Termodinamik Laboratuvarı

 

Makina Mühendisliğinde Deneyler dersleri kapsamında öğrencilere; Akışkan Borusu ve Vantilatör, Akışkan Yatağında Akışkanlaştırma, Isı İletim Katsayısının Belirlenmesi deneyleri yaptırılmaktadır.306 m2 alana sahip laboratuvarda bulunan açık devreli, sesaltı bir rüzgar tünelinde model ölçeğinde aerodinamik deneyler gerçekleştirilebilmektedir. Kızgın tel anemometresinin bulunduğu laboratuvar; sıcaklık, hız ve basınç ölçümlerinde kullanılan cihaz ve ölçü aletleri ile, lisans öğrencilerinin Tasarım Projesi ve Bitirme çalışmalarında ve lisansüstü çalışmalarda etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

 
Isıtma ve İklimlendirme Laboratuvarı
 

306 m2 alana sahip bu laboratuvarda, Makina Mühendisliğinde deneyler dersleri kapsamında öğrencilere, Taşınım ve Işınımla Birleşik Isı Transferi, Paralel-Zıt Akışlı Isı Eşanjörü, Doğal ve Zorlanmış Taşınım Yoluyla Isı Transferi, İklimlendirme, Çapraz Akışlı Isı Eşanjörü, Kaynama ve Yoğuşmada Isı Transferi deneyleriyaptırılmaktadır. Lisans öğrencileri Bitirme Çalışmalarında ve Tasarım Projelerinde, lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarında laboratuvar olanaklarından büyük ölçüde yararlanmaktadırlar. Ayrıca, bu laboratuvarda kurulu bulunan bir deney düzeneğinde “Fındık kurutma şartlarının belirlenmesi” konusunda deneysel çalışmalar yapılabilmektedir.

 

Malzeme Bilimleri ve İmal Usulleri Laboratuvarı

 

1056 m2 alana sahip bu laboratuvarda; Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri derslerinin deneylerinin yanı sıra, Makina Mühendisliğinde Deneyler dersleri kapsamında Tahribatlı Malzeme Muayenesi ve Tahribatsız Malzeme Muayenesi deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca, deneysel olarak bitirme, proje ve tez çalışması yapan lisans ve lisansüstü öğrencileri laboratuvarda bulunan bütün cihaz ve olanaklardan yararlanmaktadır. Malzeme ve İmal Usulleri Laboratuar’ında ışık mikroskobu, taramalı elektron mikroskobu (SEM), çekme-basma deney düzeneği, sertlik ölçüm cihazı, darbe deney cihazı, ultrasonik hata algılayıcısı, tav fırını ve kaynak makinesi gibi cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazlar içerisinde yer alan mikroskoplar; malzemelerin iç yapılarının ve bu yapıları oluşturan fazların incelenmesi ve analiz edilmesi; çekme-basma, sertlik ve darbe deney cihazları malzemelerin sertlik, mukavemet, süneklik ve darbe enerjilerinin ölçülmesi; ultrasonik hata algılayıcısı malzemelerde bulunan iç hataların belirlenmesi; tav fırınları ısıl işlem uygulamaları; kaynak makineleri ise metal parçaların birleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 
Makina Elemanları Laboratuvarı
 

Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalına bünyesinde bulunan 270 m2 alana sahip laboratuvarda; Mühendislik Çizimi, Makina Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Makina Elemanları Derslerinde öğrencilere verilen teorik bilgilerin desteklenmesine yönelik düzenekler mevcut olup, Makina Mühendisliğinde Deneyler dersleri kapsamında Radyal Kaymalı Yatak ve Hidrolik Servo Mekanizmalar deneyleri yaptırılmaktadır. Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin proje, bitirme çalışması ve tez kapsamında yapmakta oldukları deneysel çalışmalar ve prototip makinelerin imali gerçekleştirilmektedir.

 

Radyal Kaymalı Yatak Yorulma test düzeneğinde, dinamik yükleme ile yatakların ömürlerinin testleri; Kam Mekanizmaları Analizleri ve Katkılı Motor Yağları test düzeneğinde katkılı yağların performans testleri gerçekleştirilebilmekte ve optimum tasarım koşulları belirlenebilmektedir. Üç boyutlu tarama cihazı ile belli boyutlardaki cisimlerin yüzey profilleri bilgisayara aktarılabilmektedir.

 

CNC torna tezgahı, CNC vargel tezgahı, pres, taşlama, elektrik ark kaynağı, TIG kaynağı, MIG kaynağı, alüminyum kaynağı yapma imkanları mevcut olup, tork anahtarı kalibrasyonları ve hassasiyet tespiti yapılabilmektedir.

 
 
Mekanik Laboratuvarı
 

216 m2 alana sahip bu laboratuvarda bulunan Basit Moment, Çubuk Burulma, Kiriş Kuvvetleri Belirleme, Eksantrik Çubuklarda çökme, Askılı Moment ve Burulma deney düzenekleri Statik ve Mukavemet derslerinin uygulamalarında ve bitirme çalışmalarında kullanılmaktadır.

 

Foto elastik Gerilme Analizi Cihazı ve Çarpma Deney Sistemi, lisansüstü çalışmalarda kullanılmaktadır. Foto elastik Gerilme Analizi Cihazı ile makina elemanlarında yüklemeler sonucu oluşan gerilmeler, foto elastisite tekniği kullanılarak belirlenebilmektedir. Deforme olan parçanın yüzeyine yapıştırılan bir plastik maddenin yüzeyinde ışığın kırılması/yansıması sonucu oluşan renk tayflarının belirlenen bir kalibrasyonla karşılık geldiği gerilmeler hesaplanabilmektedir. Çarpma Deney Sisteminde ise, levhaların delinme direnci ve tüp gibi parçaların enerji sönümleme kabiliyetleri ile taşıyabilecekleri en büyük kuvvetler, çarpma hızı ve ivmesi ölçülmekte, DAQ kart ve bilgisayar programı yardımıyla kaydedilebilmektedir.

 

Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarı

 

96 m2 alana sahip laboratuvarda; Sistem Dinamiği ve Kontrol, Makina Dinamiği derslerinde öğrencilere verilen teorik bilgilerin laboratuvar ortamında öğrencilere tanıtılması ve uygulanmasına yönelik olarak; ters sarkaç sistemi, dijital doğrusal titreşim sistemi, servo motor kontrol eğitim seti düzenekleri bulunmaktadır. Makina Mühendisliğinde Deneyler derslerinde öğrencilere Mekanik Titreşimler ve Jiroskop deneyleri yaptırılmaktadır. Laboratuvarın olanakları öğrencilerin deneysel proje ve bitirme çalışmalarında kullanılmaktadır.

 

Bölüm bünyesinde bulunan ve sürekli yarışmalara katılan robotik topluluğunun yaptığı mobil robot çalışmaları, PLC otomasyonlu esnek üretim sistemi, Ardunio ile bilgisayar kontrollü akıllı sera sistemi, otomatik garaj kapısı ve akıllı ev kapı kilit sistemi gibi öğrencilerin uygulamalı proje çalışmalar bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.

Lisansüstü öğrenciler, araştırma çalışmalarını bu laboratuvara ek olarak yeni oluşturulan Akıllı Malzemeler ve Kontrol laboratuvarında sürdürmektedirler. Araştırma yapma yeteneklerini artırmak için lisans öğrencilerinin de dahil edildiği bu çalışmalardan bazıları, Yapay kasların modellenmesi ve kontrolü, Beyin bilgisayar arayüzü çalışmaları, Akış kontrolü ve Titreşim analizi ve kontrolüdür.

Bu laboratuvarda bulunan cihazlardan bazıları, Osiloskoplar, DSpace veri toplama sistemi, xPC target veri toplama sistemleri, Lazer mesafe ölçerler, Mikro hassasiyette kuvvet ölçerler, Mobil Gürültü ve Titreşim ölçüm cihazı, 12 Kanallı Titreşim ölçüm cihazı ve analiz yazılımıdır.

 

Motorlar Laboratuvarı

 

396 m2 alana sahip bu laboratuvarda; lisans ve lisansüstü çalışmalarda kullanılabilen üç adet motor deney düzeneği bulunmakta; Makina Mühendisliğinde Deneyler dersleri kapsamında öğrencilere Otto motoru ve Diesel motoru deneyleri yaptırılmaktadır.

 

Hem dizel, hem de benzinli motor olarak çalıştırılabilen tek silindirli, değişken sıkıştırma oranlı motora sahip deney düzeneğinde; elektrik dinamometresiyle yükleme yapılabilmekte, orifis-manometre düzeneğiyle hava debisi, ölçekli büret-kronometre yardımıyla yakıt debisi, rotametre ile soğutma suyu debisi, takometre ile motor devir sayısı, terazi ile momentin belirlenmesini sağlayan kuvvet ölçülebilmekte, ölçülen bu büyüklükler yardımıyla motor karakteristikleri hesaplanabilmekte, taşıt motorları ve motor geliştirme deneyleri yapılabilmektedir. Düzenek, üzerinde bulundurduğu klasik ölçüm sistemleri ile öğrencilerin Ölçme ve Değerlendirme dersinde gördükleri ölçüm yöntemlerinin önemli bir bölümünün uygulamasının yapılmasına olanak vermektedir.

 

Bir diğer deney düzeneğinde, mevcut 4-silindirli otomobil taşıt dizel veya benzin motorlarının deneyleri yapılabilmektedir. Hidrolik olarak yüklenebilen ve eksoz gazı kalorimetresi de olan bu düzeneğe eklenen donanımlarla, motorun silindir içi basıncının krank mili açısına ve strok hacmine göre değişimleri belirlenebilmektedir.

 

Tek silindirli diğer bir düzenekte; küçük bir benzin veya dizel motorunun karakteristikleri modern ölçüm yöntemleri ile ölçülebilmektedir. Eksoz gazı kalorimetresini de üzerinde bulunduran düzenek, bir bilgisayara bağlanarak tüm ölçümler kaydedilebilmekte ve basınç-hacim, basınç-krank mili açısı değişimleri alınabilmektedir.

 

Küçük ölçekli biyodizel üretme düzeneği ile parametrik biyodizel üretimi gerçekleştirilebilmekte ve mevcut düşen toplu viskozimetre yardımıyla üretilen biyodizelin viskozitesi belirlenebilmektedir.

 

Laboratuvarda taşıt motorlarının eksoz gazlarının analizlerini yapmaya yönelik eksoz gazı ölçüm cihazları ile; dizel motorlarında hassas olarak NOx ve hava fazlalık katsayısı ölçümleri, benzin motorlarında NOx, HC, CO, CO2 ve duman koyuluğu ölçümleri yapılabilmektedir.

 

Hidrolik ve Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı

 

378 m2 alana sahip bu laboratuvarda; Akışkanlar Mekaniği, Hidrolik Akım Makinaları ve Hidroelektrik Santraller derslerinde teorik olarak anlatılan pompa, türbin, jet akışı ve borulama sistemlerine ait uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, lisans düzeyinde santrifüj pompa ve savaklarla debi tayini lisansüstü düzeyde ise Pelton türbini ve jet akışı deneyleri yapılmaktadır. Makina Mühendisliğinde Deneyler dersleri kapsamında öğrencilere Santrifüj Pompa deneyi yaptırılmaktadır.

 

Lisans ve lisansüstü proje ve tez çalışmalarında tasarlanan sistemlerin imalatı, montajı ve deneysel ölçümleri laboratuvarın imkânları arasındadır. Laboratuvarda bulunan ekipmanlardan bazıları; basınç ve debi ölçümü için farklı çalışma aralıklarına sahip manometreler ve rotametreler, hız ölçümü için pitot tüpleridir.

 
 
Takım Tezgâhları Laboratuvarı
 

432 m2 alana sahip bu laboratuvarda iki adet torna, freze, taşlama, vargel, bileme, matkap tezgahları mevcut olup, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin proje ve bitirme çalışmaları kapsamında yapmakta oldukları deneysel çalışmalara ait deney numuneleri hazırlanmakta, değişik parçaların ve prototip mekanizmaların imalatı gerçekleştirilmektedir. Atölye niteliği de taşıyan bu laboratuvar, Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı bünyesinde verilmekte İmalat Teknolojisi dersinin uygulamalarına olanak sağlamaktadır.

 
 

Son Güncelleme : 15-06-2016
Kuruluş  
Eğitim öğretime 1969 yılında başlamış olan KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye'nin üçüncü en eski makine mühendisliği bölümüdür. Bölüm; Termodinamik, Malzeme Bilimleri, Konstrüksiyon ve İmalat, Mekanik, Makina Teorisi ve Dinamiği, Enerji ve Otomotiv olmak üzere yedi anabilim dalından oluşmaktadır. 2005 yılında İngilizce hazırlık sınıfı açılmış ve karma dille eğitim-öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece  
Makina Mühendisi
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Üniversite Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (LYS)'den yeterli puan, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel eğitimin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olur.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeleri için ders planında yer alan toplam 240 AKTS karşılığı dersi başarıyla vermiş olmaları ve 60 iş günü mesleki stajlarını ve staj raporlarını tamamlamaları ve Bitirme Projelerini başarıyla vermiş olmaları gerekmektedir.
Program Profili  
Makina Mühendisliği, temeli kuvvetli bir matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından ısı bilimi, akışkan mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, katı mekaniği ve mekanik tasarım gibi başlıca dört birincil mühendislik biliminde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Makina Mühendisliği Bölümü, endüstride ve insanların günlük yaşantısında kullanılan makinelerin tasarımı, yapımı ve işletimi üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış ve gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavında en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Makina Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla üniversitemizde veya diğer üniversitelerde makina mühendisliği alanında veya makina mühendisliği alanından öğrenci kabul eden diğer lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 61080 Trabzon
Telefonu      : +90 462 377 2905
Belge Geçer           : +90 462 377 3336
E-Posta      : maksekreterlik@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.muhfak.ktu.edu.tr/makina
Bölüm Olanakları : 
Bölüm; öğrencilerin kullanımı için derslikler, eğitim-öğretim ve araştırma laboratuarları ve diğer öğrenim amaçlı birimlerle donatılmıştır. Bölümde başlıca malzeme bilimleri ve imal usulleri laboratuarı, içten yanmalı motorlar laboratuarı, makine elemanları laboratuarı, talaşlı imalat atölyesi, termodinamik laboratuarı, ısıtma ve havalandırma, iklimlendirme laboratuarı ve hidrolik ve akışkanlar laboratuarı bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
MM1001Makina Mühendisliğine Giriş32+0+0ZorunluTürkçe
MM1003Mühendislik Çizimi52+2+0ZorunluTürkçe
PHYS1001Physics - I53+0+1Zorunluİngilizce
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDI1001English - I33+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3021+2+2
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
ME1002Computer Programming42+1+0Zorunluİngilizce
MM1000Statik43+0+0ZorunluTürkçe
MM1002Bilgisayar Des. Müh. Çiz.52+2+0ZorunluTürkçe
PHYS1000Physics - II53+0+1Zorunluİngilizce
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDI1002English - II33+0+0Zorunluİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3021+3+1
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MAT2011Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
ME2003Technical English22+0+0Zorunluİngilizce
ME2005Dynamics54+0+0Zorunluİngilizce
MM2009Malzeme Bilimi43+0+0ZorunluTürkçe
MM2013Mühendislik Termodinamiği - I53+0+0ZorunluTürkçe
MM2015Mukavemet - I53+0+0ZorunluTürkçe
Sosyal(kültür) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Sosyal(kültür) Seçmeli Grubu Dersleri
MM2003Mühendislik Etiği42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2007Bilim Ve Teknoloji Tarihi42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2017Satış Yönetimi42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3021+0+0
Bahar Dönemi
ELK2014Elektrik-Elektronik42+0+0ZorunluTürkçe
ME2002Engineering Thermodynamics - II53+0+0Zorunluİngilizce
ME2004Business English22+0+0Zorunluİngilizce
ME2008Mechanics of Materials - II53+0+0Zorunluİngilizce
MM2012Mühendislik Malzemeleri52+0+1ZorunluTürkçe
MM2014Mühendislik Matematiği53+0+0ZorunluTürkçe
Sosyal(kültür) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Sosyal(kültür) Seçmeli Grubu Dersleri
MM2002Yönetim Ve Organizasyon42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2004İletişim42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2006İş Hukuku42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2008Girişimcilik42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2010İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3017+0+1
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ME3001System Dynamics and Control43+0+0Zorunluİngilizce
ME3003Numerical Analysis43+0+0Zorunluİngilizce
MM3001Makina Elemanları - I43+0+0ZorunluTürkçe
MM3003Akışkanlar Mekaniği54+0+0ZorunluTürkçe
MM3007Üretim Yöntemleri53+0+1ZorunluTürkçe
MM3011İstatistik Yöntemler42+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
MM3015Yenilenebilir Enerji Kaynakları43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3019Bilgisayar Destekli Akış Analizi43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3021Malzeme Seçimi43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3023Aerodinamik43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3025Sonlu Elemanlar Yön. Giriş43+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3021+0+1
Bahar Dönemi
ME3000Heat Transfer54+0+0Zorunluİngilizce
MM3000Makina Elemanları - II43+0+0ZorunluTürkçe
MM3002Makina Dinamiği53+0+0ZorunluTürkçe
MM3006İçten Yanmalı Motorlar43+0+0ZorunluTürkçe
MM3008Ölçme ve Değerlendirme42+0+1ZorunluTürkçe
MM3012Hidrolik Akım Makinaları43+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
MM3014Enerji Yönetimi43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3016Bilgisayar Destekli Tasarım43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3018Yakıtlar Ve Yanma43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3020Hidrolik Ve Pnömatik Taşıma43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3022Mekanizma Tekniği43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3024Kompozit Malzemeler43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3026Hibrit Güç Sistemleri43+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3021+0+1
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MM4003Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
MM4005Makina Müh. Deneyler - I61+0+2ZorunluTürkçe
MM4007Mühendislik Tasarımı92+2+0ZorunluTürkçe
Mekanik Tasarım Seçmeli-163+0+0SeçmeliTürkçe
Isıl Tasarım Seçmeli-163+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Mekanik Tasarım Seçmeli Grubu Dersleri
MM4009Motor Elemanları Tasarımı63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4011Biyomekanik63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4013Mekanik Titreşimler63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4015Robot Ve Kinematiği63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4017Transport Tekniği63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4019Makina Tasarımı63+0+0SeçmeliTürkçe
Isıl Tasarım Seçmeli Grubu Dersleri
MM4021Isıtma Havalandırma Ve İklimlendirme63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4023Soğutma Tekniği63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4025Bina Tesisatı63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4027Termik Santraller63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4029Hidroelektrik Santraller63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4031Hava Kirliliği63+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :309+4+2
Bahar Dönemi
MM4000Bitirme Tasarım Projesi - II71+2+0ZorunluTürkçe
MM4002Mesleki Deneyim - II30+2+0ZorunluTürkçe
MM4004Makina Müh. Deneyler - II61+0+2ZorunluTürkçe
MM4006Bitirme Projesi92+2+0ZorunluTürkçe
Mechanical Elective-163+0+0Seçmeliİngilizce
Thermal Elective-163+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Dersler
Mechanical Elective Grubu Dersleri
ME4000Predictive Maintenance Technigues63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4002Motor Vehicle Technigue63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4004Mechanical Behaviour Of Materials63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4006Introduction To Nanotechnology63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4008Biomimetics63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4010Mechatronic Systems63+0+0Seçmeliİngilizce
Thermal Elective Grubu Dersleri
ME4012Heat And Mass Transfer63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4014Introduction To Gas Dynamics63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4016Desing Of Thermal Systems63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4018Steam Boilers And Heat Exchangers63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4020Biofluid Mechanics63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4022Insulation Technigues63+0+0Seçmeliİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3710+6+2
YIL TOPLAMI :67