Ekonomi ve Felsefe Toplantıları-142

09 Kasım 2017 Perşembe

BEYAZ ÖNLÜKLÜ İKTİSATÇILARIN YÜKSELİŞİ

 

İktisat bilimi yaklaşık yarım yüzyıldır yeni bir akım olan davranışsal iktisadın etkisinde kalmıştır. Davranışsal iktisat (behavioral economics), iktisadın unuttuğu insan faktörünü iktisatçılara yeniden hatırlatan bu alan, ekonomik ilişkilerin tam anlamıyla anlaşılabilmesi için insan psikolojisinin de anlaşılması gerektiğini öne süren bir yaklaşımdır. Özetle, davranışsal iktisat, psikoloji ile iktisadın bileşimidir denilebilir. 2017 Nobel İktisat Ödülünü de bir Amerikalı davranışsal iktisatçı olan Prof. Dr. Richard H. THALER ’in kazanması, beyaz önlüklü iktisatçıların popülerliğini daha da artırdı. Üstelik teknoloji ilerledikçe bu alan, deneysel iktisat ve nöroiktisat gibi farklı disiplinlerin de ortaya çıkmasına yol açtı. Dolayısıyla, insanın ekonomik karar alma süreçlerinin daha da etkin bir biçimde anlaşılması mümkün hale geldi. Bu sayede, iktisat biliminin klasikleşen akılcı insan modeli “homo economicus” sorgulanmaya başladı. Hormonların ekonomik büyüme üzerindeki etkisine kadar geniş bir yelpazeye ulaşabilecek bu trend, akademik olarak da kapsamlı bir uygulama alanına sahiptir.

 

“Beyaz önlüklü iktisatçı kimlere denir? Davranışsal iktisat, deneysel iktisat ve nöroiktisat nedir? .Bu alanlarda uygulama yapmanın fayda - sakıncaları nelerdir? İktisat ve diğer sosyal bilimlerde ne gibi etkileri oluyor, olabilir?” gibi soruların cevaplarının aranacağı “Beyaz Önlüklü İktisatçıların Yükselişi” adlı 142. Toplantımız Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) - Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Görv. Selim Koray DEMİREL tarafından gerçekleştirilecektir.

 

       Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Tarih: 09.11.2017
Saat: 14.30
Yer: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina 4.Kat / Seminer Salonu