****

Dış Kaynaklı (TÜBİTAK, DPT, SANTEZ, BOREN, TGSD)

 

 

 • Aydın O., Mikro kanal akışlarında kaynamada ısı transferi ve sistem parametrelerinin deneysel olarak incelenmesi, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK-MAG, 2013-2016. 
 • G. Pürçek “(Danışman), Sürtünme karıştırma prosesinin çok ince tane yapılı, yüksek mukavemetli ve hafifletilmiş otomobil gövde bileşenlerinin geliştirilmesinde kullanılması: Deformasyon davranışı, yapısal ve mekanik özellikler, TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı, Proje No: Mühendislik Araştırma Grubu, 2015-2017.” 
 • G. Pürçek “(Araştırmacı), Pin-On-Disk Tipi Tribolojik Test Sisteminin Modüler Tarzda Geliştirilerek Ticarileşme Potansiyelinin Artirilmasi, TÜBİTAK 1512 - Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG) 3. Aşama Projesi, (1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı),  Makina-İmalat Teknolojileri Grubu (MAKİTEG), Proje No:  7150524, 2015-2016.” 
 • G. Pürçek “(Araştırmacı), Asbestsiz Kompozit Fren Pabuçlarında Bor (Bor Nitrür) Kullanımının Tribolojik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), No: 2014.Ç019, 2014-2016.” 
 • H. Gedikli “2013 – 2015 TÜBİTAK projesi, Ilık Hidromekanik Derin Çekmede Sıcaklık, Sıvı Basıncı ve Baskı Plakası Kuvvetinin Prosese ve Üretilen parçalara Etkilerinin Araştırılması (Araştırmacı), Proje no: 112M913.” 
 • O. Aydın “Hava ile Elektronik Soğutmada Optimum Geometri ve İşletme Parametrelerinin Araştırılması, Proje Yöneticisi, TUBİTAK, 3 yıllık proje, 2014-2017 ” 
 • O. Aydın “Mikro Kanal Akışlarında Kaynamada Isı Transferi ve Sistem Parametrelerinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Proje Yöneticisi, TUBİTAK, 3 yıllık proje, 2013-2016 ”

 

 • İç Kaynaklı (BAP)

 

 • Şahin Z, Bayram C. “Güncel Taşıt Motorlarının Performans Parametrelerinin ve Eksoz Emisyonlarının Belirlenmesi ve Motorlarda Alternatif Yakıt ve Su Kullanımı, BAP Alt Yapı Projesi, Kod: 5195; Devam ediyor, (Proje yürütücüsü).”
 • Şahin Z, Soysal D, Tuti M. “Benzin Motorlarında Emme Havasına Su Eklenmesinin Etkilerinin Deneysel Ve Teorik İncelenmesi, BAP 01 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi, Kod: 9184, Devam ediyor, (Proje yürütücüsü).”

******

Dış Kaynaklı (TÜBİTAK, DPT, SANTEZ, BOREN, TGSD)

 

 

 • Aydın O., Bazı bölgesel tarım ürünlerinin kuruma kinetiğinin incelenmesi ve prototip kurutucular geliştirilmesi, Proje Yöneticisi, DPT, 2006-2008. 
 • Aydın O., Mikro kanallarda titreşimli biyolojik akışların deneysel ve sayısal incelenmesi, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK-MAG, 2005-2008. 
 • Bali T.,Farklı tiplerdeki PV modüllerin nemli hava koşullarında etkinliğinin termodinamik analizi, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK-MAG, 2008-2009. 
 • Baş H., Bina dış cephe temizlik robotunun tasarımı ve performans özelliklerinin incelenmesi, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK, 2008-2010. 
 • Baş H., Çay fabrikalarında yaş çay taşımada kullanılacak olan vakumlu sistemin prototipinin tasarımı, imalâtı ve performans özelliklerinin incelenmesi, Proje Yürütücüsü, SANTEZ, 2007-2009. 
 • Baydar E., Jet akışlarının sayısal ve deneysel incelenmesi, Proje Yöneticisi, DPT, 2003-2007. 
 • Cora, Ö.N., Teknogirişim Sermayesi Desteği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  2014-2015. 
 • Durgun O., Dizel motorlarında hafif yakıt fumigasyonunun etkilerinin ve mekanik kayıpların deneysel ve teorik incelenmesi, Proje Yürütücüsü, DPT, 2005-2009. 
 • Gumusel L., Design and processing characteristics of novel three dimensional fibrous preforms for composite reinforcement, TÜBİTAK-NSF, Türk tarafı Proje Yöneticisi, 2004-2007. 
 • Purcek G.,Asbestsiz kompozit fren pabuçlarında bor (bor nitrür) kullanımının tribolojik özelliklere etkisinin incelenmesi, BOREN, Araştırmacı, 2013-2015 
 • Purcek G., Aşırı plastik deformasyon ile balk formda nanoyapılı Zn-Al-Esaslı alaşımların üretilmesi: yapısal, mekanik ve tribolojik özellikler, Proje Yöneticisi, TÜBİTAK-MAG, 2005-2008. 
 • Purcek G.,Çok amaçlı modüler bir sürtünme ve aşınma test sisteminin tasarım ve imalatı, Danışman, TGSD, 2013-2014. 
 • Purcek G., Eş-kanallı açısal ekstrüzyon yöntemi ile ultra-kristalin yapılı ve yüksek dayanımlı IF-çeliği üretimi ve bu yöntemin IF-çeliğinden üretilen saclara uygulanması, Proje Yöneticisi TÜBİTAK-MAG, 2008-2011. 
 • Purcek G.,İmplant üretimi için nanoyapılı, yüksek dayanımlı ve tam biyouyumlu alfa ve beta tipi Ti ve Ti alaşımlarının üretilmesi ve bu sürecin ticarileştirilmesi, Danışman, TGSD, 2012-2013. 
 • Purcek G., Structure and mechanical properties of nanostructured copper produced by different severe plastic deformation methods, Proje Yöneticisi TÜBİTAK-MAG, 2009-2011. 
 • Purcek G.,Aşırı plastik deformasyon ve yaşlandırma işlemlerinin bileşik etkisi ile yüksek performanslı Cu-Cr-Zr elektrot malzemesinin geliştirilmesi ve bunun için yarı mamul pilot üretim sisteminin oluşturulması,  Proje Yöneticisi, SANTEZ, 2013-2015.
 • Savaşkan T., Bakır ve silisyum içeren Al-25Zn esaslı alaşımların yapısal, mekanik ve tribolojik özelliklerinin incelenmesi, Proje Yöneticisi TÜBİTAK-MAG, 2008-2010. 
 • O. Çuvalcı “Uyarlanmış jireskopun Yapılarda Titreşim Sönümleyici Olarak Kullanımı, TÜBİTAK - 114M760, proje yönetiçisi, araştırmacı: F. Ünker, başlangıç tarihi: 15.09.2014, ” 
 • Ö.N. Cora “İçme Suyu Kalitesindeki Suyun İsrafının Önlenmesi ve Yağmur Sularının Toplanması İçin Bir Sistem Tasarım ve İmalatı", T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknogirişim Sermayesi Desteği, 1637.TGSD.2014”

 

 • İç Kaynaklı (BAP)

 

 • Alemdağ Y., Çinko ve/veya bakır katkısının ticari Al-7Si ve Al-12Si alaşımlarının yapı, mekanik ve tribolojik özelliklerinin incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2012-2015. 
 • Avcı M., Faz değiştiren maddelerle gizli ısı depolamada depo geometrisi optimizasyonu, Proje yürütücüsü,2011-2013. 
 • Aydın M., Kum döküm yöntemiyle üretilen küresel grafitli dökme demirlerin aşınma davranışlarının incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2011-2012 
 • Aydın M., Aşırı plastik deformasyona uğratılan çinko-alüminyum esaslı alaşımların yorulma davranışlarının incelenmesi, Proje yürütücüsü,  KTU –BAP, 2009-2012. 
 • Aydın M., Metal oksit esaslı kontak malzemesi üretimi ve özelliklerinin incelenmesi, Proje yürütücüsü,   KTU –BAP, 2011-2014 
 • Baş H., Borik asitin katkılı motor yağı olarak ullanılması ve motor performansına etkilerinin incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2009-2012 
 • Baş H., Atık NdFEB mıknatıs katkılı EPDM esaslı kompozit esaslı malzeme üretimi ve inelastik özellikleri, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2013-2015 
 • Bilgin A., Dizel motorlarında dizel yakıtı-biyodizel yakıt karışımları yanma karakteristikleri ve motor performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2012-2014 
 • Bilgin A., Çeşitli üretim parametrelerinin bazı bölgesel bitkisel yağlardan üretilen biyodizelin önemli yakıt özelliklerine etkisinin deneysel incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2013-2014 
 • Cora Ö.N., Malzemelerin mekanik özelliklerinin mikro/nano-girinim yöntemiyle belirlenmesi ve nano-girinim test cihazı tasarımı ve imalatı, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2011-2014. 
 • Çuhadaroğlu B.,Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) modelleme merkezi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2011-2012. 
 • Çuvalcı O., Katı modelleme ve similasyon tekniklerinin eğitim-öğretimde uygulamaları, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2014-2014 
 • Durgun O., Dizel motorlarında ek oksijen kullanımının teorik ve deneysel olarak incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2009-2012. 
 • Durgun O., Taşıt-Gemi dizel motorlarında hafif yakıt fumigasyonunun ve mekanik kayıpların motor performansı ve çevre kirliliği üzerindeki etkilerinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2006-2010. 
 • Durgun O., Benzin motorlarında emme havasına su eklenmesinin motor performansına ve eksoz emisyonlarına etkilerinin deneysel ve teorik incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2012-2015 
 • Gedikli H., Kompozit malzemelerin değişken hızlardaki kırılma davranışının deneysel ve sayısal incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2009-2012. 
 • Gümüşel L., Sistem dinamiği ve kontrol laboratuarı alt yapısının iyileştirilmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2011-2012 
 • Gürsel Özmen N., Farklı geometrilerde cisimleri tutucu olmadan taşıyan bir çoklu robot tasarımı, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2013-2015 
 • İtik M., Piezoelektrik eyleyicilerin mikro/nano ölçekte gerçek zamanlı hassas denetimi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2011-2013. 
 • Küçükömeroğlu T., Nikel alümünyum bronz alaşımın sürtünme karıştırma kaynak yöntemiyle birleştirilmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2014-2015 
 • Küçükömeroğlu T., Yüksek sıcaklık uygulamaları için yüzey kaplamalarının yapısal ve tribolojik özellikleri, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2014-2015 
 • Sarıoğlu M., Taşıtlara etki eden sürükleme kuvvetinin akış kontrol yöntemleriyle azaltılması, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2008-2011. 
 • Savaşkan T., Zn-40 Al esaslı alaşımların mekanik ve tribolojik özelliklerinin incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2009-2011. 
 • Sofuoğlu H., İnsan kemiğinin sonlu elemanlar yöntemiyle modellenerek gerilme analizinin yapılması, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2006-2008. 
 • Şahin Z., Dizel motorlarında emilen hava içerisine su eklenmesinin motor karakteristikleri ve eksoz emisyonları üzerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2011-2012.