KTÜ’de çalışan akademik ve idari personel, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, pedagoji ve formasyon öğrencileri ve değişim programlarıyla üniversiteye belirli bir süre için gelen öğrenci ve akademisyenleri kütüphane üyesidir. Diğer üniversite mensupları(öğrenci ve öğretim elemanları), araştırmacılar, KTÜ mezunları ve özel sektör mensupları Kütüphane kaynaklarını bina içersinde kullanabilir fakat ödünç alamazlar.

Tüm kullanıcılar, üye oldukları andan itibaren Kütüphane Kurallarına uymakla yükümlüdür. Öğrenciler, mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları Kütüphaneye iade ederek; Kütüphane'den "İlişiği Yoktur" belgesi almak zorundadır. Belli bir süre görevlendirme alan, askerlik hizmetini yerine getirmek sebebiyle Üniversiteden uzaklaşan, emekli olarak ya da istifa ederek Üniversiteden ayrılan akademik ve idari personel ödünç aldığı yayınları Kütüphaneye iade ederek Kütüphane'den "İlişiği Yoktur" belgesi almak zorundadır.