Ar-Ge Süreçleri

Fakültenin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

İç ve dış paydaşların katılımı ile hazırlanan Fakültemiz Araştırma Amaç ve Hedefleri web sitemizde yayınlanmıştır. Klinik Araştırma Merkezi kurulmuştur. Fakültemizde AR-GE çalışmalarını desteklemek amacı ile Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri tarafından akademik personele eğitimler verilmektedir. Sağlık Alanı Konu Odaklı AR-GE Yapılanması ile ilgili çalışma alanları belirlenmiştir. Bu alanlarda çalışma grupları oluşturulmuştur  (Tablo 4)

Tablo 4: Sağlık Alanı Konu Odaklı AR-GE Yapılanması

Fakültemiz öğrencilerine birinci sınıftan itibaren bilimsel araştırma dikey koridoru dersleri verilmekte ve Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından Dönem VI öğrencilerine bilimsel araştırma projesi yaptırılmaktadır.  Öğrenciler öğretim üyelerinin desteği ile çeşitli araştırma projelerine dahil edilmektedir. Uzmanlık öğrencilerine Bilimsel Veri Tabanı Kullanımı ve Bilimsel Makale Okuma eğitimi verilmektedir.

KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve Klinik Araştırmalar Merkezi üzerinden araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerini bütünleştirilmektedir.

TUBİTAK, BAP, DOKAP ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerinden kaynak sağlanmaktadır. Bilimsel AR-GE çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Fakültemizde Klinik Araştırma Merkezi kurulmuştur. Bu merkezde uluslararası katılımlı bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.  Bu merkezin alt yapısı Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulmuş olup, bilimsel çalışmaların planlanması ise Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır.

Araştırma görevlileri için Fakültemiz tarafından planlanan Bilimsel Veri Tabanı Kullanımı ve Bilimsel Makale Okuma eğitimleri, ayrıca TÜBİTAK Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında seminerler verilmekte ve kurslar düzenlenmektedir.