Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

13 Nisan 2013 tarihli Klinik Araştırmalar hakkında yönetmelik kapsamında KTÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul başvuru formları yeniden düzenlenmiş ve KTÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu web sitesinde yayınlanmıştır. Yapılacak başvurular bu formlarla yapılacak olup; eski formlarla yapılacak baş vurular kabul edilmeyecektir.
Formlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun web sitesindeki etik kurul formlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Formların doldurulması ile ilgili kılavuzlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun web sitesindeki etik kurul sayfasında mevcuttur.
Yönetmelikte belirtildiği üzere “İlaç Dışı Klinik Araştırmalar” “ İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler ile Tıbbi Cihazlar ve Kozmetik ürünler dışında insanlar üzerinde gerçekleştirilecek olan yeni bir Cerrahi Yöntem Araştırması, Kök Hücre ve Nakli Araştırması, Doku Nakli Araştırması veya Organ Nakli Araştırmasını içermektedir. Bu kapsama uymayan çalışmalar için Bilimsel Araştırmalar Etik Kurula başvuru yapılacaktır.