Sosyal Bilimler Atıf Dizini (Sobiad) - 2017 Yeni Abonelik

Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD)

— SOBİAD, Türkiye merkezli 423 dergide yayınlanan 132.150 makalenin yer aldığı ve 2.744.941 atıfın bulunduğu bir veritabanıdır,

— Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin yer aldığı milli bir indekstir,

— Veritabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilmektedir,

— Aylık düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayınlanan sayıları veritabanına eklenmektedir,

— Hem öğretim üyelerine yapılan atıfları göstermesi, hem öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kaynak taraması noktasında bir veritabanı olması, hem de üniversitelerin yaptığı yayın bilgisini kullanıcıları ile paylaşması bakımından Türkiye sosyal bilimleri alanında bir ilktir,

— Ayrıca üniversitelerin işbirliği içerisinde olduğu diğer üniversiteler, öğretim üyelerinin yayın yaptığı dergiler, birlikte yayın yaptığı akademisyenlerin bilgisi paylaşılmaktadır,

— Ayrıca kütüphane yetkilisi kullanım istatistiklerine istediği zaman ulaşabilmektedir,

— SOBİAD ile akademisyenlerin “h indeksi” belirlenecek, Türkiye merkezli dergilerin impact faktörü (etki değeri) kamuoyu ile paylaşılacaktır,

— SOBİAD, Türkiye merkezli sosyal bilgiler dergilerini taramakla birlikte; birçok yabancı dergi SOBİAD’da taranmak için başvurusunu yapmış bulunmaktadır.

Erişim Adresi : http://atif.sobiad.com/