Program Eğitim Amaçları

Programın eğitim amaçları mezunlarımızın yakın bir gelecekte erişmeleri beklenen kariyer hedeflerini kapsamaktadır. Bunlar:

  • Maden işletme ve cevher hazırlama mühendisliği veya ilgili alanlarda kamu veya yerli ve yabancı özel sektör kuruluşlarında nitelikli mühendis olarak istihdam edilmek,
  • Teknik nezaretçi, işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlığı ve diğer (çevre görevlisi, denetçi, patlatmalı kazılar, vd.) gibi sertifika ve uzmanlık programlarına devam etmek,
  • Alanında yüksek lisans eğitimi ve akademik kariyer yapmak,
  •  ÇED, maden işletme ve cevher hazırlama/zenginleştirme projeleri hazırlamak veya çok disiplinli projelerde yer almak,
  • Maden işletme ve cevher hazırlama/zenginleştirme alanlarında yürütülen özel sektör ve/veya kamu kuruluşları AR-GE projelerinde yer almak.

Maden Mühendisliği Bölümü normal öğretim programından mezun olanlar, öncelikli olarak açık/yeraltı madenciliği ve cevher hazırlama/zenginleştirme işlemleri olmak üzere kaya ve zemin mekaniği, patlatmalı kazı teknolojisi, sondaj, beton (agrega ve çimento), madenlerin aranması ve haritalanması, endüstriyel hammaddelerin üretimi, zenginleştirilmesi ve kullanımı (tuğla, kiremit, seramik ve cam endüstrisi), tünel/metro/baraj/otoyol inşaatı, altın/gümüş üretimi, finans ve pazarlama gibi alanlarda iş bulabilmektedir. Mezunlarımız Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, Türkiye’nin pek çok yerindeki özel ve kamu kuruluşlarında, üniversitelerde çalışma olanakları bulabilmektedir. Kamu sektöründe başta TKI, TTK, ETİ Maden, MTA ve TPAO olmak üzere DSİ, Karayolları, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çimento fabrikaları ve Üniversitelerde; özel sektörde ise madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile değişik mühendislik şirketlerinde çalışmaktadırlar. Ayrıca, kendine ait özel iş alanları kurup teknik nezaretçilik ve proje planlama vb. işlerde çalışmaktadırlar.

 

Müdek Dökümanlar

Özdeğerlendirme Raporu

Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri

Program Değerlendirici Çizelgesi

Son Güncelleme : 21-10-2015
Kuruluş  
Maden Mühendisliği Bölümü 1991 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 2005 yılında Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır. 1992 yılında eğitim öğretime başlayan Bölüm; Maden İşletme, Cevher-Kömür Hazırlama ve Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Günümüze kadar, yaklaşık 600 öğrenciyi Maden Mühendisi diploması ile mezun etmiştir. Bölüm ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimi de vermektedir.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere MADEN MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Lise ve dengi okul diploması, 2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Maden Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Maden Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
Özellikle metalik madenlerin ve mühendislik problemlerinin yaygın olarak gözlendiği bir bölgede kurulmuş olması nedeniyle, Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, doğal kaynakların işletilmesi ve zenginleştirilmesi aşamalarında rol alabilecek, kaya mekaniği ve mermer teknolojisi ile ilgilenebilecek ve doğal olayları tanıyıp, nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek mühendisler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Bu hedefe yönelik olarak oluşturulan ders müfredatı genel jeoloji, mineraloji-petrografi, maden yatakları, kaya mekaniği, madencilik metodları, maden havalandırma, cevher haırlama ve zenginleştirme ve maden ekonomisi alanlarında dersler ile mühendislik etiği, bilgisayar uygulamaları, maden ve iş hukuku, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve madecilik ve çevre gibi genel amaçlı dersler de içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Maden Mühendisliği Bölümü, gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla madencilik problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler MADEN MÜHENDİSİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Maden Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Maden mühendisleri kamu sektöründe başta TKI, TTK, ETİ Maden, MTA ve TPAO olmak üzere DSİ, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bayındırlık, Çimento fabrikaları ve Üniversitelerde; özel sektörde ise madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile değişik mühendislik şirketlerinde çalışmaktadırlar. Ayrıca, kendine ait özel iş alanları kurup fenni nezaretçilik ve proje planlama vb. işlerde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTU Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Trabzon
Telefonu      : +90 462 325 7406, 3773153
Belge Geçer           : +90 462 325 7405
E-Posta      : aoyilmaz@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.muhfak.ktu.edu.tr/maden/index.htm
Bölüm Olanakları : 
Maden Mühendisliği Bölümü kabaca 4 fonksiyonel kısımlara ayrılabilen yaklaşık 3000 metre karelik alanı kontrol etmektedir. Bunlar, internet bağlantılı bilgisayarlı personel ofisleri; öğrencilerin eğitimi için data şovlu sınıflar ve seminer odası ve ders çalışma ve klüp odası; kaya mekaniği, macun dolgu, mermer, agrega ve beton, havalandırma, kazı mekanizasyon ve cevher hazırlama laboratuvarları; lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik yüksek özellikli 50 adet bilgisayar laboratuvarından oluşmaktadır. Bölümümüz, öğrencilere sunduğu bu imkanlarla, Maden Mühendisliği Program hedeflerini karşılayan ülkemizdeki en modernleri arasında yerini almaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1001Fizik - I53+0+1ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
MDM1001Genel Jeoloji52+1+0ZorunluTürkçe
MDM1005Maden Mühendisliğine Giriş32+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDI1001English - I33+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3021+1+2
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1002Fizik - II53+0+1ZorunluTürkçe
KIM1014Analitik Kimya42+0+1ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
MDM1000Mineraloji ve Petrografi52+0+1ZorunluTürkçe
MINE1000Dynamics43+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDI1002English - II33+0+0Zorunluİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3021+0+3
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MAT2011Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
MDM2001Açık İşletme53+0+0ZorunluTürkçe
MDM2011Maden Yatakları42+0+1ZorunluTürkçe
MINE2007Fluid Mechanics32+0+0Zorunluİngilizce
MINE2009Mineral Processing52+0+2Zorunluİngilizce
Elective - I-142+2+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Ders - I-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Elective - I Grubu Dersleri
MINE2001AutoCAD42+2+0Seçmeliİngilizce
MINE2003NetCAD42+2+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Ders - I Grubu Dersleri
MDM2003Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
MDM2005Akademik Yazma Ve Sunum42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3017+2+3
Bahar Dönemi
MDM2000Statik-Mukavemet42+2+0ZorunluTürkçe
MDM2002Cevher Zenginleştirme52+0+2ZorunluTürkçe
MDM2004Yapısal Jeoloji ve Harita Alma42+1+0ZorunluTürkçe
MDM2006Yeraltı Maden İşletmeciliği43+0+0ZorunluTürkçe
MINE2004Thermodynamics32+0+0Zorunluİngilizce
Elective - II-152+2+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Ders - II-152+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Elective - II Grubu Dersleri
MINE2000Numerical Analysis52+2+0Seçmeliİngilizce
MINE2002Engineering Mathematics52+2+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Ders - II Grubu Dersleri
MDM2008Susuzlandırma Ve Kurutma52+0+0SeçmeliTürkçe
MDM2010Cevher Karakterizasyonu52+0+0SeçmeliTürkçe
MDM2012Cevher Hazırlamada Yardımcı İşlemler52+0+0SeçmeliTürkçe
MDM2014İnce Öğütme Teknolojisi52+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3015+5+2
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MDM3001Flotasyon43+0+0ZorunluTürkçe
MDM3003Kaya Mekaniği43+0+1ZorunluTürkçe
MDM3011Maden ve Tünel Kazılarında Mekanizasyon32+0+1ZorunluTürkçe
MINE3001Mine Ventilation43+0+0Zorunluİngilizce
MINE3003Soil Mechanics32+0+1Zorunluİngilizce
Elective - III-142+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Ders - III-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Ders - IV-140+0+2SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Elective - III Grubu Dersleri
MINE3005Operational Research42+0+0Seçmeliİngilizce
MINE3007Project Management42+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Ders - III Grubu Dersleri
MDM3013Aglomerasyon42+0+0SeçmeliTürkçe
MDM3015Proses Kontrol42+0+0SeçmeliTürkçe
MDM3017Doğaltaş Madenciliği Ve Teknolojisi42+0+0SeçmeliTürkçe
MDM3019Agrega Hazırlama Ve Teknolojisi42+0+0SeçmeliTürkçe
MDM3021Çimento Hammaddeleri Ve Teknolojisi42+0+0SeçmeliTürkçe
MDM3023Altın Madenciliği Ve Teknolojisi42+0+0SeçmeliTürkçe
MDM3025Atıklardan Geri Kazanım42+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Ders - IV Grubu Dersleri
MDM3027Maden İşletme Lab. - I40+0+2SeçmeliTürkçe
MDM3029Cevher Hazırlama Lab. - I40+0+2SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3017+0+5
Bahar Dönemi
MDM3000Kaya Patlatma Teknolojisi32+0+0ZorunluTürkçe
MDM3002Maden Haritalama32+1+0ZorunluTürkçe
MDM3004Hidrometalurji43+0+0ZorunluTürkçe
MINE3000Support in Mines and Tunnels53+0+0Zorunluİngilizce
MINE3008Engineering Statistics32+1+0Zorunluİngilizce
Elective - IV-142+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Ders - V-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Ders - VI-140+0+2SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Elective - IV Grubu Dersleri
MINE3002Computer Aided Mine Design42+0+0Seçmeliİngilizce
MINE3004Computer Aided Calculations in Mineral Processing42+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Ders - V Grubu Dersleri
MDM3006Girişimcilik42+0+0SeçmeliTürkçe
MDM3008Endüstriyel Psikoloji42+0+0SeçmeliTürkçe
MDM3010Etkili İletişim Teknikleri Ve Halkla İlişkiler42+0+0SeçmeliTürkçe
MDM3012Karıyer Planlama Ve Geliştirme42+0+0SeçmeliTürkçe
MDM3014Tesis Yönetimi Ve İşletilmesi42+0+0SeçmeliTürkçe
MDM3016Madencilikte Risk Yönetimi42+0+0SeçmeliTürkçe
MDM3018Kalite Yönetimi Ve Verimlilik42+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Ders - VI Grubu Dersleri
MDM3020Maden İşletme Lab. - II40+0+2SeçmeliTürkçe
MDM3022Cevher Hazırlama Lab. - II40+0+2SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3016+2+2
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MDM4001Mühendislik Tasarımı52+2+0ZorunluTürkçe
MDM4005Maden - İş Hukuku Ve Etik32+0+0ZorunluTürkçe
MDM4009Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
MDM4015Maden Ekonomisi43+0+0ZorunluTürkçe
MINE4003Drilling Technology32+0+0Zorunluİngilizce
MINE4009Mine Electrification And Coal Technology43+0+0Zorunluİngilizce
Elective - V-142+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Ders - VII-142+2+0SeçmeliTürkçe
Sosyal Seçmeli-122+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik Seçmeli - I-100+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Dersler
Elective - V Grubu Dersleri
MINE4001Metallurgy42+0+0Seçmeliİngilizce
MINE4011High-tech Products42+0+0Seçmeliİngilizce
MINE4013Biotechnology In Mineral Processing42+0+0Seçmeliİngilizce
MINE4015Seramic Technology42+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Ders - VII Grubu Dersleri
MDM4021Seminer - I42+2+0SeçmeliTürkçe
MDM4023Madencilik Uygulamaları - I42+2+0SeçmeliTürkçe
Sosyal Seçmeli Grubu Dersleri
SEC 447Girişimcilik22+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik Seçmeli - I Grubu Dersleri
Güz Dönemi Toplamı :3218+6+0
Bahar Dönemi
MDM 426Sondaj Tekniği42+0+0ZorunluTürkçe
MDM 430Mühendislik Etiği42+0+0ZorunluTürkçe
MDM 440İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği42+0+0ZorunluTürkçe
MDM 442Madencilik Ve Çevre42+0+0ZorunluTürkçe
MDM 444Endüstriyel Hammaddeler42+0+0ZorunluTürkçe
MDM4000Bitirme Projesi52+2+0ZorunluTürkçe
MSL 402Mesleki Deneyim - II20+2+0ZorunluTürkçe
Elective - VI-100+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Ders - VIII-100+0+0Seçmeliİngilizce
Teknik Seçmeli - II-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Elective - VI Grubu Dersleri
Seçmeli Ders - VIII Grubu Dersleri
Teknik Seçmeli - II Grubu Dersleri
SEC 426Kalite Yönetimi Ve Verimlilik32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 428Kuyu Ve Tünel Teknolojisi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 430Yöneylem Araştırma32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 434Proses Kontrol32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 452Mermer Ve Taş Ocağı İşletmeciliği32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 454Altın Madenciliği Ve Teknolojisi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 456Girişimcilik Uygulamaları32+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3014+4+0
YIL TOPLAMI :62