Ekonomi ve Felsefe Toplantıları-144

04 Nisan 2018 Çarşamba

HAK ARAMA HÜRRİYETİ ÇERÇEVESİNDE

HUKUKİ BAKIŞ AÇISINDAN

TÜRKİYE’DE BİMER ve CİMER UYGULAMALARI

 

T.C. Anayasası’nın 36. maddesinde “Hak arama hürriyeti” başlığı altında, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” ifadesiyle insan haklarına yönelik müdahaleler karşısında hak arama yolu, anayasal norm hüviyetiyle biçimleşmektedir. Hakkın korunmasını temin eden en geçerli yol şüphesiz yargı organı önünde dava sürecini işletmektir. Ancak ağır ve gereksiz iş yükü altında yargının zafiyeti uğramasını önleme, etkin adalet hizmeti sunulmasını sağlama amacıyla devletler, uyuşmazların alternatif çözüm yollarına odaklanabilmektedir. Bu çerçevede farklı uyuşmazlık tiplerinde, idari başvuru yolları olarak bilinen ve barışçıl olarak nitelenen alternatif süreçler bulunur. Türkiye’de sıklıkla başvurulan BİMER (T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi) ve CİMER (T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)  uygulamaları, böyle bir anlayışın tezahürü olarak dilekçe hakkının” somutlaşmış görünümüdür. Böylece sorulara cevap almak, bilgi edinmek, şikayet etmek suretiyle denetim sağlamak, dilek ve önerileri sunmak ve bu yollarla bireyin demokratik yönetime katılımını sağlayarak, aktif bir şekilde hak arama yollarını açığa çıkartmak hedeflenmektedir.

 

Hukuka bağlı devlet idaresinin oluşumunda etkin mekanizmalar olarak görülen BİMER ve CİMER uygulamalarının, mevzuat bağlamında hukuki analizinin yapılacağı “Hak Arama Hürriyeti Çerçevesinde Hukuki Bakış Açısından Türkiye’de BİMER ve CİMER Uygulamaları” adlı 144. Toplantımız Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) – Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ercan SARICAOĞLU tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

       Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Tarih: 04.04.2018
Saat: 14.30
Yer: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina 4.Kat / Seminer Salonu