Tanıtım

Genel Tanıtım

Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümünde 10, Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde 20, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde 13 olmak üzere toplam 43 Anabilim Dalı ve bu anabilim dallarına bağlı olarak kurulmuş 25 bilim dalı ile eğitim, araştırma ve hizmet sunumuna devam etmektedir.

Fakültemiz verdiği çağdaş tıp eğitiminin yanı sıra yaklaşık 70 000 m2’lik kapalı alana, 800 yatak ve Türkiye’nin en büyük Acil Servis Binasına sahip olan KTÜ Farabi Hastanesi ile bölgenin önemli bir sağlık merkezi konumundadır.

Fakültemizde günümüze kadar 4442 hekim, 1284 uzman yetiştirilerek mezun edilmiştir. Öğretim Üyelerimizin katkıları ile yürütülmekte olan KTÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü programları çerçevesinde 146 Doktora ve 322 Yüksek Lisans diploması verilmiştir.

Akademik Kadromuz

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile Fakültemiz akademik kadrosunda bulunan öğretim üyesi ve araştırma görevlisi sayıları Tablo 1’de belirtilmiştir.

 

Temel Tıp Bilimleri

Dahili Tıp Bilimleri

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör
19
55
41
Doçent
6
16
17

Doktor Öğretim Üyesi

13
34
20

Araştırma Görevlisi

15
240
144
Toplam
53
345
222

 

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Alan Öğrenci Sayılarımız

Fakültemizde son beş yılda mezuniyet öncesi tıp eğitimi alan kız, erkek, yabancı uyruklu ve engelli öğrencilerimizin sayıları Tablo 2’de verilmiştir.

Yıllar
Kız
Erkek
Toplam

Yabancı uyruklu

Engelli
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
2013 – 2014
659
48,7
695
51,3
1354
58
4,3
1
-
2014 – 2015
713
50,5
699
49,5
1412
59
4,2
1
-
2015 – 2016
703
51,1
674
48,9
1377
75
5,5
1
-
2016 – 2017
780
52,8
698
47,2
1478
73
4,9
1
-
2017 – 2018
814
54,1
692
45,9
1506
75
5,0
1
-
2018 – 2019
861
55,1
699
44,9
1560
83
5,3
0
-

 

Eğitim Ortamlarımız

Fakültemiz öğrencilerinin eğitiminde uygulama hastanesi olarak kullanılmakta olan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli sağlık kuruluşlarındandır. 800 yatak kapasiteli bu hastanenin yanı sıra öğrencilerimiz Toplum Sağlığı Merkezleri, Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Adli Tıp Kurumu gibi kurum dışı sağlık kuruluşlarında da eğitim almaktadırlar.

Fakültemiz eğitim bloğunda 4 adet amfi, 14 adet derslik, bir adet bilişim laboratuvarı ile hastane bloğunda 4 adet klinik staj dersliği bulunmakta, Temel Tıp Bilimlerinin ortak kullanımında 2 adet multidisipliner, 1 adet Fizyoloji ve 2 adet Anatomi laboratuvarı yer almaktadır.

Klinik ve Mesleki Beceriler Aktif Öğrenim Merkezinde 4 adet Ekip Çalışmasına Dayalı Öğrenim Etkinlikleri Dersliği, 1 adet Sürekli Mesleki Gelişim Eğitim Faaliyetleri Salonu, 1 adet Hekimlik Becerileri Uygulama Laboratuvarı, 6 istasyonlu Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav Merkezi ve 1 adet Hasta Simülatörü Eğitim Odası bulunmaktadır.

Fakültemiz içinde öğrencilerimiz için üç adet çalışma salonu bulunmakta ve “eduroam” altyapısı ile tüm eğitim alanlarında internet erişimi bulunmaktadır. Üniversite kütüphanesi Türkçe ve yabancı dilde yazılmış 116.660 basılı, 3925002 elektronik kitap, 62348 adet dergi ile öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimize hizmet vermektedir.
İnşaatı sürmekte olan Simülasyon merkezi ve 250 yataklı Çocuk Hastanesi de öğrencilerimiz için eğitim alanı olarak kullanılacaktır.