Özgörev-Öngörü-Temel Değerler

Özgörev 

Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişime açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınmasına ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmek.

 

Öngörüş

Vereceği eğitim-öğretim hizmetleriyle yapacağı bilimsel faaliyetler ve oluşturacağı kültür ortamı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak.

 

Temel Değerler

- Evrensel değerlere sahip olmak, insan haklarına saygı göstermek ve hukukun üstünlüğünü   gözetmek
- Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlı olmak
- Eğitimde kaliteyi gözetmek
- Etik anlayışa sahip olmak
- Şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek
- Bilgiye dayalı karar vermek ve bilgi toplumuna önderlik etmek
- Toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemek
- Toplum yararına olan her türlü işbirliğine açık olmak
- Ekip ruhunu benimsemek
- Kültür ve sanata değer vermek
- Çevreye duyarlı olmak