Ekonomi ve Felsefe Toplantıları – 143

21 Aralık 2017 Perşembe

 Prof. Dr. Sabri Fehmi ÜLGENER ve OSMANLI-TÜRK TOPLUMUNDA

İKTİSADİ GERİ KALMIŞLIK SORUNSALI

 

Yakın zamanlarda artış gösteren arşiv çalışmalarının da etkisiyle, Osmanlı-Türk toplumunun geri kalmışlığı hakkında ileri sürülen birçok tezin yanlışlanabilirlik süzgecine takıldığı görülmektedir. Bu tezlerin-çalışmaların önemli bir kısmının, Osmanlı’nın belirli üretim tarzları çerçevesinde değerlendirilmesi ile kapitalizm ve emperyalizm karşısındaki konumunu inceleyen, kısacası maddî faktörler üzerine yoğunlaşan çalışmalar olduğu dikkat çekmektedir. Fakat söz konusu maddî yapıyı içten ve dıştan kuşatan “insan” unsuruna yeterince temas edilmediği anlaşılmaktadır. Prof. Dr Sabri Fehmi ÜLGENER (1911-1983) ise iktisadi geri kalmışlık sorunsalında insan faktörü üzerine odaklanan bir iktisatçı-düşünürdür. ÜLGENER, kaleme aldığı eserlerinde, “ahlâk-zihniyet” temel ayrımından hareketle “tasavvuf akımları”nın etkisini sorgulamıştır. Tasavvufu, “bâtınî (gizli anlam)” yorumu çerçevesinde, tabanı (kütleyi) madde, çevre ve zaman ölçütleri karşısında atalete iten temel parametre olarak dikkate almıştır.

 

Günümüzde Osmanlı gerilemesine dair tezlerin bir kısmı önemini yitirmekle birlikte, ÜLGENER’in insan faktörü üzerindeki tespitlerinin birçoğu halen yanlışlanmaya açık bir şekilde geçerliliğini korumaktadır. Yine ÜLGENER’in söz konusu tespitlerinin, insanımızın günümüz iktisadi gelişme anlayışı karşısındaki konumunun anlaşılması ve yorumlanmasında önem taşıdığını söylemek mümkündür.

 

Osmanlı-Türk toplumu’nda iktisadi geri kalmışlık sorununun ele alınacağı “ Prof. Dr. Sabri Fehmi ÜLGENER ve Osmanlı-Türk Toplumunda İktisadi Geri Kalmışlık Sorunsalı” adlı 143. Toplantımız Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Y. Doç. Dr. Mehmet DİNÇASLAN tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

       Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Tarih :21.12.2017
Saat :14.30
Yer : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina 4.Kat / Seminer Salonu

Etkinlikler

Bayburt Baksi Müzesi 6. Öğrenci Sanat Şenliği Kapsamında Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Atölye Çalışması

19 Eylül 2018 Çarşamba - 21 Eylül 2018 Cuma

Orenko 2018 - International Forest Products Congress

26 Eylül 2018 Çarşamba - 29 Eylül 2018 Cumartesi

TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 Proje Hazırlama Semineri

02 Ekim 2018 Salı

KAYAMEK'2018: 12.Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu

03 Ekim 2018 Çarşamba - 05 Ekim 2018 Cuma

1. Eurasia Biochemical Approaches & Technologies (EBAT) Congress

27 Ekim 2018 Cumartesi - 30 Ekim 2018 Salı

2. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu

28 Kasım 2018 Çarşamba - 30 Kasım 2018 Cuma

Structural Geology and Global Tectonics: Links to Lithosphere Evolution and Mantle Geodynamics

24 Nisan 2019 Çarşamba - 26 Nisan 2019 Cuma