****

Dış Kaynaklı (TÜBİTAK, DPT, SANTEZ, BOREN, TGSD)

 

 

 • Aydın O., Mikro kanal akışlarında kaynamada ısı transferi ve sistem parametrelerinin deneysel olarak incelenmesi, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK-MAG, 2013-2016. 
 • G. Pürçek “(Danışman), Sürtünme karıştırma prosesinin çok ince tane yapılı, yüksek mukavemetli ve hafifletilmiş otomobil gövde bileşenlerinin geliştirilmesinde kullanılması: Deformasyon davranışı, yapısal ve mekanik özellikler, TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı, Proje No: Mühendislik Araştırma Grubu, 2015-2017.” 
 • G. Pürçek “(Araştırmacı), Pin-On-Disk Tipi Tribolojik Test Sisteminin Modüler Tarzda Geliştirilerek Ticarileşme Potansiyelinin Artirilmasi, TÜBİTAK 1512 - Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG) 3. Aşama Projesi, (1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı),  Makina-İmalat Teknolojileri Grubu (MAKİTEG), Proje No:  7150524, 2015-2016.” 
 • G. Pürçek “(Araştırmacı), Asbestsiz Kompozit Fren Pabuçlarında Bor (Bor Nitrür) Kullanımının Tribolojik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), No: 2014.Ç019, 2014-2016.” 
 • H. Gedikli “2013 – 2015 TÜBİTAK projesi, Ilık Hidromekanik Derin Çekmede Sıcaklık, Sıvı Basıncı ve Baskı Plakası Kuvvetinin Prosese ve Üretilen parçalara Etkilerinin Araştırılması (Araştırmacı), Proje no: 112M913.” 
 • O. Aydın “Hava ile Elektronik Soğutmada Optimum Geometri ve İşletme Parametrelerinin Araştırılması, Proje Yöneticisi, TUBİTAK, 3 yıllık proje, 2014-2017 ” 
 • O. Aydın “Mikro Kanal Akışlarında Kaynamada Isı Transferi ve Sistem Parametrelerinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Proje Yöneticisi, TUBİTAK, 3 yıllık proje, 2013-2016 ”

 

 • İç Kaynaklı (BAP)

 

 • Şahin Z, Bayram C. “Güncel Taşıt Motorlarının Performans Parametrelerinin ve Eksoz Emisyonlarının Belirlenmesi ve Motorlarda Alternatif Yakıt ve Su Kullanımı, BAP Alt Yapı Projesi, Kod: 5195; Devam ediyor, (Proje yürütücüsü).”
 • Şahin Z, Soysal D, Tuti M. “Benzin Motorlarında Emme Havasına Su Eklenmesinin Etkilerinin Deneysel Ve Teorik İncelenmesi, BAP 01 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi, Kod: 9184, Devam ediyor, (Proje yürütücüsü).”

******

Dış Kaynaklı (TÜBİTAK, DPT, SANTEZ, BOREN, TGSD)

 

 

 • Aydın O., Bazı bölgesel tarım ürünlerinin kuruma kinetiğinin incelenmesi ve prototip kurutucular geliştirilmesi, Proje Yöneticisi, DPT, 2006-2008. 
 • Aydın O., Mikro kanallarda titreşimli biyolojik akışların deneysel ve sayısal incelenmesi, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK-MAG, 2005-2008. 
 • Bali T.,Farklı tiplerdeki PV modüllerin nemli hava koşullarında etkinliğinin termodinamik analizi, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK-MAG, 2008-2009. 
 • Baş H., Bina dış cephe temizlik robotunun tasarımı ve performans özelliklerinin incelenmesi, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK, 2008-2010. 
 • Baş H., Çay fabrikalarında yaş çay taşımada kullanılacak olan vakumlu sistemin prototipinin tasarımı, imalâtı ve performans özelliklerinin incelenmesi, Proje Yürütücüsü, SANTEZ, 2007-2009. 
 • Baydar E., Jet akışlarının sayısal ve deneysel incelenmesi, Proje Yöneticisi, DPT, 2003-2007. 
 • Cora, Ö.N., Teknogirişim Sermayesi Desteği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  2014-2015. 
 • Durgun O., Dizel motorlarında hafif yakıt fumigasyonunun etkilerinin ve mekanik kayıpların deneysel ve teorik incelenmesi, Proje Yürütücüsü, DPT, 2005-2009. 
 • Gumusel L., Design and processing characteristics of novel three dimensional fibrous preforms for composite reinforcement, TÜBİTAK-NSF, Türk tarafı Proje Yöneticisi, 2004-2007. 
 • Purcek G.,Asbestsiz kompozit fren pabuçlarında bor (bor nitrür) kullanımının tribolojik özelliklere etkisinin incelenmesi, BOREN, Araştırmacı, 2013-2015 
 • Purcek G., Aşırı plastik deformasyon ile balk formda nanoyapılı Zn-Al-Esaslı alaşımların üretilmesi: yapısal, mekanik ve tribolojik özellikler, Proje Yöneticisi, TÜBİTAK-MAG, 2005-2008. 
 • Purcek G.,Çok amaçlı modüler bir sürtünme ve aşınma test sisteminin tasarım ve imalatı, Danışman, TGSD, 2013-2014. 
 • Purcek G., Eş-kanallı açısal ekstrüzyon yöntemi ile ultra-kristalin yapılı ve yüksek dayanımlı IF-çeliği üretimi ve bu yöntemin IF-çeliğinden üretilen saclara uygulanması, Proje Yöneticisi TÜBİTAK-MAG, 2008-2011. 
 • Purcek G.,İmplant üretimi için nanoyapılı, yüksek dayanımlı ve tam biyouyumlu alfa ve beta tipi Ti ve Ti alaşımlarının üretilmesi ve bu sürecin ticarileştirilmesi, Danışman, TGSD, 2012-2013. 
 • Purcek G., Structure and mechanical properties of nanostructured copper produced by different severe plastic deformation methods, Proje Yöneticisi TÜBİTAK-MAG, 2009-2011. 
 • Purcek G.,Aşırı plastik deformasyon ve yaşlandırma işlemlerinin bileşik etkisi ile yüksek performanslı Cu-Cr-Zr elektrot malzemesinin geliştirilmesi ve bunun için yarı mamul pilot üretim sisteminin oluşturulması,  Proje Yöneticisi, SANTEZ, 2013-2015.
 • Savaşkan T., Bakır ve silisyum içeren Al-25Zn esaslı alaşımların yapısal, mekanik ve tribolojik özelliklerinin incelenmesi, Proje Yöneticisi TÜBİTAK-MAG, 2008-2010. 
 • O. Çuvalcı “Uyarlanmış jireskopun Yapılarda Titreşim Sönümleyici Olarak Kullanımı, TÜBİTAK - 114M760, proje yönetiçisi, araştırmacı: F. Ünker, başlangıç tarihi: 15.09.2014, ” 
 • Ö.N. Cora “İçme Suyu Kalitesindeki Suyun İsrafının Önlenmesi ve Yağmur Sularının Toplanması İçin Bir Sistem Tasarım ve İmalatı", T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknogirişim Sermayesi Desteği, 1637.TGSD.2014”

 

 • İç Kaynaklı (BAP)

 

 • Alemdağ Y., Çinko ve/veya bakır katkısının ticari Al-7Si ve Al-12Si alaşımlarının yapı, mekanik ve tribolojik özelliklerinin incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2012-2015. 
 • Avcı M., Faz değiştiren maddelerle gizli ısı depolamada depo geometrisi optimizasyonu, Proje yürütücüsü,2011-2013. 
 • Aydın M., Kum döküm yöntemiyle üretilen küresel grafitli dökme demirlerin aşınma davranışlarının incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2011-2012 
 • Aydın M., Aşırı plastik deformasyona uğratılan çinko-alüminyum esaslı alaşımların yorulma davranışlarının incelenmesi, Proje yürütücüsü,  KTU –BAP, 2009-2012. 
 • Aydın M., Metal oksit esaslı kontak malzemesi üretimi ve özelliklerinin incelenmesi, Proje yürütücüsü,   KTU –BAP, 2011-2014 
 • Baş H., Borik asitin katkılı motor yağı olarak ullanılması ve motor performansına etkilerinin incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2009-2012 
 • Baş H., Atık NdFEB mıknatıs katkılı EPDM esaslı kompozit esaslı malzeme üretimi ve inelastik özellikleri, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2013-2015 
 • Bilgin A., Dizel motorlarında dizel yakıtı-biyodizel yakıt karışımları yanma karakteristikleri ve motor performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2012-2014 
 • Bilgin A., Çeşitli üretim parametrelerinin bazı bölgesel bitkisel yağlardan üretilen biyodizelin önemli yakıt özelliklerine etkisinin deneysel incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2013-2014 
 • Cora Ö.N., Malzemelerin mekanik özelliklerinin mikro/nano-girinim yöntemiyle belirlenmesi ve nano-girinim test cihazı tasarımı ve imalatı, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2011-2014. 
 • Çuhadaroğlu B.,Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) modelleme merkezi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2011-2012. 
 • Çuvalcı O., Katı modelleme ve similasyon tekniklerinin eğitim-öğretimde uygulamaları, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2014-2014 
 • Durgun O., Dizel motorlarında ek oksijen kullanımının teorik ve deneysel olarak incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2009-2012. 
 • Durgun O., Taşıt-Gemi dizel motorlarında hafif yakıt fumigasyonunun ve mekanik kayıpların motor performansı ve çevre kirliliği üzerindeki etkilerinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2006-2010. 
 • Durgun O., Benzin motorlarında emme havasına su eklenmesinin motor performansına ve eksoz emisyonlarına etkilerinin deneysel ve teorik incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2012-2015 
 • Gedikli H., Kompozit malzemelerin değişken hızlardaki kırılma davranışının deneysel ve sayısal incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2009-2012. 
 • Gümüşel L., Sistem dinamiği ve kontrol laboratuarı alt yapısının iyileştirilmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2011-2012 
 • Gürsel Özmen N., Farklı geometrilerde cisimleri tutucu olmadan taşıyan bir çoklu robot tasarımı, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2013-2015 
 • İtik M., Piezoelektrik eyleyicilerin mikro/nano ölçekte gerçek zamanlı hassas denetimi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2011-2013. 
 • Küçükömeroğlu T., Nikel alümünyum bronz alaşımın sürtünme karıştırma kaynak yöntemiyle birleştirilmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2014-2015 
 • Küçükömeroğlu T., Yüksek sıcaklık uygulamaları için yüzey kaplamalarının yapısal ve tribolojik özellikleri, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2014-2015 
 • Sarıoğlu M., Taşıtlara etki eden sürükleme kuvvetinin akış kontrol yöntemleriyle azaltılması, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2008-2011. 
 • Savaşkan T., Zn-40 Al esaslı alaşımların mekanik ve tribolojik özelliklerinin incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2009-2011. 
 • Sofuoğlu H., İnsan kemiğinin sonlu elemanlar yöntemiyle modellenerek gerilme analizinin yapılması, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2006-2008. 
 • Şahin Z., Dizel motorlarında emilen hava içerisine su eklenmesinin motor karakteristikleri ve eksoz emisyonları üzerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi, Proje yürütücüsü, KTU-BAP, 2011-2012. 
Son Güncelleme : 15-12-2016
Kuruluş  
Eğitim öğretime 1969 yılında başlamış olan KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye'nin üçüncü en eski makine mühendisliği bölümüdür. Bölüm; Termodinamik, Malzeme Bilimleri, Konstrüksiyon ve İmalat, Mekanik, Makina Teorisi ve Dinamiği, Enerji ve Otomotiv olmak üzere yedi anabilim dalından oluşmaktadır. 2005 yılında İngilizce hazırlık sınıfı açılmış ve karma dille eğitim-öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece  
Makina Mühendisi
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Üniversite Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (LYS)'den yeterli puan, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel eğitimin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olur.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeleri için ders planında yer alan toplam 240 AKTS karşılığı dersi başarıyla vermiş olmaları ve 60 iş günü mesleki stajlarını ve staj raporlarını tamamlamaları ve Bitirme Projelerini başarıyla vermiş olmaları gerekmektedir.
Program Profili  
Makina Mühendisliği, temeli kuvvetli bir matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından ısı bilimi, akışkan mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, katı mekaniği ve mekanik tasarım gibi başlıca dört birincil mühendislik biliminde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Makina Mühendisliği Bölümü, endüstride ve insanların günlük yaşantısında kullanılan makinelerin tasarımı, yapımı ve işletimi üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış ve gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavında en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Makina Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla üniversitemizde veya diğer üniversitelerde makina mühendisliği alanında veya makina mühendisliği alanından öğrenci kabul eden diğer lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 61080 Trabzon
Telefonu      : +90 462 377 2905
Belge Geçer           : +90 462 377 3336
E-Posta      : maksekreterlik@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.muhfak.ktu.edu.tr/makina
Bölüm Olanakları : 
Bölüm; öğrencilerin kullanımı için derslikler, eğitim-öğretim ve araştırma laboratuarları ve diğer öğrenim amaçlı birimlerle donatılmıştır. Bölümde başlıca malzeme bilimleri ve imal usulleri laboratuarı, içten yanmalı motorlar laboratuarı, makine elemanları laboratuarı, talaşlı imalat atölyesi, termodinamik laboratuarı, ısıtma ve havalandırma, iklimlendirme laboratuarı ve hidrolik ve akışkanlar laboratuarı bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
MM1001Makina Mühendisliğine Giriş32+0+0ZorunluTürkçe
MM1003Mühendislik Çizimi52+2+0ZorunluTürkçe
PHYS1001Physics - I53+0+1Zorunluİngilizce
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDI1001English - I33+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3021+2+2
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
ME1002Computer Programming42+1+0Zorunluİngilizce
MM1000Statik43+0+0ZorunluTürkçe
MM1002Bilgisayar Des. Müh. Çiz.52+2+0ZorunluTürkçe
PHYS1000Physics - II53+0+1Zorunluİngilizce
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDI1002English - II33+0+0Zorunluİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3021+3+1
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MAT2011Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
ME2003Technical English22+0+0Zorunluİngilizce
ME2005Dynamics54+0+0Zorunluİngilizce
MM2009Malzeme Bilimi43+0+0ZorunluTürkçe
MM2013Mühendislik Termodinamiği - I53+0+0ZorunluTürkçe
MM2015Mukavemet - I53+0+0ZorunluTürkçe
Sosyal(kültür) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Sosyal(kültür) Seçmeli Grubu Dersleri
MM2003Mühendislik Etiği42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2007Bilim Ve Teknoloji Tarihi42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2017Satış Yönetimi42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3021+0+0
Bahar Dönemi
ELK2014Elektrik-Elektronik42+0+0ZorunluTürkçe
ME2002Engineering Thermodynamics - II53+0+0Zorunluİngilizce
ME2004Business English22+0+0Zorunluİngilizce
ME2008Mechanics of Materials - II53+0+0Zorunluİngilizce
MM2012Mühendislik Malzemeleri52+0+1ZorunluTürkçe
MM2014Mühendislik Matematiği53+0+0ZorunluTürkçe
Sosyal(kültür) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Sosyal(kültür) Seçmeli Grubu Dersleri
MM2002Yönetim Ve Organizasyon42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2004İletişim42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2006İş Hukuku42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2008Girişimcilik42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2010İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3017+0+1
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ME3001System Dynamics and Control43+0+0Zorunluİngilizce
ME3003Numerical Analysis43+0+0Zorunluİngilizce
MM3001Makina Elemanları - I43+0+0ZorunluTürkçe
MM3003Akışkanlar Mekaniği54+0+0ZorunluTürkçe
MM3007Üretim Yöntemleri53+0+1ZorunluTürkçe
MM3011İstatistik Yöntemler42+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
MM3015Yenilenebilir Enerji Kaynakları43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3019Bilgisayar Destekli Akış Analizi43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3021Malzeme Seçimi43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3023Aerodinamik43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3025Sonlu Elemanlar Yön. Giriş43+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3021+0+1
Bahar Dönemi
ME3000Heat Transfer54+0+0Zorunluİngilizce
MM3000Makina Elemanları - II43+0+0ZorunluTürkçe
MM3002Makina Dinamiği53+0+0ZorunluTürkçe
MM3006İçten Yanmalı Motorlar43+0+0ZorunluTürkçe
MM3008Ölçme ve Değerlendirme42+0+1ZorunluTürkçe
MM3012Hidrolik Akım Makinaları43+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
MM3014Enerji Yönetimi43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3016Bilgisayar Destekli Tasarım43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3018Yakıtlar Ve Yanma43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3020Hidrolik Ve Pnömatik Taşıma43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3022Mekanizma Tekniği43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3024Kompozit Malzemeler43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3026Hibrit Güç Sistemleri43+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3021+0+1
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MM4003Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
MM4005Makina Müh. Deneyler - I61+0+2ZorunluTürkçe
MM4007Mühendislik Tasarımı92+2+0ZorunluTürkçe
Mekanik Tasarım Seçmeli-163+0+0SeçmeliTürkçe
Isıl Tasarım Seçmeli-163+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Mekanik Tasarım Seçmeli Grubu Dersleri
MM4009Motor Elemanları Tasarımı63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4011Biyomekanik63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4013Mekanik Titreşimler63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4015Robot Ve Kinematiği63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4017Transport Tekniği63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4019Makina Tasarımı63+0+0SeçmeliTürkçe
Isıl Tasarım Seçmeli Grubu Dersleri
MM4021Isıtma Havalandırma Ve İklimlendirme63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4023Soğutma Tekniği63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4025Bina Tesisatı63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4027Termik Santraller63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4029Hidroelektrik Santraller63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4031Hava Kirliliği63+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :309+4+2
Bahar Dönemi
MM4000Bitirme Tasarım Projesi - II71+2+0ZorunluTürkçe
MM4002Mesleki Deneyim - II30+2+0ZorunluTürkçe
MM4004Makina Müh. Deneyler - II61+0+2ZorunluTürkçe
MM4006Bitirme Projesi92+2+0ZorunluTürkçe
Mechanical Elective-163+0+0Seçmeliİngilizce
Thermal Elective-163+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Dersler
Mechanical Elective Grubu Dersleri
ME4000Predictive Maintenance Technigues63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4002Motor Vehicle Technigue63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4004Mechanical Behaviour Of Materials63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4006Introduction To Nanotechnology63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4008Biomimetics63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4010Mechatronic Systems63+0+0Seçmeliİngilizce
Thermal Elective Grubu Dersleri
ME4012Heat And Mass Transfer63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4014Introduction To Gas Dynamics63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4016Desing Of Thermal Systems63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4018Steam Boilers And Heat Exchangers63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4020Biofluid Mechanics63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4022Insulation Technigues63+0+0Seçmeliİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3710+6+2
YIL TOPLAMI :67