Kuruluş  
Tıp Fakültesi Karadeniz Üniversitesinin 6. Fakültesi olarak 4.1.1973 tarihinde 1650 sayılı kanunla Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kurulmuş ve akademik kadrosu tahsis edilmiştir. Bu arada, Hacettepe Üniversitesi de, Trabzon Tıp Fakültesi adı ile bir fakülte kurmuş ve bu fakülteye ait idari kadroların tahsisi yapılmıştır. Hacettepe Üniversitesi, Trabzon Tıp Fakültesine 1976-1977 öğretim yılında öğrenci alınmış ve bu öğrenciler, öğrenimlerine Hacettepe Üniversitesinde devam etmişlerdir. 20.7.1982 tarihinde 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile, KTÜ Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi, Trabzon Tıp Fakültesi birleştirilerek Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır.
Kazanılan Derece  
Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler Tıp Doktoru ünvanı alırlar.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1-Lise diploması
2-ÖYS sonuç belgesi.
3-İngilizce yeterlilik belgesi
4-Sağlık Kurulu Raporu
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Tıp Doktoru ünvanı kazanmak için öğrencilerin öğrencilerin temel tıp ve klinik en az CC derecesi alarak başarılı olmaları ve son sene 12 ay süre ile intörn doktor olarak çalışmaları gerekmektedir.
Program Profili  
Uluslar arası tıp alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler yüzyılımızda dinamik eğitim fırsatlarının oluşmasına neden olmuştur.Dünyadaki bilimsel gelişmelere parelel olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi de gelişimini sürdürmektedir.Fakültemizin temel amacı mesleğinde başarılı, çalışkan,açık görüşlü ve bilimsel araştırmalara odaklı iyi karekterli hekimler yetiştirmektir.Öğrencilerimiz koruyucu hekimlik ve önemli bölgesel sağlık problemleri hakkında eğitimlerini tamamlamaktadırlar.Öğrencilerimizin teknik cihazları etkin biçimde kullanmaları amaçlanmaktadır.Öğrencilerimize etik yaklaşımlara uygun tutum geliştirmeleri konusunda eğitim verilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Üniversite Senatosu tarafından düzenlenen yönetmeliklere göre yapılmaktadır. İlk üç yılda integre eğitim sistemi gereği her komite sonunda sözlü ve çoktan seçmeli sınav yapılmakta ve her iki yarıyıl sonunda final sınavları uygulanmaktadır. 4 ve 5. yıllarda öğrenciler staj sonu sözlü, yazılı ve pratik sınavlarla değerlendirilmektedirler.6. yılda staj sonunda devam ve pratik yeterlilik açısından değerlendirilir. Notlar 100 üzerinden değerlendirilir. 86-100 arası AA, 81-85 BA, 76-80 BB, 66-75 CB, 60-65 CC ve 0-59 F3 olarak uygulanır. En yüksek derece olan AA'nın kredi olarak karşılığı 4.00, BA'nın 3.5, BB 'nin 3.0, CB'nin 2.5, CC'nin 2.0 ve F3'ün 0.0 olarak kabul edilir. AA ile CC arasındaki dereceler geçer notlardır. Dönem 1,2 ve 3'te her yarı yıl puanı kurul sonu sınav toplamının %60'ı ve final sınavının %40'ı toplanarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dönemi geçmesi için her iki yarı yıl puan ortalamasının 100 üzerinden 60 puan olması gerekmektedir.
Mezuniyet Şartları  
Mezuniyet şartları dereceye yönelik kurallarla aynı şartları içerir. Tıp Doktoru ünvanı kazanmak için öğrencilerin öğrencilerin temel tıp ve klinik en az CC derecesi alarak başarılı olmaları ve son sene 12 ay süre ile intörn doktor olarak çalışmaları gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Tıp Fakültesi mezunları devlet ve özel kurumlarda Tıp Doktoru ünvanıyla pratisyen hekim olarak iş bulma imkanına sahiptir. Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek herhangi bir alanda uzmanlık eğitimine devam etme imkanı vardır. Bu eğitim sonrasında Uzman Hekim ünvanı kazanmaktadırlar. Ayrıca Yüksek Lisans diplomasına sahip olduklarından Üniversitelerin ilgili alanlarında Doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek herhangi bir alanda uzmanlık eğitimine devam etme imkanı vardır. Bu eğitim sonrasında Uzman Hekim ünvanı kazanmaktadırlar. Ayrıca Yüksek Lisans diplomasına sahip olduklarından Üniversitelerin ilgili alanlarında Doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Faculty of Medicine 61080 Kanuni Kampüsü,Trabzon
Telefonu      : +90 462 3775405
Belge Geçer           : +90 462 325 2270
E-Posta      : 
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/med
Bölüm Olanakları : 
Fakültede Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümleri vardır. Fakültemizde internet bağlantılı araştırma görevlisi ve öğrenci laboratuvarı, CD kitaplığı, öğrenci okuma salonu, tıbbi beceri ve multi-disiplener öğrenci laboratuarı ve sosyal bilimsel çalışmalar yapan öğrenci dernekleri ( Bilimsel Araştırma Topluluğu BAT, TurkMSIC ) bulunmaktadır. Fakültemizin Eğitim ve Uygulama Hastanesi olan Farabi Hastanesi, 800 yatak kapasitesi ile bir referans merkezi olarak görev yapmaktadır. Hastanemizde, Anabilim Dallarımıza ait servisler, bilgisayarlı tomografi, yenidoğan yoğuna bakım, radyoterapi, kemik iliği nakli merkezi, manyetik rezonans, anjiografi, taş kırma, koroner yoğun bakım, ve dializ üniteleri yanında, multi-disipliner hizmet veren acil servis, cerrahi yoğun bakım ve reanimasyon üniteleri de bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz ve Bahar Dönemi
AITB193Atatürk İlk. Ve İnk. Tar.44+0+0ZorunluTürkçe
TDB 109Türk Dili44+0+0ZorunluTürkçe
TIP 100Dönem I Meslek İçi Dersleri4318+0+24ZorunluTürkçe
TIP 123El Yıkama /Steril Eldiven Giyme Becerisi10+1+0ZorunluTürkçe
TIP 126Maske Takma ve Çıkarma/Nabız ve Sol.Ölç.Bec.10+1+0ZorunluTürkçe
YDI 113İngilizce Okuma Ve Yazma33+0+0Zorunluİngilizce
Güz ve Bahar Dönemi Toplamı :5629+2+24
Güz ve Bahar Dönemi
Grup 1 (13:00-15:00)-100+0+0Seçmeliİngilizce
Grup 2 (15:00-17:00)-100+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Dersler
Grup 1 (13:00-15:00) Grubu Dersleri
Grup 2 (15:00-17:00) Grubu Dersleri
Güz ve Bahar Dönemi Toplamı :5629+2+24
YIL TOPLAMI :112
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz ve Bahar Dönemi
TIP 200Dönem II Meslek İçi Ders..5018+0+0ZorunluTürkçe
TIP 203Tem.Muaye. Yap./Arter.Kan Bas.Ölçm.Becerisi10+1+0ZorunluTürkçe
TIP 204Koma Poz Verme/Temel Yaşam Desteği10+1+0ZorunluTürkçe
YDM 211Mesleki İngilizce42+0+0Zorunluİngilizce
Güz ve Bahar Dönemi Toplamı :5620+2+0
Güz ve Bahar Dönemi
Grup 1 (13:00-15:00)-100+0+0Seçmeliİngilizce
Grup 2 (15:00-17:00)-100+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Dersler
Grup 1 (13:00-15:00) Grubu Dersleri
Grup 2 (15:00-17:00) Grubu Dersleri
Güz ve Bahar Dönemi Toplamı :5620+2+0
YIL TOPLAMI :112
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz ve Bahar Dönemi
TIP 300Dönem III Meslek İçi Ders..5023+2+5ZorunluTürkçe
TIP 303Ampul- Flokan Hazır. /IM Enjek.Yapm. Becerisi10+1+0ZorunluTürkçe
TIP 304 IV Enjeksiyon Yapma/Sütur Atma Becerisi10+1+0ZorunluTürkçe
YDM 311İş Hayatında İngilizce42+0+0Zorunluİngilizce
Güz ve Bahar Dönemi Toplamı :5625+4+5
Güz ve Bahar Dönemi
Grup 1 (13:00-15:00)-100+0+0Seçmeliİngilizce
Grup 2 (15:00-17:00)-100+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Dersler
Grup 1 (13:00-15:00) Grubu Dersleri
Grup 2 (15:00-17:00) Grubu Dersleri
Güz ve Bahar Dönemi Toplamı :5625+4+5
YIL TOPLAMI :112
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz ve Bahar Dönemi
TIP 409Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları1512+16+0ZorunluTürkçe
TIP 416Genel Cerrahi915+25+0ZorunluTürkçe
TIP 423İç Hastalıkları1213+27+0ZorunluTürkçe
TIP 425Kadın Hastalık. Ve Doğum910+8+0ZorunluTürkçe
TIP 436Radyoloji38+8+0ZorunluTürkçe
TIP 453Kardiyoloji ve Kalp Dmar Cerrahisi610+25+0ZorunluTürkçe
TIP 455Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi615+15+0ZorunluTürkçe
TIP 477Hasta Başı Eğitim00+5+0ZorunluTürkçe
Güz ve Bahar Dönemi Toplamı :6083+129+0
Güz ve Bahar Dönemi
Grup 1 (13:00-15:00)-100+0+0Seçmeliİngilizce
Grup 2 (15:00-17:00)-100+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Dersler
Grup 1 (13:00-15:00) Grubu Dersleri
Grup 2 (15:00-17:00) Grubu Dersleri
Güz ve Bahar Dönemi Toplamı :6083+129+0
YIL TOPLAMI :120
5. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz ve Bahar Dönemi
TIP 504Anestezioloji Ve Reanimasyo58+8+0ZorunluTürkçe
TIP 505Nöroşirurji511+15+0ZorunluTürkçe
TIP 510Dermatoloji511+15+0ZorunluTürkçe
TIP 512Enfeksiyon Hastalıkları515+15+0ZorunluTürkçe
TIP 513Çocuk Cerrahisi38+8+0ZorunluTürkçe
TIP 514Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon58+8+0ZorunluTürkçe
TIP 515Plastik Ve Rekonstrüktif Cerra28+8+0ZorunluTürkçe
TIP 519Göz Hastalıkları515+15+0ZorunluTürkçe
TIP 527Kulak Burun Boğaz Hastalık514+15+0ZorunluTürkçe
TIP 529Nöroloji513+15+0ZorunluTürkçe
TIP 532Ortopedi Ve Travmatoloji511+15+0ZorunluTürkçe
TIP 542Üroloji511+15+0ZorunluTürkçe
TIP 565Çocuk Psikiyatrisi29+9+0ZorunluTürkçe
TIP 567Psikiyatri313+7+0ZorunluTürkçe
TIP 577Hasta Başı Eğitim00+5+0ZorunluTürkçe
Güz ve Bahar Dönemi Toplamı :60155+173+0
6. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz ve Bahar Dönemi
TIP 609Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkla100+32+0ZorunluTürkçe
TIP 616Genel Cerrahi30+32+0ZorunluTürkçe
TIP 621Kırsal Hekimlik100+32+0ZorunluTürkçe
TIP 623İç Hastalıkları100+32+0ZorunluTürkçe
TIP 624Acil Tıp100+32+0ZorunluTürkçe
TIP 625Kadın Hastalıkları Ve Doğum70+32+0ZorunluTürkçe
TIP 631Akılcı İlaç10+32+0ZorunluTürkçe
TIP 633Adli Tıp10+32+0ZorunluTürkçe
TIP 680Dahili Bilimler40+32+0ZorunluTürkçe
TIP 690Cerrahi Bilimler40+32+0ZorunluTürkçe
Güz ve Bahar Dönemi Toplamı :600+320+0