Ekonomi ve Felsefe Toplantıları – 143

21 Aralık 2017 Perşembe

 Prof. Dr. Sabri Fehmi ÜLGENER ve OSMANLI-TÜRK TOPLUMUNDA

İKTİSADİ GERİ KALMIŞLIK SORUNSALI

 

Yakın zamanlarda artış gösteren arşiv çalışmalarının da etkisiyle, Osmanlı-Türk toplumunun geri kalmışlığı hakkında ileri sürülen birçok tezin yanlışlanabilirlik süzgecine takıldığı görülmektedir. Bu tezlerin-çalışmaların önemli bir kısmının, Osmanlı’nın belirli üretim tarzları çerçevesinde değerlendirilmesi ile kapitalizm ve emperyalizm karşısındaki konumunu inceleyen, kısacası maddî faktörler üzerine yoğunlaşan çalışmalar olduğu dikkat çekmektedir. Fakat söz konusu maddî yapıyı içten ve dıştan kuşatan “insan” unsuruna yeterince temas edilmediği anlaşılmaktadır. Prof. Dr Sabri Fehmi ÜLGENER (1911-1983) ise iktisadi geri kalmışlık sorunsalında insan faktörü üzerine odaklanan bir iktisatçı-düşünürdür. ÜLGENER, kaleme aldığı eserlerinde, “ahlâk-zihniyet” temel ayrımından hareketle “tasavvuf akımları”nın etkisini sorgulamıştır. Tasavvufu, “bâtınî (gizli anlam)” yorumu çerçevesinde, tabanı (kütleyi) madde, çevre ve zaman ölçütleri karşısında atalete iten temel parametre olarak dikkate almıştır.

 

Günümüzde Osmanlı gerilemesine dair tezlerin bir kısmı önemini yitirmekle birlikte, ÜLGENER’in insan faktörü üzerindeki tespitlerinin birçoğu halen yanlışlanmaya açık bir şekilde geçerliliğini korumaktadır. Yine ÜLGENER’in söz konusu tespitlerinin, insanımızın günümüz iktisadi gelişme anlayışı karşısındaki konumunun anlaşılması ve yorumlanmasında önem taşıdığını söylemek mümkündür.

 

Osmanlı-Türk toplumu’nda iktisadi geri kalmışlık sorununun ele alınacağı “ Prof. Dr. Sabri Fehmi ÜLGENER ve Osmanlı-Türk Toplumunda İktisadi Geri Kalmışlık Sorunsalı” adlı 143. Toplantımız Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Y. Doç. Dr. Mehmet DİNÇASLAN tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

       Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Tarih :21.12.2017
Saat :14.30
Yer : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina 4.Kat / Seminer Salonu

Etkinlikler

Panel "18 Mart Şehitleri Anma Günü"

18 Mart 2018 Pazar

Eczacılık Fakültesi-Tıp Fakültesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Etkinliği Programı

22 Mart 2018 Perşembe - 23 Mart 2018 Cuma

Konferans "Modern Ormancılığa Geçiş: Karadere Serüveni-1924"

23 Mart 2018 Cuma

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım 2 Sempozyumu

23 Mart 2018 Cuma

Ayşegül Aral Altıok ile Türk Müziğinde Ses Eğitimi Atölyesi

28 Mart 2018 Çarşamba

II. Klinik Nöroimmünoloji Akademisi

14 Nisan 2018 Cumartesi - 15 Nisan 2018 Pazar

l. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu

24 Nisan 2018 Salı - 26 Nisan 2018 Perşembe

2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

25 Nisan 2018 Çarşamba - 27 Nisan 2018 Cuma

8. Jeokimya Sempozyumu

02 Mayıs 2018 Çarşamba - 06 Mayıs 2018 Pazar