Staj Komisyonu Başkanı: Doç.Dr. Hasan GEDİKLİ
 
        Staj Komisyonu Üyeleri   
 •  Yrd. Doç. Dr. Ömer Necati CORA
 •  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sabri DUMAN
 
ÖĞRENCiLERiN STAJ DURUMU VE 2015 YILINDA YAPTIKLARI STAJLAR
 

I.ÖĞRETİM

II.ÖĞRETİM

 

 

1.Staja Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler

 
 • Öğrenci, ilk önce Staj Yönergesini WEB : " http://www.ktu.edu.tr/makina-staj " sayfasını okumalıdır.
 • Öğrenci, buradaki formları indirip doldurmalıdır:
 1. Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi,
 2. İşyeri Staj Sözleşmesi (3 adet)
 3. Zorunlu Staj Formu(adet)
 4. Stajın zorunlu olduğuna dair (Zorunlu Staj Dilekçesi) belgesi (Firma istiyorsa).
         Zorunlu Staj Formunun Doldurulması
 •  Öğrenci bu formu; fotoğraf yapıştırarak, kişisel bilgilerini, tarih ve imza atarak bilgisayar ortamında veya düzgün bir el yazısıyla doldurur.
 • Öğrenci, doldurduğu bu formu staj komisyonu başkanlığına imzalattırır.
 • Öğrenci, daha sonra staj yapacağı yere bu formu gönderir. Staj yapacağı işletme formda kendine ait olan bilgileristaj başlama ve bitiş tarihlerini, kaşe ve imzasını atarak doldurur.
 • Öğrenci, sonra bu formu üç (3) asıl nüsha olarak doldurur. Bir nüshaStaj Komisyonu Başkanlığınadiğeri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Mediko)’na ve üçüncüsü firmaya verilecektir.
 • Öğrenci, hazırlamış olduğu bu üç nüsha formu staja başlama tarihinden 30 gün öncesine kadar Mediko’ ya ve staj komisyonu başkanlığına ulaştırır.
 • Öğrenci, bu işlemleri tamamladıktan sonra staj dosyasını öğrenci işlerinden alır.
 • Öğrenci sigortalı olduğuna dair bilgiyi staja başlama tarihinden önce SGK WEB sitesinde TC Kimlik nurasasını kullanarak öğrenebilir veya sigortalı olduğuna dair resmi belge istiyorsa KTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Mediko) ndan temin edebilir.
 
 2.Staja Başladıktan Sonra Yapılacak İşlemler
 

          Staj Dosyasının Uygun Doldurulması

 
 • Staj yönergesine uygun  olarak yapılmayan ve uygun olarak doldurulmayan staj dosyaları kabul edilmeyecektir.
 • Staj 60 iş günü olarak 3 gruba bölünerek yapılmaktadır. Bunlar;
 1. Genel atölye stajı,
 2. İşletme organizasyon stajı
 3. Mühendislik uygulamaları stajıdır.
 • Genel atölye stajını (1) yapmayan öğrenci, işletme organizasyon stajını (2) veya mühendislik uygulaması stajını (3) yapamaz. ATÖLYE STAJINI (1) YAPTIKTAN SONRA İSTEDİĞİ STAJI    (2 veya 3) İSTEDİĞİ SIRA İLE YAPABİLİR.
 • Staj sicil fişinde 50 puanın altında not alan öğrencilerin stajı otomatik olarak red olunur.
 • Staj dosyaları ya tüm olarak (her bir staj için) kabul edilmektedir veya tümüyle red edilmektedir.
 • Staj dosyası, okunaklı olarak KESİNLİKLE EL YAZISI ve KENDİ CÜMLELERİNİZLE doldurulacaktır.
 • Staj dosyaları, MAKİNA MÜHENDİSİ tarafından imzalanmalıdırlar.
 • Staj dosyası, içerik bakımından staj yönergesindeki konuları içermelidir.
 • Staj dosyası, staj süresinde yapmış olduğunuz veya görmüş olduğunuz işlemleri içermelidir.Bu işlemler staj dosyasına, hem metin olarak hem de metin içerisine veya dosya sonuna ilave edeceğiniz; şekil, organizasyon şeması, iş akış şeması, teknik resim, fotoğraf, elle çizim vb. de ilave ederek doldurmalısınız.
 •  Staj dosyasının sayfaları fotokopi ile çoğaltılabilir. Staj dosyası sayfası kesinlikle kısa bir paragraftan oluşmamalıdır. ÇİZİM KESİNLİKLE OLMALIDIR.
 
  3.Staj Bittikten Sonra Yapılacak İşlemler
Staj dosyaları, yeni eğitim öğretim yılı başladığı zaman en geç ilk bir ay içinde veya Staj Komisyonu tarafından ilan edilecek bir tarihe kadar teslim edilecektir. Bu tarih daha sonra bildirilecektir.
 
 
    

SIKÇA SORULAN SORULAR

 
 •  Staj yeri nasıl bulunur?

Staj yerini öğrencilerin kendileri şirketlere başvurarak bulacaklardır. Bölüme staj yeri hem çok az hem de çok geç geliyor. Firmalardan gelen staj kontenjanları da staj panosunda duyurulmaktadır.

 •  Staj yerinde mühendis bulunmalı mı?

Staj yapacağınız şirkette muhakkak bir Makine Mühendisi çalışıyor olmalıdır. Staj dosyasını Makina mühendisi onaylayacaktır.

 • Staj yerinde mühendis olarak abim çalışıyor bu şirkette staj yapabilir miyim?
Makine Mühendisi olduktan sonra staj yapılabilir.
 • Staja başlamadan önce neler yapmalıyım? Staja başladıktan sonra neler yapmalıyım? Staj bittikten sonra neler yapmalıyım?

Bu sorularla ilgili bilgiye bölümümüz "STAJ - Staj Nasıl Yapılır" linkinden ulaşabilirsiniz.

 • Ne zaman staj yapılabilir?Ders,   sınav ve bayram tatillerinin olmadığı yaz tatili boyunca staj yapılabilir.   Dönem arası staj yapılamamaktadır.
 • En az ve en çok kaç gün staj yapabilirim?

Bir yılda en az 20 iş günü en fazla da 40 iş günü staj yapılabilir. Aynı şirkette 40 iş günü staj yapılabilir.

 • Staj dosyalarını nereden alıp ne yapacağım?

Staj yapacak öğrenciler staj dosyalarını Öğrenci İşleri Daire Bşk.Makina Mühendisliği kısmından alacaklar. Gerekli yerleri doldurup, fotoğraf yapıştırıp, soğuk damga vurdurulacaktır.

 • Her gün iş yerine gittim de stajım kabul edilmedi, arkadaş kantinde doldurdu stajı kabul edildi, bunun sebebi nedir?

Staj yönergesine göre uygun olarak yapılmayan stajlar kabul edilmemektedir. Her staj dosyasında mühendisin imzası olduğuna göre staj tarihleri arasında öğrencinin staja gittiği kabul edilmektedir. Dolayısıyla staj dosyasını uygun doldurmayan öğrencilerin stajı kabul olmamaktadır.

 • Nasıl uygun staj dosyası doldururum?

Bu sorunun cevabı bölümümüz WEB sayfasından "STAJ - Staj Nasıl Yapılır" uzantısında ayrıntılı olarak vardır.

 

 

 

Staj başvurusu için gerekli belgeler :

 • Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi --> İndir
 • Kimlik Fotokopisi
 • Sağlık Provizyon Belgesi (Öğrenci belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan temin edilecek.)
 • İşyeri Staj Sözleşmesi (3 adet) --> indir

 

Formlar ve Yönergeler

 

 

 

 

Son Güncelleme : 27-07-2017
Kuruluş  
Eğitim öğretime 1969 yılında başlamış olan KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye'nin üçüncü en eski makine mühendisliği bölümüdür. Bölüm; Termodinamik, Malzeme Bilimleri, Konstrüksiyon ve İmalat, Mekanik, Makina Teorisi ve Dinamiği, Enerji ve Otomotiv olmak üzere yedi anabilim dalından oluşmaktadır. 2005 yılında İngilizce hazırlık sınıfı açılmış ve karma dille eğitim-öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece  
Makina Mühendisi
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Üniversite Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (LYS)'den yeterli puan, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel eğitimin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olur.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeleri için ders planında yer alan toplam 240 AKTS karşılığı dersi başarıyla vermiş olmaları ve 60 iş günü mesleki stajlarını ve staj raporlarını tamamlamaları ve Bitirme Projelerini başarıyla vermiş olmaları gerekmektedir.
Program Profili  
Makina Mühendisliği, temeli kuvvetli bir matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından ısı bilimi, akışkan mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, katı mekaniği ve mekanik tasarım gibi başlıca dört birincil mühendislik biliminde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Makina Mühendisliği Bölümü, endüstride ve insanların günlük yaşantısında kullanılan makinelerin tasarımı, yapımı ve işletimi üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış ve gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavında en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Makina Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla üniversitemizde veya diğer üniversitelerde makina mühendisliği alanında veya makina mühendisliği alanından öğrenci kabul eden diğer lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 61080 Trabzon
Telefonu      : +90 462 377 2905
Belge Geçer           : +90 462 377 3336
E-Posta      : maksekreterlik@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.muhfak.ktu.edu.tr/makina
Bölüm Olanakları : 
Bölüm; öğrencilerin kullanımı için derslikler, eğitim-öğretim ve araştırma laboratuarları ve diğer öğrenim amaçlı birimlerle donatılmıştır. Bölümde başlıca malzeme bilimleri ve imal usulleri laboratuarı, içten yanmalı motorlar laboratuarı, makine elemanları laboratuarı, talaşlı imalat atölyesi, termodinamik laboratuarı, ısıtma ve havalandırma, iklimlendirme laboratuarı ve hidrolik ve akışkanlar laboratuarı bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
MM1001Makina Mühendisliğine Giriş32+0+0ZorunluTürkçe
MM1003Mühendislik Çizimi52+2+0ZorunluTürkçe
PHYS1001Physics - I53+0+1Zorunluİngilizce
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDI1001English - I33+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3021+2+2
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
ME1002Computer Programming42+1+0Zorunluİngilizce
MM1000Statik43+0+0ZorunluTürkçe
MM1002Bilgisayar Des. Müh. Çiz.52+2+0ZorunluTürkçe
PHYS1000Physics - II53+0+1Zorunluİngilizce
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDI1002English - II33+0+0Zorunluİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3021+3+1
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MAT2011Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
ME2003Technical English22+0+0Zorunluİngilizce
ME2005Dynamics54+0+0Zorunluİngilizce
MM2009Malzeme Bilimi43+0+0ZorunluTürkçe
MM2013Mühendislik Termodinamiği - I53+0+0ZorunluTürkçe
MM2015Mukavemet - I53+0+0ZorunluTürkçe
Sosyal(kültür) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Sosyal(kültür) Seçmeli Grubu Dersleri
MM2003Mühendislik Etiği42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2007Bilim Ve Teknoloji Tarihi42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2017Satış Yönetimi42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3021+0+0
Bahar Dönemi
ELK2014Elektrik-Elektronik42+0+0ZorunluTürkçe
ME2002Engineering Thermodynamics - II53+0+0Zorunluİngilizce
ME2004Business English22+0+0Zorunluİngilizce
ME2008Mechanics of Materials - II53+0+0Zorunluİngilizce
MM2012Mühendislik Malzemeleri52+0+1ZorunluTürkçe
MM2014Mühendislik Matematiği53+0+0ZorunluTürkçe
Sosyal(kültür) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Sosyal(kültür) Seçmeli Grubu Dersleri
MM2002Yönetim Ve Organizasyon42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2004İletişim42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2006İş Hukuku42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2008Girişimcilik42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2010İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3017+0+1
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ME3001System Dynamics and Control43+0+0Zorunluİngilizce
ME3003Numerical Analysis43+0+0Zorunluİngilizce
MM3001Makina Elemanları - I43+0+0ZorunluTürkçe
MM3003Akışkanlar Mekaniği54+0+0ZorunluTürkçe
MM3007Üretim Yöntemleri53+0+1ZorunluTürkçe
MM3011İstatistik Yöntemler42+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
MM3015Yenilenebilir Enerji Kaynakları43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3019Bilgisayar Destekli Akış Analizi43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3021Malzeme Seçimi43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3023Aerodinamik43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3025Sonlu Elemanlar Yön. Giriş43+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3021+0+1
Bahar Dönemi
ME3000Heat Transfer54+0+0Zorunluİngilizce
MM3000Makina Elemanları - II43+0+0ZorunluTürkçe
MM3002Makina Dinamiği53+0+0ZorunluTürkçe
MM3006İçten Yanmalı Motorlar43+0+0ZorunluTürkçe
MM3008Ölçme ve Değerlendirme42+0+1ZorunluTürkçe
MM3012Hidrolik Akım Makinaları43+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
MM3014Enerji Yönetimi43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3016Bilgisayar Destekli Tasarım43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3018Yakıtlar Ve Yanma43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3020Hidrolik Ve Pnömatik Taşıma43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3022Mekanizma Tekniği43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3024Kompozit Malzemeler43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3026Hibrit Güç Sistemleri43+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3021+0+1
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MM4003Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
MM4005Makina Müh. Deneyler - I61+0+2ZorunluTürkçe
MM4007Mühendislik Tasarımı92+2+0ZorunluTürkçe
Mekanik Tasarım Seçmeli-163+0+0SeçmeliTürkçe
Isıl Tasarım Seçmeli-163+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Mekanik Tasarım Seçmeli Grubu Dersleri
MM4009Motor Elemanları Tasarımı63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4011Biyomekanik63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4013Mekanik Titreşimler63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4015Robot Ve Kinematiği63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4017Transport Tekniği63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4019Makina Tasarımı63+0+0SeçmeliTürkçe
Isıl Tasarım Seçmeli Grubu Dersleri
MM4021Isıtma Havalandırma Ve İklimlendirme63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4023Soğutma Tekniği63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4025Bina Tesisatı63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4027Termik Santraller63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4029Hidroelektrik Santraller63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4031Hava Kirliliği63+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :309+4+2
Bahar Dönemi
MM4000Bitirme Tasarım Projesi - II71+2+0ZorunluTürkçe
MM4002Mesleki Deneyim - II30+2+0ZorunluTürkçe
MM4004Makina Müh. Deneyler - II61+0+2ZorunluTürkçe
MM4006Bitirme Projesi92+2+0ZorunluTürkçe
Mechanical Elective-163+0+0Seçmeliİngilizce
Thermal Elective-163+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Dersler
Mechanical Elective Grubu Dersleri
ME4000Predictive Maintenance Technigues63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4002Motor Vehicle Technigue63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4004Mechanical Behaviour Of Materials63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4006Introduction To Nanotechnology63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4008Biomimetics63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4010Mechatronic Systems63+0+0Seçmeliİngilizce
Thermal Elective Grubu Dersleri
ME4012Heat And Mass Transfer63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4014Introduction To Gas Dynamics63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4016Desing Of Thermal Systems63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4018Steam Boilers And Heat Exchangers63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4020Biofluid Mechanics63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4022Insulation Technigues63+0+0Seçmeliİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3710+6+2
YIL TOPLAMI :67