ENERJİ ANABİLİM DALI
 
 
 
 
 

Oda  No

E-Posta
Telefon
Doç. Dr. Mete AVCI
327
mavci@ktu.edu.tr
3772960
Doç. Dr. Yücel ÖZMEN
212
yozmen@ktu.edu.tr
3773576
Arş. Gör. Mustafa Yusuf YAZICI
115
yazicimy@ktu.edu.tr
3772098
Arş. Gör. Oğuz Kaan YAĞCI
122
o.kaanyagci@ktu.edu.tr
3772919
 
 
 
 
KONSTRÜKSİYON ANABİLİM DALI
 
 
 
 
 
Oda No
E-Posta
Telefon
Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI
315
ocuvalci@ktu.edu.tr
3772997
Doç. Dr.Hasan BAŞ
206
bas@ktu.edu.tr
3772943
Yrd. Doç. Dr.Mustafa Sabri DUMAN
207
duman@ktu.edu.tr
3772998
Arş. Gör. Muzaffer T. KÜLLAÇ
313
mtkullac@ktu.edu.tr
3773149
 
 
 
 
MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI
 
 
 
 
 
Oda No
E-Posta
Telefon
Prof. Dr. Levent GÜMÜŞEL
323
gumusel@ktu.edu.tr
3772944
Prof. Dr.Muzaffer DOĞAN
319
mdogan@ktu.edu.tr
3772952

Doç. Dr. Mehmet  İTİK

321
mitik@ktu.edu.tr
3772948
Yrd. Doç. Dr. Nurhan Gürsel ÖZMEN
208
gnurhan@ktu.edu.tr
3772907
Arş. Gör. Murat Eray KORKMAZ
316
murat@ktu.edu.tr
3772095
Arş. Gör. Mustafa Yavuz COŞKUN
117
mycoskun@ktu.edu.tr
3773575
Arş. Gör. Durukan Burak DİLEK
118
durukandilek@ktu.edu.tr
3772973
Arş. Gör. Caner SANCAK
116
csancak@ktu.edu.tr
3774335
 
 
 
 
MALZEME ANABİLİM DALI
 
 
 
 
 
Oda No
E-Posta
Telefon
Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK
310
purcek@ktu.edu.tr
3772941
Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU
309
tkomer@ktu.edu.tr
3772988
Doç. Dr. Murat AYDIN
204
maydin@ktu.edu.tr
3774131
Doç. Dr. Yasin ALEMDAĞ
203
yalemdag@ktu.edu.tr
3774134
Arş. Gör. Harun YANAR
312 
yanar@ktu.edu.tr
3773611
Arş. Gör. Hasan Onur TAN
 
hotan@ktu.edu.tr
3773114
 
 
 
 
MEKANİK ANABİLİM DALI
 
 
 
 
 
Oda No
E-Posta
Telefon
Prof. Dr. Hasan SOFUOĞLU
209
sofuoglu@ktu.edu.tr
3772931
Doç. Dr. Hasan GEDİKLİ
210
hgedikli@ktu.edu.tr
3772995
Doç. Dr. Recep GÜMRÜK
322
rgumruk@ktu.edu.tr
3772946
Yrd. Doç. Ömer Necati CORA
320
oncora@ktu.edu.tr
3772945
Arş. Gör. İsmail ÖZEN
121
ismailozen@ktu.edu.tr
3772965
Arş. Gör. Doğan ACAR
317
dgnacar@ktu.edu.tr
3774132
Arş.Gör. Altuğ UŞUN
119
 altug@ktu.edu.tr
3774332 
 
   
 
OTOMOTİV ANABİLİM DALI
 
 
 
 
 
Oda No
E-Posta
Telefon
Prof. Dr. Atilla BİLGİN
326
bilgin@ktu.edu.tr
3772910
Prof. Dr. Zehra ŞAHİN
329
zsahin@ktu.edu.tr
3773610
Doç. Dr. Hakan BAYRAKTAR
325
hakanbay@ktu.edu.tr
3772985
Arş. Gör. Mert GÜLÜM
328
gulum@ktu.edu.tr
3772963
 
 
 
 
TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI
 
Oda No
E-Posta
Telefon
Prof. Dr. Ahmet ÜNAL
304
unal@ktu.edu.tr
3772942
Prof. Dr. Alican DALOĞLU
302
daloglu@ktu.edu.tr
3772953
Prof. Dr. Burhan ÇUHADAROĞLU
303
burhan@ktu.edu.tr
3772937
Prof. Dr. Ertan BAYDAR
202
baydar@ktu.edu.tr
3772962
Prof. Dr. Mehmet Emin ARICI
307
arici@ktu.edu.tr
3772900
Prof. Dr. Orhan AYDIN
211
oaydin@ktu.edu.tr
3772974
Prof. Dr. Tülin BALİ
308
bali@ktu.edu.tr
3772955
Yrd. Doç. Dr. Cevdet DEMİRTAŞ
301
demirtas@ktu.edu.tr
3772951
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SARIOĞLU
201
sarioglu@ktu.edu.tr
3772959
Arş. Gör. Mehmet SAĞLAM
117
mehmetsaglam@ktu.edu.tr
3773575
Arş. Gör. Tekmile CÜREBAL
306
tekmilecurebal@ktu.edu.tr
3772926
Arş. Gör. Esra YAĞCI
306
esrayagci@ktu.edu.tr
3772926
Arş. Gör. Ayşe CANDAN
120
aysecandan@ktu.edu.tr
3772901
Arş. Gör. Furkan Erman KAN
116
fekan@ktu.edu.tr
3774335
Arş. Gör. Mehmet SEYHAN
122
mehmetseyhan@ktu.edu.tr
3772919
 

 

Son Güncelleme : 22-08-2017
Kuruluş  
Eğitim öğretime 1969 yılında başlamış olan KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye'nin üçüncü en eski makine mühendisliği bölümüdür. Bölüm; Termodinamik, Malzeme Bilimleri, Konstrüksiyon ve İmalat, Mekanik, Makina Teorisi ve Dinamiği, Enerji ve Otomotiv olmak üzere yedi anabilim dalından oluşmaktadır. 2005 yılında İngilizce hazırlık sınıfı açılmış ve karma dille eğitim-öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece  
Makina Mühendisi
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Üniversite Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (LYS)'den yeterli puan, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel eğitimin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olur.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeleri için ders planında yer alan toplam 240 AKTS karşılığı dersi başarıyla vermiş olmaları ve 60 iş günü mesleki stajlarını ve staj raporlarını tamamlamaları ve Bitirme Projelerini başarıyla vermiş olmaları gerekmektedir.
Program Profili  
Makina Mühendisliği, temeli kuvvetli bir matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından ısı bilimi, akışkan mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, katı mekaniği ve mekanik tasarım gibi başlıca dört birincil mühendislik biliminde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Makina Mühendisliği Bölümü, endüstride ve insanların günlük yaşantısında kullanılan makinelerin tasarımı, yapımı ve işletimi üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış ve gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavında en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Makina Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla üniversitemizde veya diğer üniversitelerde makina mühendisliği alanında veya makina mühendisliği alanından öğrenci kabul eden diğer lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 61080 Trabzon
Telefonu      : +90 462 377 2905
Belge Geçer           : +90 462 377 3336
E-Posta      : maksekreterlik@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.muhfak.ktu.edu.tr/makina
Bölüm Olanakları : 
Bölüm; öğrencilerin kullanımı için derslikler, eğitim-öğretim ve araştırma laboratuarları ve diğer öğrenim amaçlı birimlerle donatılmıştır. Bölümde başlıca malzeme bilimleri ve imal usulleri laboratuarı, içten yanmalı motorlar laboratuarı, makine elemanları laboratuarı, talaşlı imalat atölyesi, termodinamik laboratuarı, ısıtma ve havalandırma, iklimlendirme laboratuarı ve hidrolik ve akışkanlar laboratuarı bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
MM1001Makina Mühendisliğine Giriş32+0+0ZorunluTürkçe
MM1003Mühendislik Çizimi52+2+0ZorunluTürkçe
PHYS1001Physics - I53+0+1Zorunluİngilizce
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDI1001English - I33+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3021+2+2
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
ME1002Computer Programming42+1+0Zorunluİngilizce
MM1000Statik43+0+0ZorunluTürkçe
MM1002Bilgisayar Des. Müh. Çiz.52+2+0ZorunluTürkçe
PHYS1000Physics - II53+0+1Zorunluİngilizce
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDI1002English - II33+0+0Zorunluİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3021+3+1
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MAT2011Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
ME2003Technical English22+0+0Zorunluİngilizce
ME2005Dynamics54+0+0Zorunluİngilizce
MM2009Malzeme Bilimi43+0+0ZorunluTürkçe
MM2013Mühendislik Termodinamiği - I53+0+0ZorunluTürkçe
MM2015Mukavemet - I53+0+0ZorunluTürkçe
Sosyal(kültür) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Sosyal(kültür) Seçmeli Grubu Dersleri
MM2003Mühendislik Etiği42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2007Bilim Ve Teknoloji Tarihi42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2017Satış Yönetimi42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3021+0+0
Bahar Dönemi
ELK2014Elektrik-Elektronik42+0+0ZorunluTürkçe
ME2002Engineering Thermodynamics - II53+0+0Zorunluİngilizce
ME2004Business English22+0+0Zorunluİngilizce
ME2008Mechanics of Materials - II53+0+0Zorunluİngilizce
MM2012Mühendislik Malzemeleri52+0+1ZorunluTürkçe
MM2014Mühendislik Matematiği53+0+0ZorunluTürkçe
Sosyal(kültür) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Sosyal(kültür) Seçmeli Grubu Dersleri
MM2002Yönetim Ve Organizasyon42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2004İletişim42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2006İş Hukuku42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2008Girişimcilik42+0+0SeçmeliTürkçe
MM2010İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3017+0+1
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ME3001System Dynamics and Control43+0+0Zorunluİngilizce
ME3003Numerical Analysis43+0+0Zorunluİngilizce
MM3001Makina Elemanları - I43+0+0ZorunluTürkçe
MM3003Akışkanlar Mekaniği54+0+0ZorunluTürkçe
MM3007Üretim Yöntemleri53+0+1ZorunluTürkçe
MM3011İstatistik Yöntemler42+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
MM3015Yenilenebilir Enerji Kaynakları43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3019Bilgisayar Destekli Akış Analizi43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3021Malzeme Seçimi43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3023Aerodinamik43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3025Sonlu Elemanlar Yön. Giriş43+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3021+0+1
Bahar Dönemi
ME3000Heat Transfer54+0+0Zorunluİngilizce
MM3000Makina Elemanları - II43+0+0ZorunluTürkçe
MM3002Makina Dinamiği53+0+0ZorunluTürkçe
MM3006İçten Yanmalı Motorlar43+0+0ZorunluTürkçe
MM3008Ölçme ve Değerlendirme42+0+1ZorunluTürkçe
MM3012Hidrolik Akım Makinaları43+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
MM3014Enerji Yönetimi43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3016Bilgisayar Destekli Tasarım43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3018Yakıtlar Ve Yanma43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3020Hidrolik Ve Pnömatik Taşıma43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3022Mekanizma Tekniği43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3024Kompozit Malzemeler43+0+0SeçmeliTürkçe
MM3026Hibrit Güç Sistemleri43+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3021+0+1
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MM4003Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
MM4005Makina Müh. Deneyler - I61+0+2ZorunluTürkçe
MM4007Mühendislik Tasarımı92+2+0ZorunluTürkçe
Mekanik Tasarım Seçmeli-163+0+0SeçmeliTürkçe
Isıl Tasarım Seçmeli-163+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Mekanik Tasarım Seçmeli Grubu Dersleri
MM4009Motor Elemanları Tasarımı63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4011Biyomekanik63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4013Mekanik Titreşimler63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4015Robot Ve Kinematiği63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4017Transport Tekniği63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4019Makina Tasarımı63+0+0SeçmeliTürkçe
Isıl Tasarım Seçmeli Grubu Dersleri
MM4021Isıtma Havalandırma Ve İklimlendirme63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4023Soğutma Tekniği63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4025Bina Tesisatı63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4027Termik Santraller63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4029Hidroelektrik Santraller63+0+0SeçmeliTürkçe
MM4031Hava Kirliliği63+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :309+4+2
Bahar Dönemi
MM4000Bitirme Tasarım Projesi - II71+2+0ZorunluTürkçe
MM4002Mesleki Deneyim - II30+2+0ZorunluTürkçe
MM4004Makina Müh. Deneyler - II61+0+2ZorunluTürkçe
MM4006Bitirme Projesi92+2+0ZorunluTürkçe
Mechanical Elective-163+0+0Seçmeliİngilizce
Thermal Elective-163+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Dersler
Mechanical Elective Grubu Dersleri
ME4000Predictive Maintenance Technigues63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4002Motor Vehicle Technigue63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4004Mechanical Behaviour Of Materials63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4006Introduction To Nanotechnology63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4008Biomimetics63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4010Mechatronic Systems63+0+0Seçmeliİngilizce
Thermal Elective Grubu Dersleri
ME4012Heat And Mass Transfer63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4014Introduction To Gas Dynamics63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4016Desing Of Thermal Systems63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4018Steam Boilers And Heat Exchangers63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4020Biofluid Mechanics63+0+0Seçmeliİngilizce
ME4022Insulation Technigues63+0+0Seçmeliİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3710+6+2
YIL TOPLAMI :67