Kontrol Ortami Standartlari

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

Etik Kavramı

Etik Eğitimi

Tıp Fakültesi Dekanlığı Etik Değerleri

 

MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER

Misyon

Organizasyonel Yapı / Görevler

Görev Tanımları

Hassas Görevler

Görev Sonuçlarının İzlenmesi

 

PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları Yönetiminin Temel Unsurları

 

YETKİ DEVRİ

Yetki Devri ve İş Akış Süreçleri

Yetki Devri ve Sorumluluk

Yetki Devrinde Dikkate Alınacak Hususlar

İmza Yetkisinin Devri