Stratejik Plan

Tıp Fakültesi eğitimi boyunca uygulanan amaç ve hedefler, öğrencilerin değerlendirilmesi, öğrenciler, program değerlendirme, öğretim elemanları (Akademik Kadro), eğitsel kaynak ve olanaklar, yönetim ve yürütme,  sürekli yenilenme ve gelişim gibi pek çok kriter bakımından değerlendirilen fakültemiz aldığı “Akreditasyon Belgesi” ile dünyada tanınan tıp eğitimi veren ve ülkemizde  akredite olan 20 tıp fakültesi içine girdi.