DKTM 2015/03 “Düşük Enerjili Çarpışma Altında Aşınma Kalkanında Meydana Gelen Hasarın Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi” proje özeti

 

Ülkemizin genel maksat amaçlı “Özgün Helikopter” üretimi için gerekli Ar-Ge faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen “Düşük Enerjili Çarpışma Altında Aşınma Kalkanında Meydana Gelen Hasarın Deneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesi” başlıklı proje, üniversitemiz Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşan bir araştırma grubu tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje sonucunda ASTM G-76, ASTM F-1864 ve MIL-STD-3033 standartlarına uygun olarak test yapabilen bir katı parçacık erozyon test sistemi ülkemize ve üniversitemize kazandırılmıştır.

Projeyi gerçekleştiren araştırma ekibimiz, kurulan test sisteminin akreditasyonu ve sanayiden gelecek test taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmayı ve özellikle savunma sanayiine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmeyi planlanmaktadır. Araştırma ekibi aşağıdaki personellerimizden oluşmaktadır.

Doç. Dr. Hasan GEDİKLİ (Proje yürütücüsü)

Prof. Dr. Hasan SOFUOĞLU

Doç. Dr. Ömer Necati CORA

Doç. Dr. Recep GÜMRÜK
Öğr. Gör. Dursun MERİÇ

Öğr. Gör. Ali İhsan BUDUR

Arş. Gör. Doğan ACAR
Arş. Gör. İsmail ÖZEN

Arş. Gör. Hamdi KULEYİN (RTEÜ)

 
 

Daha fazla bilgi ve test talepleri için

 

               Doç. Dr. Hasan GEDİKLİ,         Doç. Dr. Ömer Necati CORA

e-posta: hgedikli@ktu.edu.tr,                        oncora@ktu.edu.tr

Tel:             (462) 377 2995 ,                             (462) 377 2945

 

Adres: KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon