Misyon - Vizyon

Misyon 

Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişime açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınmasına ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmek.

Vizyon

Vereceği eğitim-öğretim hizmetleriyle yapacağı bilimsel faaliyetler ve oluşturacağı kültür ortamı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak.

Temel Değerler

 • Evrensel değerlere sahip olmak, insan haklarına saygı göstermek ve hukukun üstünlüğünü gözetmek.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlı olmak.
 • Eğitimde kaliteyi gözetmek.
 • Etik anlayışa sahip olmak.
 • Şeffaf ve hesap verebilir olmak.
 • Özgürlüğü ve disiplini birlikte gözetmek.
 • Bilgiye dayalı karar vermek ve bilgi toplumuna önderlik etmek.
 • Toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemek.
 • Toplum yararına olan her türlü işbirliğe açık olmak.
 • Ekip ruhunu benimsemek.
 • Kültür ve sanata değer vermek.
 • Çevreye duyarlı olmak.