenciler aynı zamanda araştırma görevlisi olarak bölüme hizmet vermektedirler. Lisans eğitiminde 6. sınıftaki elektif (seçmeli) stajlar hariç tüm ders ve stajlar zorunludur ve bir sonraki ders ve stajın ön şartıdır. 

Bölüm mezunları mesleklerini pratisyen hekim olarak yürütebilecekleri gibi, özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda da iş bulma olanağına sahiptirler. Ayrıca TUS sınavını kazanarak mesleklerinde ihtisas sahibi olabilirler. İhtisaslaşan hekimler mesleklerini kendi açacakları muayanelerde yürütebilecekleri gibi, çeşitli sağlık kuruluşlarında ve kurumlarında görev yapabilirler. Ayrıca fakültelerde akademik kariyerlerini yükseltebilirler ( Yrd. Doç. , Doç., Prof. gibi).