Deneme Erişimi : Encyclopedia Of Life Sciences (Els) Veritabanı

Encyclopedia of Life Sciences (eLS)

— Alanında lider araştırmacılar tarafından yazılan 5.000 adet, hakem değerlendirmesinden geçmiş, alıntılanabilen ve her ay güncellenen referans çalışmalarını içeren bir yayındır,

— Yaklaşık olarak yılda 400 makale yayınlanmaktadır,

— Canlı bilimleri alanında öğrenciler, akademisyen ve araştırmacılar için kapsamlı ve güvenilir yayınlar sunar,

— Renkli illüstrasyonlar ve tablolarla zenginleştirilen içerik dışında, ek bölümler ve terimler sözlüğü gibi temel ve teknik bilgiler de yer alır,

— eLS makalelerinin yazıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir :

• Biyokimya

• Biyoetik & Felsefe

• Hücre Biyolojisi

• Gelişim Biyolojisi

• Ekoloji

• Hayatın Evrimi ve Çeşitliliği

• Genetik & Hastalık

• İmmünoloji

• Microbiyoloji

• Moleküler Biyoloji

• Nöroloji

• Bitki Bilimi

• Bilim & Toplum

• Yapısal Biyoloji

• Viroloji

Erişim Adresi : http://www.els.net/WileyCDA/

Erişim Süresi : 31 Aralık 2017 tarihine kadar.


Veritabanı Hakkında : http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/047001590X/