Misyon - Vizyon

 
 
 
Vizyon (Özgörüş)
  • Eğitim, araştırma ve geliştirmede öncü, ulusal ve uluslararası ölçekte saygın bir bölüm olmak.
 
Misyon (Özgörev)
  • Lisans ve lisansüstü seviyede çağdaş ve kapsamlı bir makina mühendisliği eğitimi vererek; etik değerleri gözeten, girişimci, liderlik özelliklerine ve sürekli yenilenme anlayışına sahip makina mühendisleri yetiştirmek,
  • Özel sektör ve kamu kurumları ile yakın işbirliği içerisinde özgün ve nitelikli araştırmalar yaparak bilime, teknolojiye ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak.