Deneme Erişimi : Kanunum.com Veritabanı

Kanunum.com

— Güçlü arama motoru, zengin içeriği ve mevzuattaki değişikliklerin takibi açısından verdiği ek bilgi ve uyarılarla güvenilir hukuki bilgiye daha hızlı ulaşılmasını sağlayan çevrimiçi bir hukuk araştırma servisidir,

— Türkçe’de doğal dil ve veri işleme teknolojileri alanındaki ileri akademik çalışmaları ile geliştirilen arama motoru ile mevzuat, içtihat, meclis tutanakları, komisyon raporları ve eski-yeni Resmi Gazete metinlerinde istediğiniz sonuca en hızlı ve doğru şekilde ulaşmanızı sağlar,

— Uluslararası servislerde olduğu gibi, kullanıcıya araştırmasını gelişmiş sorgular ve filtrelerle yönlendirme imkânı verir,

— Doğal dil aramaları yanında, aranan ifadelerin birbirleriyle yakınlıklarının, ifadelerin eklerle farklılaşmış hallerinin arama dışında bırakılmasının istenip istenmediğinin tanımlanabildiği, ve bu gibi farklı arama koşullarının aynı aramada belirtilebildiği kompleks arama komutlarını desteklemektedir,

— İçeriğinde çoğu zaman arama yapılması güç olan birçok komisyon raporu, meclis tutanakları veya idari kurum özelge ve genelgelerinde de Kanunum.com’da etkin bir biçimde araştırma yapılabilmektedir,

— Avrupa dil teknolojileri endüstrisinin ortak forumu LT-Innovate’in kurucu üyelerinden olan Kanunum.com, hukuki metinlerin otomatik anlamsal analizi, otomatik referanslama ve otomatik ilişkilendirme gibi konularda AR-GE çalışmalarına devam etmekte, sözcüklerin eklerle çeşitlendiği Türk dili bağlamında arama teknolojisini sürekli ileriye taşımaktadır,

— Bunların yanı sıra, bünyesinde çalışan hukukçular tarafından yapılan çalışmalar ile Kanunlar daha tasarı aşamasında iken izlenmeye alınarak yapılacak değişikliklere, önerge ve gerekçelerine en kısa sürede ulaşma imkânı sağlamaktadır,

— Mevzuat izleme özelliğimiz ile kişilerin ilgilendikleri mevzuat ile ilgili tasarı veya mahkeme kararları ile yapılan/yapılacak tüm değişiklikler mail yoluyla haberdar edilmektedir.

Erişim Adresi : https://www.kanunum.com/

Erişim Süresi : 30 Kasım 2017 tarihine kadar.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız