Ekonomi ve Felsefe Toplantıları – 143

21 Aralık 2017 Perşembe

 Prof. Dr. Sabri Fehmi ÜLGENER ve OSMANLI-TÜRK TOPLUMUNDA

İKTİSADİ GERİ KALMIŞLIK SORUNSALI

 

Yakın zamanlarda artış gösteren arşiv çalışmalarının da etkisiyle, Osmanlı-Türk toplumunun geri kalmışlığı hakkında ileri sürülen birçok tezin yanlışlanabilirlik süzgecine takıldığı görülmektedir. Bu tezlerin-çalışmaların önemli bir kısmının, Osmanlı’nın belirli üretim tarzları çerçevesinde değerlendirilmesi ile kapitalizm ve emperyalizm karşısındaki konumunu inceleyen, kısacası maddî faktörler üzerine yoğunlaşan çalışmalar olduğu dikkat çekmektedir. Fakat söz konusu maddî yapıyı içten ve dıştan kuşatan “insan” unsuruna yeterince temas edilmediği anlaşılmaktadır. Prof. Dr Sabri Fehmi ÜLGENER (1911-1983) ise iktisadi geri kalmışlık sorunsalında insan faktörü üzerine odaklanan bir iktisatçı-düşünürdür. ÜLGENER, kaleme aldığı eserlerinde, “ahlâk-zihniyet” temel ayrımından hareketle “tasavvuf akımları”nın etkisini sorgulamıştır. Tasavvufu, “bâtınî (gizli anlam)” yorumu çerçevesinde, tabanı (kütleyi) madde, çevre ve zaman ölçütleri karşısında atalete iten temel parametre olarak dikkate almıştır.

 

Günümüzde Osmanlı gerilemesine dair tezlerin bir kısmı önemini yitirmekle birlikte, ÜLGENER’in insan faktörü üzerindeki tespitlerinin birçoğu halen yanlışlanmaya açık bir şekilde geçerliliğini korumaktadır. Yine ÜLGENER’in söz konusu tespitlerinin, insanımızın günümüz iktisadi gelişme anlayışı karşısındaki konumunun anlaşılması ve yorumlanmasında önem taşıdığını söylemek mümkündür.

 

Osmanlı-Türk toplumu’nda iktisadi geri kalmışlık sorununun ele alınacağı “ Prof. Dr. Sabri Fehmi ÜLGENER ve Osmanlı-Türk Toplumunda İktisadi Geri Kalmışlık Sorunsalı” adlı 143. Toplantımız Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Y. Doç. Dr. Mehmet DİNÇASLAN tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

       Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Tarih :21.12.2017
Saat :14.30
Yer : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina 4.Kat / Seminer Salonu

Etkinlikler

39. Nejmi KIRKBİR Spor Şöleni Müsabaka Fikstürü

11 Mart 2019 Pazartesi - 30 Nisan 2019 Salı

International Civil Engineering and Architectural Conference (ICEARC’19)

17 Nisan 2019 Çarşamba - 20 Nisan 2019 Cumartesi

Antarktika'da Bilim Yolculuğu

18 Nisan 2019 Perşembe

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Tiyatro "Ortaya Karışık"

18 Nisan 2019 Perşembe

Koşamayanlar İçin Koş

19 Nisan 2019 Cuma

Konferans: Roman Diliyle Ulus, Millet ve Medeniyet

19 Nisan 2019 Cuma

Structural Geology and Global Tectonics: Links to Lithosphere Evolution and Mantle Geodynamics

24 Nisan 2019 Çarşamba - 26 Nisan 2019 Cuma

Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı

29 Mayıs 2019 Çarşamba - 31 Mayıs 2019 Cuma

International Conference on Chemical Energy and Semiconductor Photochemistry-CESCOP 2019

04 Eylül 2019 Çarşamba - 06 Eylül 2019 Cuma