Kalite Güvence Sistemi

Fakültemiz bünyesinde kurulmuş olan Kalite Komisyonu akademik ve idari personellerimiz, araştırma görevlileri ve lisans öğrencilerini de temsil edecek şekilde genişletilmiş halde görevine devam edecek, kalite süreçleri ile ilgili bilgi ve belgeler web sitemizde güncel olarak kamuoyuna duyurulacaktır.

Fakültemizin stratejik hedefleri ve performans göstergeleri Üniversitemiz Stratejik Plan Bilgi Sistemi aracılığı ile kayıt altına alınmakta ve izlenmektedir. Yıllık faaliyet raporu ve iç değerlendirme raporu ile takip ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz, araştırma görevlilerimiz ve idari personellerimiz gibi iç paydaşlarımız ve Birim Danışma Kurulu gibi dış paydaşlarımızdan alınan geri bildirimler değerlendirilmekte ve süreç iyileştirme (PUKÖ, Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al) stratejisi izlenmektedir.

Fakültemizin mezuniyet öncesi eğitimi Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2013 yılında akredite edilmiş olup, 2019 yılında yeniden akredite edilmiştir. Mezuniyet sonrası eğitimin akreditasyonu için anabilim dalları teşvik edilmektedir. Bu kapsamda Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Kardiyoloji Anabilim Dallarımız akredite olmaya hak kazanmıştır.