İç Kontrol

Kontrol Ortamı

Risk Değerlendirme

Kontrol Faaliyetleri

Bilgi ve İletişim

İzleme